LuatVietnam

red-check Sửa đổi một số quy định về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn English attachment

Thông tư số 26/2015/TT-BTCstatus2 ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus3 ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ (41 trang)
Posted: 6/3/2015 11:34:06 AM | Latest updated: 28/6/2022 1:06:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3678 | Vietlaw: 189
LuatVietnam

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định tại các Thông tư gồm:

1. Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 (đã được sửa đổi theo Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 và Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ) về: đối tượng không chịu thuế GTGT; giá đất được trừ khi tính thuế GTGT; đối tượng không áp dụng thuế suất GTGT 0%; điều kiện khấu trừ thuế GTGT; hoàn thuế đối với dự án đầu tư; hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

2. Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 (đã được sửa đổi theo Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 và Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ) về: khai nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh; hồ sơ khai thuế GTGT, thuế TTĐB; khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài; ân hạn nộp thuế; xác định tiền chậm nộp thuế; kiểm tra hoàn thuế

3. Thông tư số 39/2014/TT-BTCstatus3 về: điều kiện sử dụng hóa đơn tự in; việc sử dụng hóa đơn của đối tượng rủi ro cao về thuế; nội dung của Thông báo phát hành hóa đơn; nguyên tắc lập hóa đơn

Theo đó, một trong những điểm mới của Thông tư này là bỏ Bảng kê HHDV mua vào, bán ra trong Hồ sơ khai thuế GTGT và thuế TTĐB.

Từ ngày 1/1/2015, hồ sơ khai thuế GTGT chỉ cần có Tờ khai thuế GTGT, mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này (nếu áp dụng phương pháp khấu trừ), mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 (nếu áp dụng phương pháp trực tiếp)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật số 71/2014/QH13status2 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 12/2/2015 hiệu lực thi hành (tức 01/01/2015).

Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra và các nội dung quy định về tỷ giá khi xác định doanh thu, giá tính thuế tại:

- Thông tư số 05/2012/TT-BTCstatus1 ngày 05/01/2012;

- Thông tư số 219/2013/TT-BTCstatus2 ngày 31/12/2013;

- Thông tư số 156/2013/TT-BTCstatus1 ngày 06/11/2013;

- Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014.

