LuatVietnam

red-check Hướng dẫn mới về xác định trị giá tính thuế hàng XNK English attachment

Thông tư số 39/2015/TT-BTCstatus2 ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (55 trang)
Posted: 2/4/2015 10:28:39 AM | Latest updated: 23/6/2022 8:06:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3701 | Vietlaw: 201
LuatVietnam

Nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan (để tính thuế) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hướng dẫn tại Thông tư này về cơ bản vẫn tương tự quy định trước đó tại Thông tư số 205/2010/TT-BTCstatus1

Tuy nhiên, có thay đổi nhỏ về chi phí vận tải được miễn cộng vào trị giá hải quan để tính thuế. Theo đó, trường hợp chi phí bốc, dỡ, xếp hàng từ phương tiện vận tải xuống cửa khẩu nhập đầu tiên đã bao gồm trong chi phí vận tải quốc tế hoặc bao gồm trong giá bán thì vẫn được loại trừ khỏi trị giá tính thuế (điểm g khoản 2 Điều 13)

Thêm nữa, đối với hàng hóa nhập khẩu miễn thuế nhưng thay đổi mục đích sử dụng, Hải quan sẽ nắm quyền xác định trị giá tính thuế (khoản 3 Điều 3)

Phụ lục I của Thông tư có đưa ra một số ví dụ cụ thể về phí bản quyền, giấy phép phải cộng vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2015.

Bãi bỏ các Thông tư, Quyết định:

