LuatVietnam

red-check Quy định về thuế TNDN 2014 English attachment

Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (76 trang)
Posted: 26/6/2014 7:49:33 AM | Latest updated: 22/6/2022 2:06:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3508 | Vietlaw: 160
LuatVietnam

So với quy định hiện hành tại Thông tư 123/2012/TT-BTCstatus1 , Thông tư này có một số thay đổi về điều kiện hạch toán chi phí, thu nhập miễn thuế, thuế suất TNDN và ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng

Một trong những thay đổi có lợi cho doanh nghiệp là giảm thuế suất TNDN phổ thông từ mức 25% xuống còn 22% kể từ ngày 1/1/2014 và 20% kể từ 1/1/2016. Đối với doanh nghiệp nhỏ có doanh thu năm trước không quá 20 tỷ đồng được áp dụng ngay mức thuế suất 20%. Trường hợp năm trước doanh nghiệp hoạt động chưa đủ 12 tháng thì chỉ được hưởng thuế suất 20% khi doanh thu bình quân tháng không quá 1,67 tỷ đồng

Về điều kiện hạch toán chi phí, đối với những hóa đơn đầu vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp tại thời điểm ghi nhận chi phí doanh nghiệp chưa thanh toán thì không yêu cầu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, nếu sau đó thanh toán bằng tiền mặt thì phải ghi giảm chi phí

Kể từ năm 2014, dự án đầu tư mở rộng được xét lại ưu đãi thuế TNDN. Tuy nhiên, chỉ dành cho các dự án mở rộng thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/8/2014, áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN 2014 trở đi và thay thế cho Thông tư số 123/2012/TT-BTCstatus1 ngày 27/7/2012

Chính sách về thuế TNDN được Bộ Tài chính hướng dẫn theo từng giao đoạn thông qua các văn bản sau:

- Từ 1999 - 2000: Thông tư số 99/1998/TT-BTCstatus1 ngày 14/07/1998

- Từ 2001 - 2003: Thông tư số 18/2002/TT-BTCstatus1 ngày 20/02/2002

- Từ 2004 - 2006: Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Thông tư số 88/2004/TT-BTCstatus1 ngày 01/09/2004

- Từ 2007 - 2008: Thông tư số 134/2007/TT-BTCstatus1 ngày 23/11/2007

- Từ 2009 - 2011: Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và Thông tư 18/2011/TT-BTC, áp dụng từ 2011

