LuatVietnam

stop-check Quy định về hóa đơn từ 1/6/2014 English attachment

Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus3 ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CPstatus3 ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CPstatus3 ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (63 trang)
Posted: 13/5/2014 8:29:54 AM | Latest updated: 22/1/2022 9:06:04 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3476 | Vietlaw: 153
LuatVietnam

So với quy định hiện hành, Thông tư này có một số thay đổi quan trọng như sau:

- Bỏ loại hình hóa đơn xuất khẩu. Thay vào đó, hàng hóa và dịch vụ chuyển sang sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng (khoản 2 Điều 3)

- Việc sử dụng hóa đơn tự in chỉ dành cho doanh nghiệp hoạt động trong trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao và doanh nghiệp có vốn điều lệ đã góp đủ từ 15 tỷ đồng trở lên. Riêng doanh nghiệp mới thành lập từ 1/6/2014 nếu có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng như có mua sắm tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên cũng được sử dụng hóa đơn tự in (khoản 1 Điều 6)

- Doanh nghiệp nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế bắt buộc mua hóa đơn của cơ quan Thuế (khoản 1 Điều 11)

....

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014. Bãi bỏ Thông tư số 64/2013/TT-BTCstatus1 ngày 15/5/2013. Các nội dung hướng dẫn về hóa đơn tại các văn bản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ. Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Từ ngày 1/6/2014, cơ quan Thuế sẽ ngừng tiếp nhận mọi Thông báo phát hành hóa đơn xuất khẩu. Đối với hóa đơn xuất khẩu tồn đọng, doanh nghiệp phải đăng ký số lượng còn tồn với cơ quan Thuế chậm nhất ngày 31/7/2014 (theo mẫu 3.12 Phụ lục 3, Thông tư này) để tiếp tục sử dụng. Các hóa đơn chưa hoặc chậm đăng ký bắt buộc hủy

Đối với doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in trước ngày Thông tư này có hiệu lực nếu không thuộc đối tượng bắt buộc mua hóa đơn của cơ quan Thuế vẫn được tạo hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in

Theo khoản 2 Điều 11 Thông tư này, doanh nghiệp bị xem rủi ro cao về thuế khi có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ và một trong các dấu hiệu sau:

a) Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác.

b) Kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.

c) Có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ.

d) Có doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác mà chủ các doanh nghiệp này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột hoặc quan hệ liên kết sở hữu chéo chiếm tỷ trọng trên 50% tổng doanh thu

đ) Doanh nghiệp không thực hiện kê khai thuế theo quy định

e) Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bị khởi tố về tội trốn thuế, tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn

g) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng mà không khai báo

h) Doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường khác theo tiêu chí đánh giá rủi ro về thuế của cơ quan thuế.

