LuatVietnam

red-check Sửa đổi thêm một số chính sách thuế TNDN từ 2015 English attachment

Thông tư số 96/2015/TT-BTCstatus2 ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2 ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính (35 trang)
Posted: 26/6/2015 7:24:30 AM | Latest updated: 23/6/2022 12:06:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3753 | Vietlaw: 205
LuatVietnam

Thông tư này sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế TNDN tại 03 Thông tư, bao gồm: Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 , Thông tư số 119/2014/TT-BTCstatus2 và Thông tư số 151/2014/TT-BTCstatus2

Theo đó, Thông tư có những điểm mới đáng lưu ý như sau:

- Thu nhập từ dự án đầu tư ở nước ngoài được kê khai vào quyết toán thuế TNDN của năm chuyển thu nhập về nước, thay vì trước đây kê khai vào quyết toán thuế của năm tiếp sau năm tài chính phát sinh thu nhập (Điều 1, Điều 14)

- Khoản lãi, lỗ phát sinh từ dự án đầu tư ở nước ngoài không được bù trừ vào số lỗ, lãi phát sinh trong nước (Điều 1)

- Thu nhập từ dịch vụ chỉ phải kê khai nộp thuế TNDN tại thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ, bất kể hóa đơn đã lập trước đó (Điều 3)

- Bổ sung một số TSCĐ được trừ khi tính thuế TNDN, bao gồm: thư viện, nhà trẻ, khu thể thao (kể cả thiết bị, nội thất bên trong); cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị dùng cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Điều 4)

- Các phụ cấp khác trong công tác phí cũng được hạch toán theo mức thực tế ghi trên hóa đơn, chứng từ tương tự như chi phí đi lại, tiền thuê chỗ ở, thay vì trước đây bị khống chế định mức (Điều 4)

- Hóa đơn, chứng từ công tác phí thanh toán bằng thẻ ngân hàng của cá nhân cũng được coi là đáp ứng yêu cầu thanh toán qua ngân hàng, với điều kiện có quy định rõ Quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp (Điều 4)

- Nếu doanh nghiệp đã góp đủ vốn điều lệ thì chi phí lãi vay để đầu tư vào doanh nghiệp khác cũng được chấp nhận (Điều 4)

- Khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nghiệp được hạch toán vào chi phí hợp lý và không bị khống chế định mức (Điều 4)

- Cho phép doanh nghiệp lựa chọn chuyển kỳ tính thuế đầu tiên được hưởng ưu đãi thuế TNDN sang kỳ tính thuế sau, nếu kỳ đầu tiên dưới 12 tháng (khoản 5 Điều 10)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/8/2015 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2015 trở đi.

Bãi bỏ điểm 2.21 Khoản 2 Điều 6, Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTCstatus2 và các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính và các ngành ban hành không phù hợp với quy định tại Thông tư này.