a) Thông tư số 205/2010/TT-BTCstatus1 ngày 15/12/2010

b) Thông tư số 29/2014/TT-BTCstatus1 ngày 26/02/2014

c) Quyết định số 30/2008/QĐ-BTCstatus1 ngày 21/5/2008

d) Thông tư số 182/2012/TT-BTCstatus1 ngày 25/10/2012

đ) Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Bãi bỏ Điều 4 Thông tư này kể từ ngày 05/6/2018, theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTCstatus2 ngày 20/4/2018.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 2333/TCHQ-TXNKPhần mềm nhập khẩu dùng chung cho nhiều thiết bị, phân bổ trị giá thế nào?
blue-check 1608/TCHQ-TXNKNhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu
blue-check 5320/TCHQ-TXNKCó thể mở chung tờ khai bổ sung phí bản quyền cho nhiều tờ khai nhập khẩu
blue-check 3234/TCHQ-TXNKKhoản giảm giá đặc biệt theo từng lô hàng không được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check 2580/TCHQ-TXNKKhoản giảm giá đặc biệt theo từng lô hàng có được giảm trừ khi tính thuế nhập khẩu?
blue-check 7802/CTHN-TTHTHàng mua bán giữa DNCX với nhau có được miễn tính thuế GTGT? English attachment
blue-check 201/GSQL-GQ3Có bắt buộc xuất trình Hợp đồng mua bán khi làm thủ tục hải quan?
blue-check 219/TCHQ-TXNKTái nhập sản phẩm thuê gia công từ DNCX phải nộp thuế GTGT English attachment
blue-check 94/HQHCM-GSQLHàng TN-TX phải khai chuyển mục đích khi tiêu thụ nội địa
blue-check 7897/TCHQ-TXNKTái nhập hàng thuê DNCX gia công phải nộp thuế GTGT English attachment
blue-check 6650/TCHQ-TXNKTái nhập hàng thuê DNCX gia công được miễn thuế NK phần trị giá nguyên liệu nội địa
blue-check 2903/HQHCM-TXNKHàng xuất ra nước ngoài sửa chữa có được miễn thuế khi tái nhập? English attachment
blue-check 6282/TCHQ-TXNKMua bí quyết sản xuất của nước ngoài có bị tính thuế bản quyền?
blue-check 21/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Hướng dẫn về xác định trị giá tính thuế hàng XNK English attachment
blue-check 7486/TCHQ-TXNKXác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu như thế nào? English attachment
blue-check 6275/TCHQ-TXNKTiền phạt chậm thanh toán có được giảm trừ khỏi trị giá tính thuế?
blue-check 60/2019/TT-BTCSửa đổi phương pháp xác định trị giá hải quan English attachment
blue-check 4838/TCHQ-TXNKCước vận tải hàng nhập khẩu đến ga liên vận phải chịu thuế English attachment
blue-check 5649/TXNK-TGHQĐược phép tự khai trị giá hàng mẫu nhưng Hải quan sẽ giữ quyền ấn định lại
blue-check 4092/TXNK-TGHQChi phí vận chuyển hàng nhập khẩu về ga liên vận quốc tế phải chịu thuế NK
blue-check 2930/TXNK-TGHQKhi nào phí bản quyền phải chịu thuế nhập khẩu?
blue-check 1450/TCHQ-TXNKKhoản giảm giá hàng nhập khẩu do kinh doanh lỗ có được miễn thuế?
blue-check 1091/TXNK-TGHQThuế tăng thêm khi khai báo giá chính thức phải nộp trong thời hạn 5 ngày
blue-check 4015/GSQL-GQ1Phí bảo hiểm hàng nhập khẩu được phân bổ theo trị giá của từng loại hàng
blue-check 7016/TCHQ-TXNKCước vận tải được miễn có phải cộng vào trị giá hải quan?
blue-check 6937/TXNK-TGHQCước vận tải sau cửa khẩu đầu tiên được miễn tính thuế nhập khẩu
blue-check 6748/TXNK-TGHQTiền thưởng bốc dỡ nhanh có tính vào trị giá hàng xuất khẩu?
blue-check 6377/TXNK-TGHQHàng đi thuê phải khai báo trị giá hải quan theo giá thuê
blue-check 5552/TCHQ-TXNKKhoản giảm giá cho đại lý tham dự triển lãm không được miễn thuế NK
blue-check 5475/TCHQ-TXNKCước vận chuyển sau khi qua cửa khẩu đầu tiên được miễn thuế English attachment
blue-check 5262/TXNK-TGHQChi phí vận tải sau khi qua cửa khẩu đầu tiên được miễn thuế