- Từ 2012 - 2013: Thông tư số 123/2012/TT-BTCstatus1 ngày 27/7/2012

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • - Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014.
  • Cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên địa bàn các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và khu công nghiệp nằm trên địa bàn các đô thị loại I trực thuộc tỉnh” tại Thông tư này được thay bằng cụm từ “Khu công nghiệp nằm trên địa các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 01/01/2009” ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ngày 10/10/2014.
  • - Bãi bỏ điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6, Khoản 5 Điều 20 Thông tư này kể từ ngày 06/8/2015, xem quy định mới tại Thông tư số 96/2015/TT-BTCstatus2 ngày 22/6/2015.
  • Điều 10 Thông tư này hết hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016, xem quy định mới tại Thông tư Liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTCstatus2 ngày 28/6/2016.
  • - Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 130/2016/TT-BTCstatus2 ngày 12/8/2016.
  • - Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 27970/CTHN-TTHTDoanh nghiệp liên kết được kết chuyển chi phí lãi vay vượt hạn mức vào năm sau
blue-check 12659/CTHN-TTHTChuyển dự án ra ngoài địa bàn khó khăn sẽ bị cắt ưu đãi thuế English attachment
blue-check 36677/CTHN-TTHTBán chứng khoán được miễn thuế GTGT nhưng phải trích nộp thuế TNDN
blue-check 2921/TCT-CSChi phí mua và tiêm vắc xin Covid-19 cho người lao động có được hạch toán?
blue-check 2212/TCT-CSLợi nhuận giữ lại để đầu tư phát triển cơ sở y tế có được miễn thuế? English attachment
blue-check 20216/CTHN-TTHTCách xác định giá trị vốn góp khi tính thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check 1784/TCT-CSDi chuyển dự án ra ngoài khu công nghiệp sẽ bị ngừng ưu đãi thuế English attachment
blue-check 17320/CTHN-TTHTCông ty nước ngoài phải nộp thuế GTGT và TNDN khi hợp tác kinh doanh tại Việt Nam English attachment
blue-check 17324/CTHN-TTHTChia lợi tức đầu tư chứng khoán có phải trích nộp thuế? English attachment
blue-check 15160/CTHN-TTHTKhoản tài trợ nào được miễn thuế TNDN?
blue-check 933/TCT-DNLTiền hỗ trợ phải hạch toán một lần vào thu nhập khác, không phân bổ theo năm
blue-check 9579/CTHN-TTHTChuyển nhượng vốn phải nộp thuế theo diện "thu nhập khác"
blue-check 9583/CTHN-TTHTDoanh nghiệp mới thành lập năm 2020 có được giảm 30% thuế?
blue-check QT:TNDNGiải đáp 55 thắc mắc về quyết toán thuế TNDN 2020
blue-check 615/TCT-CSDoanh nghiệp Việt Nam phải nộp thay thuế nếu hai bên chuyển nhượng vốn đều ở nước ngoài English attachment
blue-check 3935/CTHN-TTHTMỗi bên trong họp đồng HTKD sẽ tự nộp thuế khi chia lợi nhuận trước thuế
blue-check 3720/CTHN-TTHTTừ 5/12/2020, thu tiền bán nhà theo tiến độ phải tạm nộp 1% thuế TNDN
blue-check 1451/CTHN-TTHTNhận tài trợ của nước ngoài có phải trích nộp thuế?
blue-check 5426/TCT-CSDự án điện mặt trời chỉ được ưu đãi theo mức dự án mới nếu đầu tư độc lập
blue-check 5216/TCT-CS10% phí BVMT được trích lại của công ty cấp nước không được ưu đãi thuế
blue-check 104146/CTHN-TTHTĐiều kiện giảm thuế và hạch toán chi phí cho doanh nghiệp có nhiều lao động nữ
blue-check 5032/TCT-CSĐiều kiện hạch toán chi phí cách ly cho chuyên gia nước ngoài English attachment
blue-check 101323/CTHN-TTHTLãi tiền gởi phải khai vào thu nhập khác để nộp thuế TNDN
blue-check 99917/CTHN-TTHTVăn phòng đại diện được miễn nộp thuế và phí môn bài nếu không SXKD
blue-check 94369/CT-TTHTHàng hóa mua của hộ kinh doanh phải có hóa đơn nếu đến ngưỡng chịu thuế
blue-check 12452/BTC-TCTNăm 2020, tạm ngưng hoạt động dưới 9 tháng vẫn được trích khấu hao TSCĐ English attachment
blue-check 88157/CT-KK&KTTTính thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