Xem Văn bản hợp nhất số 26/VBHN-BTC ngày 14/9/2015.
Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 15/5/2017.
Xem Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC ngày 19/12/2019.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
  • Xem thêm phần đính chính tại Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 23/11/2015.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 27324/CTHN-TTHTChính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check 11/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định về kinh doanh Vietlott
blue-check 18174/CTHN-TTHTVề điều kiện hạch toán các khoản nợ cấn trừ qua bên thứ ba
blue-check 10577/CTHN-TTHTCác ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check 9279/CTHN-TTHTHạch toán chi phí khấu hao TSCĐ phải có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu
blue-check 5008/CTHN-TTHTĐiều kiện hạch toán khoản tiền phép năm English attachment
blue-check 3925/CTHN-TTHTTiền phép năm trả cho lao động còn làm việc sẽ không được hạch toán English attachment
blue-check 59593/CTHN-TTHTLưu ý về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
blue-check 56689/CTHN-TTHTHọc phí cho con của người nước ngoài chỉ được hạch toán nếu có thỏa thuận rõ trong HĐLĐ
blue-check 54819/CTHN-TTHTChi tiền đám hiếu, hỷ cho người lao động được miễn khấu trừ thuế TNCN
blue-check 51356/CTHN-TTHTKhoản bồi thường bảo hiểm chỉ được hạch toán nếu phù hợp pháp luật chuyên ngành
blue-check 48926/CTHN-TTHTPhải sử dụng HĐĐT trước 1/7/2022 nếu có thông báo của cơ quan thuế
blue-check 48928/CTHN-TTHTThanh toán lương qua ví điện tử của người lao động vẫn được chấp nhận hạch toán
blue-check 4423/TCT-CSPhí đóng góp các Quỹ hiệp hội được chấp nhận hạch toán
blue-check 47276/CTHN-TTHTTiền lương chi hộ có được hạch toán chi phí?
blue-check 4325/TCT-CSKhi nào được trích lập dự phòng đối với khoản nợ tạm ứng?
blue-check 43221/CTHN-TTHTTrường hợp nào được hạch toán tiền lương của chủ công ty MTV?
blue-check 43222/CTHN-TTHTHóa đơn đầu vào nếu lập sau hóa đơn đầu ra có được hạch toán?
blue-check 43223/CTHN-TTHTXác định "giá mua" được trừ khi tính thuế chuyển nhượng vốn như thế nào? English attachment
blue-check 11/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Hạn mức chi tiêu tiếp khách của cơ quan nhà nước
blue-check 36670/CTHN-TTHTNgành thuế sẽ không chấp nhận khoản trợ cấp thôi việc/mất việc cho thời gian có đóng BHTN
blue-check 36671/CTHN-TTHTVề điều kiện hạch toán tiền lương của lao động nước ngoài English attachment
blue-check 35220/CTHN-TTHTPhụ cấp điện thoại, ăn trưa được miễn thuế TNCN
blue-check 3557/TCT-DNNCNTrả lương cho lao động thời vụ phải khấu trừ thuế TNCN 10%
blue-check 3489/TCT-CSThu nhập phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi không được miễn giảm thuế TNDN English attachment
blue-check 32222/CTHN-TTHTThuê tổ đội nhân công có cần hóa đơn?
blue-check 31557/CTHN-TTHTChi phí xét nghiệm, cách ly cho người lao động đều được hạch toán English attachment
blue-check 2753/TCT-CSTừ năm 2015, chế biến thủy sản tại địa bàn khó khăn được hưởng thuế TNDN 10% English attachment
blue-check 21927/CTHN-TTHTTiền bồi thường do thanh lý hợp đồng mua căn hộ được miễn tính thuế TNCN English attachment
blue-check 20216/CTHN-TTHTCách xác định giá trị vốn góp khi tính thuế chuyển nhượng vốn English attachment
blue-check 1724/TCT-DNLKhối lượng công trình thiếu hóa đơn có được chấp nhận hạch toán?
