LuatVietnam

stop-check Thủ tục hải quan dành cho hàng thuộc diện kiểm tra chất lượng English attachment

Thông tư Liên tịch số 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQstatus1 ngày 28/06/2001 của Tổng cục Hải quan Hướng dẫn thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa xuất phải kiểm tra nhà nước về chất lượng. (7 tr.)
Posted: | Latest updated: 1/10/2016 2:02:51 PM (GMT+7)
Ghi chú về hiệu lực
Đã hết hiệu lực áp dụng (theo Công văn số 718/GSQL-GQ1 ngày 1/6/2016)
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực 1-Jul-2008
ReplaceDocument

follow 718/GSQL-GQ1 - Máy móc nhập khẩu tạo TSCĐ vẫn phải kiểm tra chất lượng

Tệp đính kèm
enflag pdficon TT37_280601[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thủ tục hải quan