Ghi chú về hiệu lực
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại các văn vản sau:
  • - Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014.
  • - Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 ngày 27/2/2015
  • - Thông tư số 37/2017/TT-BTCstatus3 ngày 27/4/2017.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020, thay thế bằng Thông tư số 68/2019/TT-BTCstatus3 ngày 30/9/2019.
  • Được gia hạn hiệu lực đến ngày 30/6/2022, theo quy định tại Thông tư số 88/2020/TT-BTCstatus3 ngày 30/10/2020.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022, thay thế bằng Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 1829/CTHN-TTHTHoạt động xây dựng phải lập hóa đơn ngay tại thời điểm bàn giao công trình, bất kể đang dùng hóa đơn giấy hay điện tử
blue-check 51365/CTHN-TTHTBàn giao công trình phải lập ngay hóa đơn, cho dù chưa thu tiền
blue-check 46420/CTHN-TTHTThu hồi hay điều chỉnh hóa đơn nếu hợp đồng bị hủy?
blue-check 45702/CTHN-TTHTThu tiền hàng bằng ngoại tệ, ghi hóa đơn như thế nào?
blue-check 43972/CTHN-TTHTỨng trước tiền dịch vụ phải lập ngay hóa đơn
blue-check 43226/CTHN-TTHTTạo ký hiệu HĐĐT theo quy định nào?
blue-check 36664/CTHN-TTHTBáo cáo hóa đơn phải nộp hằng quý, cho dù không có sử dụng
blue-check 3255/TCT-CSKhông bắt buộc ghi đơn giá và thành tiền trên phiếu xuất kho
blue-check 32222/CTHN-TTHTThuê tổ đội nhân công có cần hóa đơn?
blue-check 32075/CTHN-TTHTThuê nhân công có cần hóa đơn để hạch toán?
blue-check 32002/CTHN-TTHTDịch vụ chưa được thanh toán vẫn phải lập hóa đơn
blue-check 31448/CTHN-TTHTHóa đơn thu học phí nếu ghi sai hoặc bị mất sẽ phải xử lý như hóa đơn bán hàng
blue-check 28463/CTHN-TTHTMua bán nợ được miễn thuế GTGT nhưng vẫn phải lập hóa đơn
blue-check 2373/TCT-CSĐiều chuyển tài sản để tách doanh nghiệp được miễn xuất hóa đơn
blue-check 6372/CTTPHCM-TTHTMột loại hóa đơn có thể tạo nhiều mẫu, nhiều ký hiệu
blue-check 23821/CTHN-TTHTHóa đơn lập trễ, bên bán bị phạt nhưng bên mua vẫn được khấu trừ
blue-check 6197/CTTPHCM-TTHTLập biên bản trả hàng như thế nào?
blue-check 6139/CTTPHCM-TTHTNhận hoa hồng môi giới bảo hiểm được miễn thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn
blue-check 20844/CTHN-TTHTChuyển nhượng dự án đầu tư được miễn thuế GTGT nhưng phải xuất hóa đơn English attachment
blue-check 20847/CTHN-TTHTCác lần thu tiền chuyển nhượng BĐS theo tiến độ đều phải xuất hóa đơn
blue-check 18036/CTHN-TTHTYêu cầu khi viết tắt địa chỉ trên hóa đơn
blue-check 15176/CTHN-TTHTĐiều kiện khấu trừ và hạch toán hóa đơn ăn uống
blue-check 14875/CTHN-TTHTKý HĐĐT sau ngày lập vẫn được chấp nhận
blue-check 14207/CTHN-TTHTSố thuế được miễn giảm của dự án ở nước ngoài cũng được khấu trừ tại Việt Nam
blue-check 754/TCT-QLNDoanh nghiệp rủi ro cao có được cơ quan thuế cấp/bán HĐĐT?
blue-check 7432/CTHN-TTHTCác bước xử lý khi hóa đơn bị mờ chữ
blue-check 7095/CTHN-TTHTBán phần mềm được miễn thuế GTGT nhưng vẫn phải lập hóa đơn
blue-check 1273/CTTPHCM-TTHTHạng mục đã xây trước khi ngừng thi công vẫn phải xuất hóa đơn English attachment
blue-check 4989/CTHN-TTHTHĐĐT ký sau ngày lập vẫn được khai thuế
blue-check 3457/CTHN-TTHTĐiều chỉnh hóa đơn phải khai bổ sung hồ sơ thuế
blue-check 1202/TB-CTTPHCMTP. Thủ Đức sẽ có 3 Chi cục Thuế