Những điểm mới của Thông tư này đã được Tổng cục Thuế tổng hợp và giới thiệu tại Công văn số 767/TCT-CS ngày 5/3/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 18/VBHN-BTC ngày 19/6/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BTC ngày 17/6/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC ngày 17/6/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BTC ngày 9/5/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 21/VBHN-BTC ngày 30/12/2021.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 37/2017/TT-BTCstatus3 ngày 27/4/2017.
  • Bãi bỏ Điều 2 Thông tư này kể từ ngày 01/01/2022, theo quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 11/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định về kinh doanh Vietlott
blue-check 1045/TCT-KKBảo dưỡng cầu đường ngoài tỉnh phải nộp thuế vãng lai
blue-check 1461/CTHN-TTHTCó được dùng tài khoản chứng khoán để thanh toán tiền hàng và góp vốn?
blue-check 21/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Hướng dẫn kê khai, hoàn thuế GTGT English attachment
blue-check 14/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy chế thẩm định giá từ 25/9/2013 English attachment
blue-check 11/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Hạn mức chi tiêu tiếp khách của cơ quan nhà nước
blue-check 13/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020
blue-check 80/2021/TT-BTCBiểu mẫu, thủ tục khai nộp thuế từ 1/1/2022 English attachment
blue-check 35266/CTHN-TTHTBán hàng dưới 200.000đ vẫn phải xuất hóa đơn nếu người mua yêu cầu
blue-check 32864/CTHN-TTHTBán hàng dưới 200.000đ vẫn phải xuất hóa đơn nếu người mua yêu cầu
blue-check 24480/CTHN-TTHTMáy X-quang dùng cho khám chữa bệnh được hưởng thuế GTGT 5%
blue-check 1950/TCT-CSThay đổi đơn vị cung ứng phần mềm lập HĐĐT phải gửi thông báo phát hành mới
blue-check 18312/CTHN-TTHTCho tặng hàng hóa hay dịch vụ đều phải phát hành hóa đơn
blue-check 17321/CTHN-TTHTHóa đơn ghi thiếu địa chỉ người mua, được lập biên bản bổ sung
blue-check 2171/TCHQ-TXNKChưa sửa đổi chính sách thuế GTGT đối với thiết bị y tế English attachment
blue-check 13135/CTHN-TTHTBán lại hàng nhập mẫu vẫn phải xuất hóa đơn và tính thuế
blue-check 10774/CTHN-TTHTBán sản phẩm trồng trọt từ hợp đồng giao khoán có được miễn thuế GTGT?
blue-check 10857/CTHN-TTHTĐịa chỉ trên hóa đơn vẫn được viết tắt những từ thông dụng
blue-check 1059/CTTPHCM-TTHTKhông cần đăng ký sử dụng tiếng Việt không dấu trên hóa đơn
blue-check 8181/TCHQ-TXNKVề thuế GTGT của kim tiêm
blue-check 5179/TCT-CSChất kích thích sinh trưởng cho cây trồng/vật nuôi được tính thuế GTGT 5%
blue-check 3521/HQHCM-TXNKSản phẩm chăn nuôi đã chế biến không được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check 7450/TCHQ-TXNK"Dầu cọ thô" không được miễn thuế GTGT khâu nhập khẩu English attachment
blue-check 4954/TCT-KKCả thầu chính và thầu phụ đều phải nộp thuế vãng lai nếu đến từ tỉnh khác
blue-check 94370/CT-TTHTChỉ được miễn lập hóa đơn đối với hàng tiêu dùng nội bộ
blue-check 6906/TCHQ-TXNKDụng cụ để phẫu thuật được miễn xin xác nhận khi hưởng thuế GTGT 5% English attachment
blue-check 6907/TCHQ-TXNK"Máy hấp tiệt trùng dùng trong y tế" có được hưởng thuế GTGT 5%?
blue-check 870/KTHT-CĐThẩm quyền và thủ tục xác nhận máy móc chuyên dùng trong nông nghiệp
blue-check 6677/TCHQ-TXNKThiết bị y tế loại nào cần giấy xác nhận khi xin hưởng thuế GTGT 5%? English attachment
blue-check 87758/CT-TTHTCác đơn vị trực thuộc cung cấp dịch vụ cho nhau vẫn phải xuất hóa đơn
blue-check 6130/TCHQ-TXNKBộ Tài chính đang xem xét sửa đổi thuế GTGT đối với thiết bị y tế English attachment
blue-check 3457/TCT-KKThi công công trình ở tỉnh khác phải trích nộp 2% thuế vãng lai
blue-check 76729/CT-TTHTĐã có giấy chứng nhận thành lập chi nhánh, dự án phải khai thuế theo mẫu 01/GTGT
blue-check 76733/CT-TTHTKhuyến mại bằng dịch vụ cũng phải xuất hóa đơn
blue-check 3165/TCT-QLNKhông được miễn phạt chậm nộp vì lý do "không nắm rõ chính sách thuế" English attachment
blue-check 3917/TCHQ-TXNKBăng ca cấp cứu phải được Bộ Y tế xác nhận mới được hưởng thuế GTGT 5%.
blue-check 21/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Hướng dẫn về xác định trị giá tính thuế hàng XNK English attachment
blue-check 15/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Giá vé tham quan Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
blue-check 13/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định về khai nộp thuế tài nguyên
blue-check 14/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định xử phạt hành chính về hóa đơn
blue-check 11/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Mức phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và xổ số
blue-check 1394/CT-TTHTHàng cho mượn được miễn lập hóa đơn
blue-check 988/CT-TTHTTên Công ty trên hóa đơn được viết tắt những từ nào?
blue-check 97639/CT-TTHTSai địa chỉ người mua chỉ cần lập biên bản để điều chỉnh
blue-check 94418/CT-TTHTĐịa chỉ trên hóa đơn có thể viết tắt các từ thông dụng
blue-check 88133/CT-TTHTBán hàng trên 200.000đ, người mua không lấy hóa đơn vẫn phải lập
blue-check 85317/CT-TTHTNhà thầu phụ có phải khai nộp thuế vãng lai?
blue-check 78406/CT-TTHTBàn giao căn hộ thế chấp cho ngân hàng được miễn xuất hóa đơn
