LuatVietnam

stop-check Luật Thuế XNK 2005 English attachment

Luật số 45/2005/QH11status1 ngày 14/06/2005 của Quốc hội Về việc ban hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. (11 tr)
Posted: 18/6/2010 9:12:00 AM | Latest updated: 20/10/2016 9:46:18 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 1294
LuatVietnam

Hàng hoá sau đây thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hoá được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Hàng hoá sau đây thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hoá chuyển kẩu theo quy định của Chính phủ; hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàn ghoá viên trợ không hoàn lại; hàng hoá từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hoá đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác; hàng hoá là phần dầu khí thuộc tài nguyên nhà nước khi xuất khẩu.

Bên cạh đó văn bàn còn hướng dẫn về cách tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu; kê khai, nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế. Văn bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2006, bãi bỏ Luật thuế xuất nhập khẩu năm 1991, luật sửa đổi năm 1993, năm 1998

Ghi chú về hiệu lực
  • Bãi bỏ các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, chi phí, giá tính thuế, thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và thuế nộp ngân sách nhà nước tại Khoản 3 Điều 9 và Điều 14 của Luật này kể từ ngày 01/01/2015, xem quy định mới tại Luật số 71/2014/QH13status2 ngày 26/11/2014.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016, thay thế bằng Luật số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Công báo số 03 & 04 ngày 02/08/2005
Hiệu lực 1-Jan-2006
Hết hiệu lực 1-Sep-2016
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 1294
ReplaceDocument

follow 107/2016/QH13 - Luật thuế XNK 2016 English attachment

Files attachment
enflag pdficon LL45_140605[E].pdf
Dòng thời gian

Thuế XNK