blue-check 333/CTTPHCM-TTHTLưu ý về hóa đơn từ sau 7/2/2021 dành cho các doanh nghiệp tại "thành phố Thủ Đức"
blue-check 1983/CTHN-TTHTHóa đơn điều chỉnh phải đính kèm biên bản ghi rõ sai sót
blue-check 991/CTHN-TTHTCông ty mẹ cung cấp dịch vụ cho chi nhánh hạch toán độc lập vẫn phải xuất hóa đơn
blue-check 13/TCT-CSNhững trường hợp được sử dụng phiếu xuất kho thay hóa đơn
blue-check 141/CTHN-TTHTHàng bồi thường có cần xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT?
blue-check 108004/CTHN-TTHTHĐĐT ký sau ngày lập vẫn được chấp nhận
blue-check 108009/CTHN-TTHTHóa đơn điện tử phải khai thuế theo ngày lập
blue-check 104477/CTHN-TTHTHóa đơn phải ghi VND nếu không được bán hàng thu ngoại tệ
blue-check 104147/CTHN-TTHTThời điểm khai thuế của hóa đơn điện tử căn cứ theo ngày ký hay ngày lập?
blue-check 102272/CTHN-TTHTThông tin trên HĐĐT có thể bổ sung thêm
blue-check 101966/CTHN-TTHTLập trễ hóa đơn nhiều lần bị xử phạt như thế nào?
blue-check 101967/CTHN-TTHTCách chuyển đổi HĐĐT ra hóa đơn giấy nhiều trang
blue-check 101066/CTHN-TTHTBàn giao hạng mục công trình phải xuất ngay hóa đơn, bất kể chưa được thanh toán
blue-check 101067/CTHN-TTHTĐiều chuyển nội bộ được dùng phiếu xuất kho
blue-check 100079/CTHN-TTHTGiá thầu dự án ODA không bao gồm thuế, lập hóa đơn như thế nào?
blue-check 99793/CTHN-TTHTHóa đơn cho thuê mặt bằng vẫn được giảm trừ chiết khấu
blue-check 99795/CT-TTHTHóa đơn điện tử ký trễ vẫn được chấp nhận
blue-check 99439/CTHN-TTHTHoa hồng bán bảo hiểm đúng giá được miễn thuế GTGT
blue-check 97747/CT-TTHTKhông được lập hóa đơn cộng dồn cho các lần thu tiền theo tiến độ
blue-check 95840/CT-TTHTHóa đơn điện tử có bắt buộc ký ngay trong ngày lập?
blue-check 95841/CT-TTHTBán hàng trên 200.000đ phải xuất hóa đơn ngay cả khi người mua không lấy
blue-check 95845/CT-TTHTThuế nộp thừa do điều chỉnh hóa đơn có được hoàn lại?
blue-check 94367/CT-TTHTThay đổi địa chỉ công ty, đăng ký sử dụng tiếp hóa đơn còn tồn như thế nào?
blue-check 94368/CT-TTHTDịch vụ cũng được trừ khoản chiết khấu thương mại trước khi tính thuế GTGT
blue-check 93623/CT-TTHTNgày lập hóa đơn điện tử tương tự như hóa đơn giấy
blue-check 88990/CT-TTHTChưa xuất hóa đơn tại thời điểm bán phiếu mua hàng
blue-check 86125/CT-TTHTKý thừa ủy quyền, hóa đơn vẫn đóng dấu tại tiêu thức "Thủ trưởng đơn vị"
blue-check 3711/TCT-CSBàn giao từng công đoạn dịch vụ đều phải xuất hóa đơn
blue-check 97635/CT-TTHTNhận bàn giao công trình được yêu cầu hóa đơn, cho dù chưa thanh toán
blue-check 5072/TCT-CSChuyển nhượng BĐS sau khi đã giải thể phải xuất hóa đơn lẻ
blue-check 4732/TCT-TVQTThông báo phát hành hóa đơn sẽ được công khai trên website của Tổng cục Thuế sau 2 ngày
blue-check 86234/CT-TTHTLập hóa đơn theo ủy nhiệm vẫn phải ghi tên và đóng dấu của bên bán
blue-check 12017/CT-TTHTIn chìm tên công ty trên hóa đơn phải gửi lại thông báo phát hành và hóa đơn mẫu
blue-check 75576/CT-TTHTHủy hợp đồng bán căn hộ, xử lý hóa đơn đã lập thế nào?
blue-check 70834/CT-TTHTChi nhánh có cần lập thông báo phát hành hóa đơn?
blue-check 3520/TCT-CSChậm nộp báo cáo hóa đơn bị phạt bao nhiêu? English attachment
blue-check 9672/CT-TTHTCung cấp dịch vụ từ 200.000đ không được lập hóa đơn tổng
blue-check 67823/CT-TTHT"Chiết khấu thương mại" được giảm trừ vào giá bán trước thuế
blue-check 8825/CT-TTHT"Ký hiệu mẫu số hóa đơn" được xác định như thế nào?