blue-check 11624/CT-TTHTHóa đơn điện tử ghi sai địa chỉ người mua cũng được điều chỉnh bằng biên bản
blue-check 4070/TCT-CSNhà thầu xây dựng được khấu trừ thuế đầu vào khi đứng ra nhập khẩu hàng hóa
blue-check 76589/CT-TTHTNhà thầu phụ có phải nộp thuế vãng lai?
blue-check 3724/TCT-KKThi công công trình ngoài tỉnh, cả nhà thầu chính và phụ đều phải nộp thuế vãng lai?
blue-check 72249/CT-TTHTKhông được xuất gộp hóa đơn cho những khách hàng không lấy
blue-check 72255/CT-TTHTNgười mua nên đòi hóa đơn khi mua hàng
blue-check 72270/CT-TTHTThanh toán thay Chi nhánh, phải có ủy quyền trong hợp đồng
blue-check 10075/CT-TTHTHóa đơn ghi sai địa chỉ người mua chỉ cần lập biên bản điều chỉnh
blue-check 8283/TXNK-CSTHóa chất xét nghiệm nếu muốn hưởng thuế GTGT 5% phải xin xác nhận của Bộ Y tế
blue-check 9679/CT-TTHTChi phí thanh toán qua bên thứ ba cũng được chấp nhận
blue-check 67067/CT-TTHT"Ủy quyền thanh toán" phải thể hiện trong hợp đồng
blue-check 9022/CT-TTHTHóa đơn in bằng nhiều màu mực có hợp lệ?
blue-check 64072/CT-TTHTGiao hàng ngoài tỉnh theo hợp đồng mua bán được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check 2966/TCT-KKBán hàng giao ra ngoài tỉnh được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check 59211/CT-TTHTSiêu thị bán lẻ có được lập hóa đơn tổng theo từng ngày?
blue-check 2913/TCT-KKGiao hàng ngoài tỉnh theo hợp đồng trúng thầu được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check 57086/CT-TTHTĐịa chỉ trên hóa đơn được viết tắt những từ thông dụng
blue-check 6995/CT-TTHT"Vệ sinh máy móc, thiết bị ngoài tỉnh" được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check 7159/CT-TTHTMua hàng bằng hóa đơn trực tiếp, khi biếu tặng vẫn phải xuất hóa đơn GTGT
blue-check 7162/CT-TTHTĐại lý tàu biển chịu trách nhiệm nộp thay thuế nhà thầu cho Hãng tàu English attachment
blue-check 2653/TCT-KKKý hợp đồng thầu phụ cho công trình ngoài tỉnh phải nộp thuế vãng lai
blue-check 51360/CT-TTHTThu lại tiền điện nước từ chủ căn hộ phải xuất hóa đơn
blue-check 6716/CT-TTHTGiao hàng ngoài tỉnh theo hợp đồng thầu được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check 49854/CT-TTHTHóa đơn điện tử có được ghi chữ không dấu?
blue-check 48814/CT-TTHTCho chi nhánh thuê tài sản cũng phải xuất hóa đơn
blue-check 2420/TCT-KKTrúng thầu bán hàng ngoài tỉnh được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check 2421/TCT-KKBán hàng giao ra ngoài tỉnh được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check 2422/TCT-KKDịch vụ "bảo trì, vệ sinh máy móc" được miễn nộp thuế vãng lai
blue-check 5767/CT-TTHTĐịa chỉ trên hóa đơn ghi thiếu chữ "Việt Nam" vẫn được chấp nhận
blue-check 41470/CT-TTHTThu phí đào tạo trực tuyến từ 200.000 đồng phải lập hóa đơn
blue-check 39721/CT-TTHTDoanh thu ngoại tệ bắt buộc quy đổi theo tỷ giá mua vào của NHTM English attachment
blue-check 35857/CT-TTHTTặng hàng mẫu, miễn thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn
blue-check 1725/TCT-KKVề việc bù trừ thuế vãng lai tại trụ sở chính
blue-check 19425/CT-TTHTBán hàng trong nội bộ công ty cũng phải lập hóa đơn
blue-check 1040/TCT-CSVề tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
blue-check 11231/CT-TTHTHàng khuyến mại, miễn thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn
blue-check 2711/CT-TTHTCó được phép thanh toán cho bên thứ ba ở nước ngoài?
blue-check 7330/CT-TTHTĐiều kiện khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ doanh thu
blue-check 1281/CT-TTHTChủ đầu tư phải lập hóa đơn khi thu lại tiền điện nước từ nhà thầu
blue-check 21/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy chế thu - chi của Kho bạc Nhà nước
blue-check 13/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Biểu phí thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
blue-check 14/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Biểu phí cấp giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu
blue-check 15/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Phí chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen
blue-check 11/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
blue-check 123/TCT-CSThanh toán qua bên thứ ba phải quy định rõ trong hợp đồng
blue-check 320/CT-TTHTGiá trị lắp đặt trên 1 tỷ đồng phải nộp thuế vãng lai
blue-check 416/CT-TTHTHóa đơn hàng khuyến mại ghi như thế nào?
blue-check 85737/CT-TTHT"Thiết bị phun sương" không được miễn thuế GTGT
blue-check 5309/TCT-DNLNgười mua không cho biết tên vẫn phải lập hóa đơn
blue-check 82356/CT-TTHTCăn cứ tỷ giá nào để quy đổi doanh thu tính thuế nhà thầu? English attachment
blue-check 82465/CT-TTHTĐiều kiện chấp nhận hình thức thanh toán bù trừ công nợ
blue-check 5128/TCT-CS"Thiết bị phun sương" không được miễn thuế GTGT
Xem thêm trong lược đồ
Văn bản xử phạt
stop-check 176/2016/TT-BTCSửa đổi quy định về xử phạt hóa đơn English attachment
stop-check 10/2014/TT-BTCQuy định các mức phạt hành chính về hóa đơn English attachment
Thông tin
Hiệu lực 1-Jan-2015
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3678
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT26_27022015BTC[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kê khai thuế