LuatVietnam

stop-check Chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn English attachment

Nghị định số 210/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (15 trang)
Posted: 20/12/2013 1:02:40 PM | Latest updated: 27/5/2022 5:06:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3390 | Vietlaw: 141
LuatVietnam

So với quy định hiện hành tại Nghị định 61/2010/NĐ-CPstatus1 , Nghị định này bổ sung thêm nhiều hỗ trợ từ phía Nhà nước dành cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Điển hình như hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở chăn nuôi gia súc, hỗ trợ đầu tư nuôi trồng hải sản trên biển, hỗ trợ đầu tư cơ sở chế tạo, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản.

Thêm nữa, chính sách hỗ trợ tại Nghị định này không phân biệt mức hỗ trợ dựa vào quy mô doanh nghiệp (siêu nhỏ, nhỏ hay vừa) như tại Nghị định 61/2010/NĐ-CPstatus1 mà áp dụng thống nhất với mọi doanh nghiệp.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2014; thay thế Nghị định số 61/2010/NĐ-CPstatus1 ngày 04/6/2010.

Đính kèm Danh mục mới về các lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn.

Ghi chú về hiệu lực
  • Nội dung hỗ trợ trồng cây dược liệu quy định tại Điều 12 Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 05/7/2017, xem quy định mới tại Nghị định số 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017.
  • Hết hiệu lực từ ngày 17/04/2018, thay thế bằng Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 89/TCT-CSVề việc chuyển tiếp ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất đối với dự án đã hết thời gian hưởng
blue-check 65/2017/NĐ-CPChính sách đặc thù dành cho cơ sở nuôi trồng, khai thác dược liệu English attachment
blue-check 15762/CT-TTHTKhoản hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi từ NSNN được miễn nộp thuế TNDN
blue-check 738/QĐ-BNN-KHCNTiêu chí xác định dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao English attachment
blue-check 10187/BNN-CNVề chính sách hỗ trợ đối với giống bò lai Zêbu ¾ máu ngoại
blue-check 3270/TCT-CSXây xưởng chế biến gỗ thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư
blue-check 4173/TCT-CSDự án chế biến nông sản tại nông thôn được miễn tiền thuê đất 11 năm đầu
blue-check 3810/TCT-CSKhoản NSNN hỗ trợ cho dự án chế biến gỗ có bị tính thuế TNDN?
blue-check 1513/QĐ-UBNDThủ tục cấp hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (tại Hà Nội)
blue-check 30/2015/TT-BTCHướng dẫn thanh toán các khoản hỗ trợ cho dự án đầu tư vào nông nghiệp English attachment
blue-check 14/TCT-CSDự án nông nghiệp thực hiện tại đô thị không được miễn giảm tiền thuê đất
stop-check 43/2014/TT-BNNPTNTDanh mục sản phẩm nông nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư English attachment
stop-check 05/2014/TT-BKHĐTQuy chế thẩm định các dự án đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn được Nhà nước hỗ trợ English attachment
blue-check 3809/TCT-CSVề việc miễn tiền sử dụng đất đối với các dự án nông nghiệp
blue-check 3104/TCT-CSVề ưu đãi tiền thuê đất đối với dự án bảo vệ rừng
stop-check 14/2014/TT-BNNPTNTDanh mục giống vật nuôi cao sản được hỗ trợ chi phí nhập khẩu English attachment
blue-check 09/CT-TTgThủ tướng yêu cầu các Bộ sớm ban hành văn bản hướng dẫn Nghị định 210/2013/NĐ-CP
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 10-Feb-2014
Hết hiệu lực 17-Apr-2018
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3390
Văn bản thay thế

follow 57/2018/NĐ-CP - Chính sách ưu đãi dành cho dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn English attachment

Tệp đính kèm
enflag pdficon ND210_19122013CP[ENGLISH].pdf
Dòng thời gian

Đầu tư trong nước