blue-check 65268/CT-TTHTYêu cầu khi chuyển đổi hóa đơn điện tử có nhiều trang
blue-check 63386/CT-TTHTCó thể lập hóa đơn nhiều trang nếu bán hàng số lượng lớn
blue-check 3120/TCT-DNLCó thể lập hóa đơn điều chỉnh doanh thu theo giá bán chính thức
blue-check 2947/TCT-CSHóa đơn điện tử cũng phải lập tại thời điểm giao hàng
blue-check 58607/CT-TTHTHóa đơn gia công phải lập ngay ngày hoàn thành
blue-check 57689/CT-TTHTCó thể chuyển qua hóa đơn điện tử sau khi mua hóa đơn của Thuế đủ 12 tháng
blue-check 54763/CT-TTHTChuyển qua sử dụng HĐĐT phải dừng sử dụng hóa đơn mua của Thuế
blue-check 53583/CT-TTHTPhiếu xuất kho được in thành nhiều trang
blue-check 7127/CT-TTHTHàng khuyến mại không được miễn lập hóa đơn
blue-check 53342/CT-TTHTChuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử phải hủy hết hóa đơn mua của Thuế
blue-check 49444/CT-TTHTSố tiền bằng chữ của ngoại tệ phải ghi bằng tiếng Việt
blue-check 48819/CT-TTHTTạm ứng hợp đồng tư vấn có bắt buộc lập hóa đơn?
blue-check 46319/CT-TTHTQuản lý danh mục đầu tư chứng khoán theo nhiều kỳ hạn, lập hóa đơn khi nào?
blue-check 6115/CT-TTHTThu phí dịch vụ từ 200.000đ, khách hàng không lấy hóa đơn vẫn phải lập
blue-check 44031/CT-TTHTGhi thiếu nội dung bắt buộc bị coi là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
blue-check 2334/TCT-CSCó được tạo chung hóa đơn điện tử cho nhiều cửa hàng?
blue-check 43472/CT-TTHTKê khai hóa đơn bị thu hồi và bị hủy như thế nào?
blue-check 40632/CT-TTHTĐang phải mua hóa đơn của cơ quan Thuế có được chuyển sang dùng hóa đơn điện tử?
blue-check 38356/CT-TTHTHóa đơn in lệch dòng có được chấp nhận?
blue-check 32727/CT-TTHTCó được tạo hóa đơn điện tử khi đang phải mua hóa đơn của Thuế?
blue-check 32733/CT-TTHTCó được sử dụng hóa đơn điện tử sau khi hết thời hạn bắt buộc mua của Thuế?
blue-check 32734/CT-TTHTCó thể sử dụng hóa đơn điện tử sau khi hết thời hạn phải mua của Thuế
blue-check 32741/CT-TTHTHóa đơn điện tử được phép in ra nhiều trang
blue-check 4506/CT-TTHTVPĐD nước ngoài được miễn xuất hóa đơn khi thanh lý tài sản
blue-check 4231/CT-TTHTThanh lý tài sản, VPĐD nước ngoài không cần xuất hóa đơn
blue-check 26989/CT-TTHTTạm ứng hợp đồng lập báo cáo đánh giá môi trường được miễn xuất hóa đơn
blue-check 23471/CT-TTHTGiao hàng cho bên ủy thác nhập khẩu có phải xuất hóa đơn?
blue-check 21845/CT-TTHTHóa đơn điện tử được phép chuyển đổi ra nhiều trang
blue-check 3170/CT-TTHTCó thể tạo nhiều ký hiệu hóa đơn
blue-check 3190/CT-TTHTMua dịch vụ có được miễn ký hóa đơn?
Xem thêm trong lược đồ
Văn bản xử phạt
stop-check 176/2016/TT-BTCSửa đổi quy định về xử phạt hóa đơn English attachment
stop-check 10/2014/TT-BTCQuy định các mức phạt hành chính về hóa đơn English attachment
Thông tin
Hiệu lực 1-Jun-2014
Hết hiệu lực 1-Jul-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3476
ReplaceDocument

follow 78/2021/TT-BTC - Hướng dẫn khởi tạo và sử dụng HĐĐT loại mới English attachment

Tệp đính kèm
enflag pdficon TT39_31032014BTC.doc[VLO].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: TT39_31032014BTC[Rev.1, 119/2014/TT/BTC, 01/09/2014].doc
Thay đổi lần 2: TT39_31032014BTC[Rev.2, 26/2015/TT/BTC, 01/01/2015].doc
Thay đổi lần 3: TT39_31032014BTC[Rev.3, 37/2017/TT/BTC, 12/06/2017].doc
Dòng thời gian

Hóa đơn