LuatVietnam

stop-check Danh mục sản phẩm nông nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư English attachment

Thông tư số 43/2014/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 18/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục sản phẩm nông lâm thủy sản, sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí để bảo quản, chế biến nông lâm thủy sản được hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CPstatus1 ngày 19/12/2013 của Chính phủ (4 trang)
Posted: 26/11/2014 7:51:21 AM | Latest updated: 21/9/2018 2:31:30 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3617 | Vietlaw: 176
LuatVietnam

Chính sách ưu đãi dành cho các dự án đầu tư vào Danh mục này được quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CPstatus1 như sau:

- Giảm 70% tiền sử dụng đất nếu dự án được Nhà nước giao đất (Khoản 2 Điều 5)

- Được áp dụng mức giá thấp nhất của loại đất tương ứng trong bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành

- Miễn tiền thuê đất 11 hoặc 15 năm kể từ khi dự án đi vào hoạt động; miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở cho công nhân, đất trồng cây xanh và đất phục vụ phúc lợi công cộng (Điều 6)

- Được hỗ trợ 20% tiền thuê đất trong vòng 5 năm đầu nếu dự án thuê đất của cá nhân;

- Miễn nộp hoặc được giảm 50% tiền chuyển mục đích sử dụng đất, nếu có (Điều 8)

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2015.

Ghi chú về hiệu lực
  • Xem thêm Quy chế thẩm định các dự án đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn được Nhà nước hỗ trợ tại Thông tư số 05/2014/TT-BKHĐTstatus1 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 11/2017/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 29/5/2017.
  • Bị bãi bỏ kể từ ngày 27/9/2018, theo công bố tại Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
red-check 11/2017/TT-BNNPTNTSửa đổi thẩm quyền quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp English attachment
stop-check 05/2014/TT-BKHĐTQuy chế thẩm định các dự án đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn được Nhà nước hỗ trợ English attachment
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 5-Jan-2015
Hết hiệu lực 27-Sep-2018
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3617
ReplaceDocument

follow 09/2018/TT-BNNPTNT - Danh mục VBPL của Bộ Nông nghiệp được công bố hết hiệu lực

Tệp đính kèm
enflag pdficon TT43_18112014BNN[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Nông nghiệp