LuatVietnam

blue-check Luật phá sản 2015 English attachment

Luật số 51/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội về Luật phá sản (59 trang)
Posted: 9/7/2014 10:40:15 AM | Latest updated: 20/9/2014 7:04:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3519 | Vietlaw: 164
LuatVietnam

Luật này quy định về thủ tục phá sản doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Một trong những thay đổi có lợi của Luật này là nới lỏng quy định cấm đảm nhiệm chức vụ đối với các chức danh quản lý tại doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản.

Theo đó, những người giữ chức vụ quản lý tại các doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản chỉ bị cấm thành lập doanh nghiệp và giữ chức vụ quản lý trong thời hạn 3 năm khi cố ý vi phạm một trong các nghĩa vụ sau đây:

- Không thực hiện theo yêu cầu của Thẩm phán, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình làm thủ tục phá sản

- Không nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định

- Thực hiện các hành vi bị cấm sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản doanh nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 48

Luật phá sản số 21/2004/QH11status1 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Jan-2015
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3519
Files attachment
enflag pdficon LL51_19062014QH13[ENGLISH].pdf
Dòng thời gian

Quản lý doanh nghiệp