LuatVietnam

stop-check Quy định về đăng ký đầu tư, liên doanh English attachment

Nghị định số 108/2006/NĐ-CPstatus1 ngày 22/09/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (57 tr.)
Posted: 28/8/2011 9:11:00 PM | Latest updated: 25/11/2015 11:20:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 1596
LuatVietnam

Nghị định này áp dụng đối với các hoạt động đầu tư gồm: đầu tư ra nước ngoài; đầu tư theo hình thức BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao) hoặc BTO hoặc BT; đầu tư gián tiếp theo các hình thức mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác, đầu tư chứng khoán và đầu tư thông qua định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không tham gia trực tiếp vào quản lý, điều hành tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và quy định của pháp luật có liên quan. Nghị định quy định các điều kiện để được thành lập doanh nghiệp có 100% vốn của nhà đầu tư; thành lập liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà doanh nghiệp trong nước; quyền tự chủ đầu tư, kinh doanh, quyền sử dụng lao động, tiền lương, quyền xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị, gia công...

Nghị định ban hành kèm theo các Phụ lục gồm:

- Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư (được ưu đãi về tiền sử dụng đất);

- Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư (được ưu đãi về thuế nhập khẩu);

- Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư có điều kiện dành cho nhà đầu tư nước ngoài;

- Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư

Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực kể từ ngày 27/12/2015, thay thế bằng Nghị định số 118/2015/NĐ-CPstatus1 ngày 12/11/2015.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 6104/BKHĐT-PCVề chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư vào năm 2006
blue-check 4751/TCT-CSKCN thành lập theo quyết định của UBND tỉnh có được xem là địa bàn ưu đãi?
blue-check 4693/TCT-CSDự án miễn đăng ký đầu tư được xác định ưu đãi theo Giấy ĐKKD
blue-check 56613/CT-HTrDự án đầu tư trong KCN do Thủ tướng thành lập được ưu đãi thuế
blue-check 3346/TCT-CSKCN do Thủ tướng thành lập tại địa bàn thuận lợi vẫn được coi là địa bàn ưu đãi English attachment
blue-check 3663/TCHQ-GSQLDNCX thuê nhà xưởng, phải điều chỉnh đầu tư trước khi lắp đặt dây chuyền máy móc
blue-check 777/TCT-CSCho thuê tàu định hạn không thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư
blue-check 639/TCT-CSVề ưu đãi tiền thuê đất đối với lĩnh vực lọc hóa dầu
blue-check 408/BTC-CSTMột số trường hợp không tăng vốn vẫn bị xem là "đầu tư mở rộng"
blue-check 1612/KHĐT-ĐTNNVề cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD sang Giấy chứng nhận đầu tư
blue-check 4407/TCHQ-GSQLVề việc thuê kho trong Khu công nghiệp.
blue-check 867/TTg–KTNDự án sử dụng nhiều diện tích đất sẽ phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
blue-check 186/2010/TT-BTCPhải bù trừ hết lỗ mới được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài English attachment
blue-check 5047/TCHQ-TXNKSản xuất bê tông khí chưng áp suất có được xem là ngành sản xuất vật liệu xây dựng nhẹ ?
blue-check 4646/BKH-ĐTNNHướng dẫn tạm thời việc bán cổ phần cho Nhà đầu tư nước ngoài English attachment
blue-check 53/2010/NĐ-CPSáp nhập tỉnh dẫn đến thay đổi địa bàn đầu tư: Doanh nghiệp tiếp tục hưởng ưu đãi thuế theo địa bàn đăng ký ban đầu English attachment
stop-check 40/2009/TT-BLĐTBXHCách tính số lao động sử dụng thường xuyên bình quân tháng
stop-check 55/2009/QĐ-TTgTăng 'room' chứng khoán Nhà đầu tư nước ngoài từ 30 lên 49% English attachment
blue-check 1752/BKH-PCVề thủ tục thành lập liên doanh 49% vốn nước ngoài English attachment
blue-check 04/2007/TT-BTMHướng dẫn về hoạt động XNK đối với doanh nghiệp FDI English attachment
blue-check 02/2007/TT-BTMVề việc phân loaị nguyên liệu được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check 308/TCT-PCCSVề ưu đãi thuế TNDN theo Danh mục ưu đãi đầu tư
stop-check 1088/2006/QĐ-BKHMẫu biểu về thủ tục đăng ký đầu tư tại Việt Nam English attachment
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Công báo số 15+16 ngày 10/10/2006
Hiệu lực 25-Oct-2006
Hết hiệu lực 27-Dec-2015
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 1596
ReplaceDocument

follow 118/2015/NĐ-CP status1 - Quy định về điều kiện và ưu đãi đầu tư English attachment

Tệp đính kèm
enflag pdficon ND108_22092006CP[E].pdf
Dòng thời gian

Đầu tư nước ngoài