LuatVietnam

stop-check Tiêu chí phân loại doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ English attachment

Nghị định số 56/2009/NĐ-CPstatus1 ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ Về việc quy định các chính sách trợ giúp và quản lý Nhà nước về trợ giúp phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ (10 tr.)
Posted: 11/11/2010 3:06:00 PM | Latest updated: 20/3/2018 12:46:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 2280
LuatVietnam

Nghị định này quy định các tiêu chí làm căn để phân loại các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo các quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp có quy mô như quy định tại Nghị định này sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đặc biệt từ Nhà nước và được hỗ trợ từ Hội đồng Khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/08/2009 và thay thế Nghị định số 90/2001/NĐ-CPstatus1 ngày 23 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ

Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực từ ngày 11/03/2018, thay thế bằng Nghị định số 39/2018/NĐ-CPstatus1 ngày 11/3/2018.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 20-Aug-2009
Hết hiệu lực 11-Mar-2018
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 2280
ReplaceDocument

follow 39/2018/NĐ-CP status1 - Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment

Tệp đính kèm
enflag pdficon ND56_30062009CP[EN].pdf
Dòng thời gian

Quản lý doanh nghiệp