LuatVietnam

blue-check Cho phép người lao động hưởng BHXH một lần sau 12 tháng nghỉ việc English attachment

Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động (2 trang)
Posted: 17/7/2015 4:08:46 PM | Latest updated: 24/11/2021 12:06:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3773 | Vietlaw: 211
LuatVietnam

Nghị quyết này điều chỉnh việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần khi áp dụng Luật BHXH mới số 58/2014/QH13status2 như sau:

1. Người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu.Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc nếu chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần.

2. Mức hưởng BHXH một lần đối với người tham gia BHXH bắt buộc được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Jan-2016
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3773
Tệp đính kèm
enflag pdficon NQ93_22062015QH[VLO].pdf
Dòng thời gian

Bảo hiểm xã hội