blue-check 1732/TCT-DNLKhoản hỗ trợ lãi suất vay vốn cho khách hàng có được hạch toán?
blue-check 1684/TCT-CSSơ chế thủy hải sản có được ưu đãi thuế TNDN?
blue-check 17151/CTHN-TTHTHóa đơn do bên chi hộ đứng tên vẫn được khấu trừ và hạch toán
blue-check 17322/CTHN-TTHTCông tác phí "khoán" được hạch toán theo quy chế của doanh nghiệp English attachment
blue-check 15176/CTHN-TTHTĐiều kiện khấu trừ và hạch toán hóa đơn ăn uống
blue-check 1408/TCT-CSTrả tiền mặt cho hóa đơn phải thanh toán chuyển khoản sẽ bị xuất toán
blue-check 14207/CTHN-TTHTSố thuế được miễn giảm của dự án ở nước ngoài cũng được khấu trừ tại Việt Nam
blue-check 1037/TCT-CSMua bán hàng hóa ngoài địa bàn ưu đãi sẽ không được ưu đãi thuế English attachment
blue-check 10858/CTHN-TTHTKhoán công tác phí, nếu phù hợp với quy chế sẽ được hạch toán đồng thời miễn thuế TNCN
blue-check 9579/CTHN-TTHTChuyển nhượng vốn phải nộp thuế theo diện "thu nhập khác"
blue-check 8929/CTHN-TTHTĐiều kiện ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất phần mềm English attachment
blue-check 7799/CTHN-TTHTTiền thuê nhà cho Giám đốc nước ngoài có được khấu trừ và hạch toán? English attachment
blue-check 7431/CTHN-TTHTPhí bảo hiểm sức khỏe mua cho người lao động được miễn tính thuế TNCN English attachment
blue-check 615/TCT-CSDoanh nghiệp Việt Nam phải nộp thay thuế nếu hai bên chuyển nhượng vốn đều ở nước ngoài English attachment
blue-check 1361/CTTPHCM-TTHTNgừng sử dụng TSCĐ sẽ phải ngừng trích khấu hao
blue-check 5718/CTHN-TTHTCông cụ, dụng cụ được phân bổ dần chi phí trong thời hạn 3 năm
blue-check 1333/CTTPHCM-TTHTĐiều kiện chấp nhận chi phí thanh toán bằng thẻ ATM của người lao động
blue-check 5176/CTHN-TTHTChi phí mua "mạng lưới phân phối" được hạch toán dần trong 3 năm
blue-check 5178/CTHN-TTHTChi phí sửa chữa văn phòng đi thuê được hạch toán ngay hoặc phân bổ dần
blue-check 5179/CTHN-TTHTĐiều kiện ưu đãi thuế đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
blue-check 5180/CTHN-TTHTĐiều kiện chấp nhận bản điện tử của hợp đồng và hóa đơn
blue-check 1203/CTTPHCM-TTHTThù lao trả cho cộng tác viên không có HĐLĐ phải khấu trừ thuế 10%
blue-check 3269/CTHN-TTHTCho nhân viên vay tiền vẫn phải phát hành hóa đơn khi thu lãi nhưng được miễn thuế GTGT
blue-check 1981/CTHN-TTHTHọc phí cho con của người Việt Nam được cử về nước làm việc có được hạch toán? English attachment
blue-check 1982/CTHN-TTHTMột số khoản chi không tương ứng với doanh thu có thể được chấp nhận
blue-check 1986/CTHN-TTHTChi phí mua voucher tặng khách hàng không cần hóa đơn
blue-check 141/CTHN-TTHTHàng bồi thường có cần xuất hóa đơn và nộp thuế GTGT?
blue-check 18475/CT-TTHTHóa đơn lập trễ có được chấp nhận hạch toán?
blue-check 18547/CT-TTHTHoàn trả chi phí tiền lương cho bên nước ngoài phải khấu trừ thuế nhà thầu English attachment
blue-check 109325/CTHN-TTHTTiệc tất niên được hạch toán vào chi phí phúc lợi
blue-check 5216/TCT-CS10% phí BVMT được trích lại của công ty cấp nước không được ưu đãi thuế
blue-check 104146/CTHN-TTHTĐiều kiện giảm thuế và hạch toán chi phí cho doanh nghiệp có nhiều lao động nữ
blue-check 5032/TCT-CSĐiều kiện hạch toán chi phí cách ly cho chuyên gia nước ngoài English attachment
blue-check 101066/CTHN-TTHTBàn giao hạng mục công trình phải xuất ngay hóa đơn, bất kể chưa được thanh toán
blue-check 97748/CT-TTHTPhí cách ly COVID trả thay cho Tổng giám đốc được hạch toán nhưng phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check 97749/CT-TTHTXe sang không được hạch toán và khấu trừ phần trị giá vượt 1,6 tỷ