blue-check 4129/TCT-CSDự án đầu tư mới tại KCN được miễn thuế 2 năm và giảm thuế 4 năm English attachment
blue-check 86119/CT-TTHTNhận tài trợ bằng tiền hay hiện vật đều phải trích nộp thuế TNDN
blue-check 85416/CT-TTHTThuế TNDN của nhà máy ngoài tỉnh được phân bổ theo tỷ lệ chi phí
blue-check 85144/CT-TTHTMột bên trong hợp đồng trong HTKD có thể đại diện ghi nhận doanh thu và khai thuế
blue-check 81422/CT-TTHTMua phần vốn góp của nước ngoài phải nộp thay thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check 3525/TCT-CSTiền khắc phục hậu quả có được xem là "thu nhập khác" ?
blue-check 66/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định chi tiết về thuế TNDN
blue-check 85316/CT-TTHTBán dịch vụ ra nước ngoài, chưa thu phí vẫn phải khai nộp thuế TNDN
blue-check 75582/CT-TTHTCó thể bù trừ lỗ giữa các dự án được và không được ưu đãi
blue-check 69382/CT-TTHTKhông thường trú ở Việt Nam vẫn phải chịu thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check 8802/CT-TTHTChuyển nhượng nhà xưởng kèm quyền thuê đất phải nộp thuế TNDN
blue-check 8849/CT-TTHTVề việc quyết toán thuế của Công ty con khi chuyển đổi kỳ tính thuế theo Công ty mẹ
blue-check 8859/CT-TTHTLỗ năm trước phải chuyển liền vào năm sau
blue-check 8768/CT-TTHTKinh doanh lĩnh vực giáo dục được ưu đãi thuế như thế nào?
blue-check 3040/TCT-CSDoanh nghiệp sử dụng từ 30% lao động khuyết tật được miễn thuế TNDN
blue-check 53581/CT-TTHTVề xác định thu nhập tính thuế khi bán cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn cổ phần
blue-check 51364/CT-TTHTCó thể bù trừ lỗ giữa hoạt động kinh doanh được và không được ưu đãi thuế
blue-check 50406/CT-TTHTBán cổ phiếu trên sàn chứng khoán, khi nào được miễn nộp thuế?
blue-check 44290/CT-TTHTBên mua và bán vốn góp đều ở nước ngoài vẫn phải nộp thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check 37786/CT-TTHTLãi tiền gửi phát sinh từ phần vốn tăng thêm cho dự án đầu tư phải chịu thuế TNDN
blue-check 4952/CT-TTHTThay đổi kỳ tính thuế, thời hạn chuyển lỗ xác định thế nào?
blue-check 26978/CT-TTHTMiễn trích nộp thuế TNDN khi nhận cổ tức bằng cổ phiếu English attachment
blue-check 1549/TCT-CSLãi vay để góp vốn điều lệ không được coi là chi phí hợp lý
blue-check 16281/CT-TTHTChi phí tư vấn được giảm trừ khi tính thuế chuyển nhượng vốn
blue-check 7332/CT-TTHTLợi nhuận sau thuế của "hợp đồng liên kết đào tạo" được miễn thuế GTGT và TNDN
blue-check 4589/CT-TTHTChuyển nhượng vốn tại Việt Nam: miễn thuế GTGT nhưng phải chịu thuế TNDN
blue-check 630/CT-TTHTCông ty FDI cũng được ưu đãi thuế khi sản xuất phần mềm
blue-check 210/TCT-KTNBTiền hỗ trợ bán hàng phải trích nộp thuế TNDN ngay trong kỳ
blue-check 1755/CT-TTHTMua lại vốn góp của bên nước ngoài phải nộp thay thuế English attachment
blue-check 1072/CT-TTHTLợi nhuận sau thuế từ hợp tác kinh doanh được miễn thuế TNDN English attachment
blue-check 409/CT-TTHTLợi nhuận chia sau thuế được miễn nộp thuế TNDN
blue-check 132/CT-TTHTViện phí do BHYT chi trả cũng phải khai nộp thuế TNDN
blue-check 3930/TCT-DNLLãi vay nếu đã tính vào giá trị công trình sẽ không được hạch toán
blue-check 66962/CT-TTHTPhân bổ thuế TNDN cho nhà xưởng theo tỷ lệ chi phí
blue-check 57931/CT-TTHTKhoản chi ủng hộ các đoàn thể không được chấp nhận
blue-check 6611/CT-TTHTTiền thuê đất của các năm trước nếu được hoàn phải trích nộp thuế TNDN
blue-check 46515/CT-TTHTDiện tích kinh doanh thương mại trong dự án nhà ở xã hội không được ưu đãi thuế English attachment
blue-check 6326/CT-TTHTKhông cho phép cộng gộp khi chuyển đổi kỳ tính thuế
blue-check 43609/CT-TTHTSử dụng dây chuyền máy móc của dự án khác, không được xem là dự án mới
blue-check 5966/CT-TTHTCho vay lại vốn, nếu phát sinh thu nhập phải trích nộp thuế