blue-check 4883/TXNK-TGHQPhí bản quyền phát sinh sau thông quan được miễn truy thuế English attachment
blue-check 4762/TXNK-TGHQPhí vận chuyển chỉ bị tính thuế NK nếu do bên mua thanh toán English attachment
blue-check 4829/TCHQ-TXNKChỉ được miễn thuế khoản chiết khấu hàng nhập khẩu khi quy định rõ điều kiện English attachment
blue-check 4556/TXNK-TGHQCho phép tự khai báo trị giá của phế liệu gia công được biếu tặng English attachment
blue-check 4167/TXNK-TGHQCước vận tải chỉ phải chịu thuế NK nếu do bên mua thanh toán English attachment
blue-check 3747/TXNK-CSTTiêu thụ nội địa phế liệu gia công, trị giá tính thuế xác định thế nào?
blue-check 3585/TCHQ-TXNKPhí vận tải sau khi hàng đến cửa khẩu đầu tiên được miễn tính thuế nhập khẩu English attachment
blue-check 3581/TCHQ-TXNKTrường hợp nào cước vận tải phải chịu thuế nhập khẩu? English attachment
blue-check 3514/TCHQ-TXNKBổ sung thuế theo giá chính thức, có bị phạt chậm nộp?
blue-check 2774/TXNK-TGHQTrường hợp nào bên bán và bên mua bị xem là có quan hệ đặc biệt ảnh hưởng đến trị giá? English attachment
blue-check 2534/TXNK-TGHQPhí phát hành C/O có chịu thuế nhập khẩu? English attachment
blue-check 2349/TCHQ-TXNKTiêu thụ nội địa phế phẩm gia công, phải nộp thuế theo giá mua bán
blue-check 2172/TCHQ-TXNKChi phí vận hành tàu biển về Việt Nam phải chịu thuế nhập khẩu English attachment
red-check 39/2018/TT-BTCBổ sung nhiều quy định mới về khai hải quan và chính sách XNK English attachment
blue-check 1808/TXNK-TGHQDoanh nghiệp được tự khai báo trị giá của nguyên liệu được biếu tặng
blue-check 2001/TCHQ-TXNKPhí D/O, CIC chỉ phải chịu thuế nhập khẩu khi hội đủ điều kiện cộng vào trị giá English attachment
blue-check 1532/TXNK-TGHQTrường hợp nào cước vận tải phải chịu thuế nhập khẩu? English attachment
blue-check 11396/CT-TTHTHóa đơn dịch vụ được phép xuất vào ngày cuối tháng
blue-check 1395/TCHQ-TXNKHướng dẫn thống nhất về khai báo chi phí vận tải vào trị giá hải quan
blue-check 1237/TCHQ-TXNKPhí CIC, DO và vệ sinh container bắt buộc phải khai báo vào trị giá tính thuế English attachment
blue-check 1158/TCHQ-TXNKTCHQ phúc đáp phản ánh về trị giá hải quan
blue-check 928/TCHQ-TXNKÔ tô nhập khẩu sẽ bị tăng cường kiểm tra trị giá hải quan
blue-check 780/TCHQ-TXNKSố lượng nhập khẩu hao hụt do tính chất hàng hóa, vẫn tính đủ thuế theo hóa đơn English attachment
blue-check 531/TXNK-TGHQPhí bản quyền và phí phát hành C/O có bị tính thuế nhập khẩu? English attachment
blue-check 322/TCHQ-TXNKMọi chi phí phát sinh khi hàng đến cửa khẩu xuất đều phải chịu thuế English attachment
blue-check 5279/TXNK-TGHQPhần mềm cài đặt theo hàng hóa nhập khẩu có bị tính thuế? English attachment
blue-check 5028/TXNK-TGHQPhí phát hành C/O có phải chịu thuế NK? English attachment
blue-check 7562/TCHQ-TXNKẦn định thuế khi tham vấn giá, không nhất thiết phải chờ kiểm tra sau thông quan
blue-check 4475/TXNK-TGHQPhần mềm cài đặt trong đĩa CD có bị tính thuế nhập khẩu? English attachment
blue-check 4296/TXNK-TGHQVề xác định thời điểm có giá chính thức cho hàng xuất khẩu
blue-check 4042/TXNK-TGHQCơ quan hải quan sẽ xác định trị giá nếu doanh nghiệp không tự xác định được
blue-check 6440/TCHQ-TXNKCách khai báo bổ sung phí bản quyền sau thông quan
blue-check 3738/TXNK-TGHQPhí CIC của hàng nhập khẩu vào KCX vẫn bị tính thuế English attachment
blue-check 6338/TCHQ-TXNKMột vài lưu ý trong kiểm tra, xác định trị giá hải quan
blue-check 2831/TXNK-TGHQCác khoản thưởng/phạt có bắt buộc tính vào trị giá hàng xuất khẩu? English attachment