blue-check 96967/CT-TTHTTrị giá bị tổn thất đã được bồi thường không được hạch toán vào chi phí
blue-check 95655/CT-TTHTCục thuế không chịu trả lời vướng mắc về xác định nguyên giá TSCĐ
blue-check 95835/CT-TTHTChi nhánh hạch toán độc lập phải tự khai thuế TNDN
blue-check 94369/CT-TTHTHàng hóa mua của hộ kinh doanh phải có hóa đơn nếu đến ngưỡng chịu thuế
blue-check 93620/CT-TTHTChi phí trước thành lập do bên chi hộ đứng tên hóa đơn vẫn được chấp nhận
blue-check 4518/TCT-CSXây trang trại chăn nuôi để cho thuê không được ưu đãi thuế
blue-check 90968/CT-TTHTKhông được trích lập dự phòng cho hàng bị tổn thất do hỏa hoạn
blue-check 12452/BTC-TCTNăm 2020, tạm ngưng hoạt động dưới 9 tháng vẫn được trích khấu hao TSCĐ English attachment
blue-check 89924/CT-TTHTTiền lương, phúc lợi chi trả trong ngừng việc do COVID-19 được chấp nhận
blue-check 89928/CT-TTHTGiải thưởng trong các cuộc thi nếu trên 10 triệu phải nộp thuế TNCN
blue-check 4129/TCT-CSDự án đầu tư mới tại KCN được miễn thuế 2 năm và giảm thuế 4 năm English attachment
blue-check 87757/CT-TTHTCông ty nhà nước có phải nộp thuế khi chuyển nhượng vốn?
blue-check 87760/CT-TTHTChi phí tổ chức thi đua doanh số cho các đại lý bảo hiểm có được chấp nhận?
blue-check 87282/CT-TTHTVề điều kiện hạch toán chi phí của doanh nghiệp bảo hiểm
blue-check 86119/CT-TTHTNhận tài trợ bằng tiền hay hiện vật đều phải trích nộp thuế TNDN
blue-check 85143/CT-TTHTĐiều kiện khấu hao nhanh TSCĐ
blue-check 83409/CT-TTHTĐiều kiện hạch toán thù lao của chủ tịch công ty
blue-check 78002/CT-TTHTChi phí quảng cáo trên Google, Facebook phải có chứng từ nộp thay thuế nhà thầu
blue-check 3001/TCT-CSMua lại nhà xưởng, nếu vẫn kế thừa ngành nghề kinh doanh cũ sẽ không được ưu đãi thuế English attachment
blue-check 48077/CT-TTHTLương của chủ công ty MTV được miễn thuế TNCN
blue-check 11/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Mức phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và xổ số
blue-check 1966/CT-TTHTDự án sản xuất phần mềm được miễn thuế TNDN 4 năm
blue-check 1254/CT-TTHTĐiều chuyển hàng cho Chi nhánh bán ra, khai nộp thuế TNDN tại thời điểm nào?
blue-check 98064/CT-TTHT"Giá mua" được trừ khi tính thuế chuyển nhượng vốn xác định thế nào?
blue-check 98065/CT-TTHTDự án "mua lại" không được ưu đãi theo diện đầu tư mới English attachment
blue-check 66/VBHN-BTC[Hợp nhất] - Quy định chi tiết về thuế TNDN
blue-check 91784/CT-TTHTTrả học phí cho con của người nước ngoài cần phải có chứng từ
blue-check 89342/CT-TTHTCông tác phí khoán được miễn hóa đơn
blue-check 88332/CT-TTHTTách Công ty có bắt buộc quyết toán thuế?
blue-check 88336/CT-TTHTTiền nghỉ mát có thể chi bằng tiền mặt
blue-check 85314/CT-TTHTLãi tiền gửi phát sinh trên địa bàn ưu đãi cũng được hưởng ưu đãi thuế
blue-check 13398/CT-TTHTNgưng sử dụng máy móc do chưa đạt chuẩn, chi phí khấu hao không được chấp nhận
blue-check 85022/CT-TTHTThù lao Hội đồng quản trị sẽ bị xuất toán nếu không điều hành kinh doanh
Xem thêm trong lược đồ
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 6-Aug-2015
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3753
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT96_22062015BTC[VLO].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: TT96_22062015BTC[Rev.1, 2465/QD/BTC, 23/11/2015].doc
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế TNDN