blue-check 1857/TCT-DNLTiền hỗ trợ di dời được giảm trừ những những khoản nào khi tính thuế TNDN?
blue-check 16706/CT-TTHTChi phí quản lý của hoạt động ưu đãi thuế bắt buộc hạch toán riêng
blue-check 2549/CT-TTHTChuyển đổi kỳ tính thuế TNDN phải làm thủ tục thông báo kèm quyết toán
blue-check 12185/CT-TTHTBán BĐS, phải khai nộp thuế TNDN ngay từ thời điểm bàn giao
blue-check 11504/CT-TTHTChuyển nhượng dần dự án BĐS có thể trích trước chi phí giải phóng mặt bằng
blue-check 2117/CT-TTHTChuyển nhượng BĐS phải khai thuế TNDN riêng với hoạt động kinh doanh khác
blue-check 25/2018/TT-BTCSửa đổi một số quy định về thuế GTGT, TNDN và TNCN English attachment
blue-check 1923/CT-TTHTChuyển đổi niên độ kế toán, xác định lại kỳ tính thuế TNDN như thế nào?
blue-check 6677/CT-TTHTThu nhập sau thuế của hợp đồng HTKD được miễn xuất hóa đơn và nộp thuế
blue-check 1178/CT-TTHTKhoản tài trợ về giáo dục, nghiên cứu khoa học được miễn nộp thuế TNDN
blue-check 5550/CT-TTHTTiền bồi thường khi bị thu hồi đất phải nộp thuế TNDN
blue-check 5275/CT-TTHTPhải phân bổ thuế TNDN cho địa phương đặt nhà máy sản xuất
blue-check 3666/CT-TTHTNhà máy đang hưởng ưu đãi thuế phải tách riêng thu nhập với trụ sở chính
blue-check 2732/CT-TTHTKỳ tính thuế đầu tiên ít hơn 3 tháng được cộng dồn qua năm sau
blue-check 2870/CT-TTHTKinh doanh XNK không được hưởng ưu đãi thuế English attachment
blue-check 167/TCT-DNLChi phí chuyển nhượng vốn thanh toán qua bên thứ ba có được chấp nhận? English attachment
blue-check 83272/CT-TTHTCho thuê mặt bằng dài hạn, có thể khai thuế TNDN một lần hoặc phân bổ dần
blue-check 82847/CT-TTHTPhần vốn góp thay không được tính vào giá vốn khi chuyển nhượng English attachment
blue-check 81103/CT-TTHTNhận quà tặng bằng tiền của đối tác nước ngoài phải nộp thuế TNDN
blue-check 80600/CT-TTHTNhận ủy thác quản lý dự án, Ban quản lý phải lập hóa đơn và nộp thuế
blue-check 78397/CT-TTHTTiền hỗ trợ vô điều kiện vẫn phải nộp thuế TNDN
blue-check 76801/CT-TTHTLỗ từ SXKD không được bù trừ với lãi chuyển nhượng BĐS
blue-check 75542/CT-TTHTThanh lý TSCĐ là xe ô tô nhận biếu tặng có bắt buộc khai nộp thuế?
blue-check 10187/CT-TTHTChuyển nhượng quyền thuê đất kèm tài sản, phải chịu thuế TNDN 20%
blue-check 67540/CT-TTHTChuyển nhượng chứng khoán phải kê khai vào "Thu nhập khác" English attachment
blue-check 63769/CT-TTHTMua tài sản của cá nhân, được lập bảng kê thay hóa đơn
blue-check 4085/TCT-DNLCổ tức chia cho giai đoạn trước đầu tư có được miễn thuế TNDN? English attachment
blue-check 60182/CT-TTHTVề công thức phân bổ thu nhập không được ưu đãi thuế
blue-check 58897/CT-TTHTChuyển nhượng căn hộ, DNCX phải nộp thuế như thế nào? English attachment
blue-check 57286/CT-TTHTTỷ lệ tính thuế TNDN đối với dịch vụ cho thuê phòng là 5%
blue-check 56318/CT-TTHTĐòi được nợ đã xóa phải khai nộp thuế TNDN
blue-check 56018/CT-TTHTTiền thưởng thành tích chỉ được hạch toán vào năm thực chi
blue-check 6756/CT-TTHTCổ tức trả cho pháp nhân được miễn khấu trừ thuế
Xem thêm trong lược đồ
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 2-Aug-2014
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3508
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT78_18062014BTC[EN].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: TT78_18062014BTC[Rev.1, 119/2014/TT/BTC, 01/09/2014].doc
Thay đổi lần 2: TT78_18062014BTC[Rev.2, 151/2014/TT/BTC, 15/11/2014].doc
Thay đổi lần 3: TT78_18062014BTC[Rev.3, 96/2015/TT/BTC, 06/08/2015].doc
Thay đổi lần 4: TT78_18062014BTC[Rev.4, 12/2016/TTLT/BKHCN/BTC, 01/09/2016].doc
Thay đổi lần 5: TT78_18062014BTC[Rev.5, 130/2016/TT/BTC, 01/07/2016].doc
Thay đổi lần 6: TT78_18062014BTC[Rev.6, 25/2018/TT/BTC, 01/05/2018].doc
Dòng thời gian

Thuế TNDN