blue-check 2678/TXNK-TGHQChi phí thuê kho bãi ở nước ngoài phải chịu thuế nhập khẩu English attachment
blue-check 2364/TXNK-TGHQNhững khoản giảm giá nào được trừ khi tính thuế nhập khẩu? English attachment
blue-check 2366/TXNK-TGHQTrị giá hải quan không bị áp đặt theo mức giá tham chiếu
blue-check 3786/TCHQ-TXNKĐược phép khai hải quan theo giá tạm tính English attachment
blue-check 1791/TXNK-TGHQVề thẩm quyền xem xét khoản giảm giá hàng nhập khẩu
blue-check 1782/TXNK-TGHQVề cách tính cước vận chuyển vào trị giá hải quan
blue-check 1652/TXNK-TGHQPhí CIC, nếu liên quan đến việc vận chuyển hàng nhập khẩu phải chịu thuế English attachment
blue-check 959/TXNK-TGHQDoanh nghiệp tự khai báo trị giá nhưng Hải quan sẽ ấn định giá nếu bác bỏ
blue-check 948/TXNK-TCHQPhí CIC có tính vào trị giá hàng nhập khẩu? English attachment
blue-check 922/TXNK-TGHQPhí CIC, trường hợp nào phải chịu thuế? English attachment
blue-check 923/TXNK-TGHQKhai báo trị giá hải quan thấp hơn mức giá tham chiếu sẽ phải tham vấn
blue-check 1480/TCHQ-TXNKNhập khẩu hàng hóa kèm chuyển giao nhãn hiệu, phí bản quyền phải chịu thuế
blue-check 747/TXNK-TGHQPhụ phí hãng tàu có chịu thuế nhập khẩu? English attachment
blue-check 578/TXNK-TGHQTrường hợp nào phần mềm cài đặt trong hàng nhập khẩu phải chịu thuế? English attachment
blue-check 889/TCHQ-TXNKXác định trị giá hải quan đối với xe tải nhập khẩu như thế nào?
blue-check 710/TCHQ-TXNKPhí CIC có chịu thuế nhập khẩu? English attachment
blue-check 348/TXNK-TGHQChi phí nhiên liệu vận chuyển hàng nhập khẩu phải cộng vào trị giá tính thuế
blue-check 324/TCHQ-TXNKThanh toán bằng phương thức TT, hàng nhập khẩu không được trừ khoản giảm giá khi tính thuế
blue-check 119/TXNK-TGHQPhí CIC phải chịu thuế nhập khẩu nếu liên quan đến việc vận chuyển English attachment
blue-check 64/TXNK-TGHQPhí bản quyền phải khai bổ sung trong vòng 5 ngày kể từ ngày thực trả
blue-check 10975/TCHQ-TXNKTrị giá hải quan không bị áp đặt theo mức giá tham chiếu
blue-check 10111/TCHQ-TXNKPhí CIC có bị tính thuế nhập khẩu? English attachment
blue-check 9629/TCHQ-TXNKPhí nhượng quyền thương mại có chịu thuế nhập khẩu?
blue-check 9631/TCHQ-TXNKPhí dịch vụ thu mua tập trung có chịu thuế nhập khẩu?
blue-check 8951/TCHQ-TXNKKhoản giảm giá hàng nhập khẩu: trường hợp nào được miễn tính thuế?
blue-check 1823/TXNK-TCHQXác định trị giá tính thuế đối với sản phẩm thuê DNCX gia công như thế nào?
blue-check 8384/TCHQ-TXNKPhí nhãn hiệu trả theo doanh thu phải truy nộp thuế trong vòng 5 ngày
blue-check 7467/TCHQ-TXNKThanh toán theo phương thức TT, khoản giảm giá không được giảm trừ khi tính thuế
blue-check 4753/TCHQ-TXNKVề thời điểm chốt giá hàng xuất khẩu English attachment
blue-check 925/TCHQ-TXNKVề thời hạn kê khai, nộp thuế bổ sung đối với phí bản quyền
blue-check 18626/BTC-TCHQTiền thuế chênh lệch phải nộp trong vòng 05 ngày sau khi có giá chính thức
blue-check 10566/TCHQ-TXNKHàng xuất khẩu chỉ tính thuế theo trị giá FOB
blue-check 10086/TCHQ-TXNKVề việc khai báo hải quan đối với hàng nhập khẩu giảm giá do thay đổi người bán
red-check 9361/TCHQ-PCKhông khai hoặc khai sai trị giá tính thuế XNK đều bị xử phạt
Xem thêm trong lược đồ
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Apr-2015
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3701
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT39_25032015BTC[ENGLISH].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: TT39_25032015BTC[Rev.1, 39/2018/TT/BTC, 05/06/2018].doc
Thay đổi lần 2: TT39_25032015BTC[Rev.2, 60/2019/TT/BTC, 15/10/2019].doc
Dòng thời gian

Thuế XNK