LuatVietnam

blue-check Mỗi lượt xuất khẩu khoáng sản đều phải lưu mẫu để kiểm tra

Công văn số 7971/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2013 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu khoáng sản (2 trang)
Posted: 25/12/2013 8:35:25 AM | Latest updated: 25/12/2013 2:44:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3392
LuatVietnam

Nhằm tránh tình trạng doanh nghiệp sử dụng Phiếu phân tích mẫu của lô hàng đạt chất lượng xuất trình cho Hải quan để làm thủ tục xuất khẩu lô hàng kém chất lượng, Tổng cục Hải quan yêu cầu Hải quan các địa phương khi làm thủ tục xuất khẩu khoáng sản đều phải lấy mẫu để kiểm tra lại, trừ khi việc lấy mẫu trước đó đã có sự chứng kiến của Hải quan.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3392
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Khoáng sản