LuatVietnam

blue-check Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp English attachment

Luật số 48/2010/QH12 ngày 17/6/2010 của Quốc hội Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (7 tr.)
Posted: 9/5/2011 9:21:00 PM | Latest updated: 16/11/2021 4:06:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 2533
LuatVietnam

Đất phi nông nghiệp thuộc diện chịu thuế theo Luật này bao gồm: đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị; đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, về trường hợp được miễn thuế, về căn cứ và kê khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Bãi bỏ Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1992 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế nhà, đất năm 1994.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Jan-2012
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 2533
Tệp đính kèm
enflag pdficon LL48_17062010QH12[EN].pdf
Dòng thời gian

Thuế đất - tiền thuê đất