LuatVietnam

stop-check Điều kiện nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng sẽ áp dụng từ giữa năm 2016 English attachment

Thông tư số 23/2015/TT-BKHCNstatus1 ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (9 trang)
Posted: 17/11/2015 10:55:49 AM | Latest updated: 24/4/2019 10:02:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3855 | Vietlaw: 230
LuatVietnam

Thông tư này quy định các tiêu chí, hồ sơ thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ và linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng

Tương tự quy định cũ tại Thông tư 20/2014/TT-BKHCNstatus1 , máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nếu thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu hoặc bị các nước công bố loại bỏ do lạc hậu đều bị cấm nhập về Việt Nam

Riêng về điều kiện nhập khẩu, quy định mới chỉ căn cứ vào tuổi thiết bị (tức thời gian đã qua sử dụng), không căn cứ vào chất lượng còn lại như quy định cũ

Thời gian đã qua sử dụng để cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ cũng được điều chỉnh tăng từ 05 năm hoặc 03 năm (đối với một số máy móc đặc thù) lên thành 10 năm

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016. Thay thế Thông tư số 20/2014/TT-BKHCNstatus1 ngày 15/7/2014 và Thông báo số 2527/TB-BKHCNstatus1 ngày 06/9/2012.

Mặc dù Thông tư số 20/2014/TT-BKHCNstatus1 dự kiến có hiệu lực áp dụng từ 1/9/2014, tuy nhiên trước đó, Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN đã công bố ngưng hiệu lực thi hành đối với Thông tư số 20/2014/TT-BKHCNstatus1 . Như vậy, quy định hiện hành về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trước ngày 1/7/2016 vẫn đang áp dụng theo Thông báo số 2527/TB-BKHCNstatus1 và Nghị định số 187/2013/NĐ-CPstatus1 .
Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực kể từ ngày 15/6/2019. Xem quy định mới và điều khoản chuyển tiếp tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 1472/GSQL-GQ2Tạm nhập máy móc để sản xuất thử được miễn giám định chất lượng English attachment
blue-check 726/BKHCN-ĐTGChưa có quy định mới cho việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng English attachment
blue-check 618/GSQL-GQ1"Năm sản xuất" có cộng vào khi tính tuổi máy móc thiết bị? English attachment
blue-check 3678/GSQL-GQ1Về việc giám định hàng hóa nhập khẩu
blue-check 3353/GSQL-GQ1Máy móc đã qua sử dụng nếu không rõ năm sản xuất sẽ bị cấm nhập English attachment
blue-check 1406/GSQL-GQ1Yêu cầu về hồ sơ nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng English attachment
blue-check 301/BKHCN-ĐTGXác nhận 42 MMTB cũ được miễn giám định chất lượng của Đại học Bách Khoa Hà Nội
blue-check 84/GSQL-GQ1Nhập khẩu máy móc cũ, ưu tiên áp dụng theo quy định chuyên ngành
blue-check 3544/BKHCN-ĐTGNhập khẩu Động cơ điện phải tuân theo Thông tư 23/2015/TT-BKHCN English attachment
blue-check 1020/GSQL-GQ2Mua máy móc thanh lý từ DNCX được miễn kiểm định chất lượng English attachment
blue-check 520/GSQL-GQ1Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng phải đảm bảo tiêu chí gì? English attachment
blue-check 11784/TCHQ-GSQLVướng mắc về danh mục máy móc đã qua sử dụng nhập khẩu cho dự án đầu tư
blue-check 4284/BKHCN-ĐTGTrường hợp nào máy móc nhập khẩu cho dự án đầu tư được miễn giám định chất lượng? English attachment
blue-check 3921/BKHCN-ĐTGNhững thông tin bắt buộc trên chứng thư giám định máy móc thiết bị đã qua sử dụng English attachment
blue-check 1173/GSQL-GQ1Về việc giám định chất lượng máy móc gia công chuyển đổi mục đích sử dụng
blue-check 3517/BKHCN-ĐTGMáy móc đã qua sử dụng nếu nhập khẩu tại chỗ được miễn giám định chất lượng English attachment
blue-check 3404/BKHCN-ĐTGMiễn giám định chất lượng máy móc nhập gia công chuyển giao tại Việt Nam English attachment
blue-check 7471/TCHQ-GSQLTCHQ kiến nghị miễn giám định chất lượng máy móc cũ nhập khẩu tại chỗ
blue-check 985/GSQL-GQ1Về việc kiểm tra chất lượng xe lu, xe nâng hàng
blue-check 973/GSQL-GQ2Máy móc nhập khẩu miễn thuế: khi thay đổi mục đích sử dụng có phải giám định chất lượng?
blue-check 2625/BKHCN-ĐTGDanh sách 14 đơn vị được phép giám định máy móc đã qua sử dụng (đợt 1) English attachment
blue-check 2652/BKHCN-ĐTGDanh sách 14 đơn vị được phép giám định máy móc đã qua sử dụng English attachment
blue-check 757/GSQL-GQ1Hợp đồng nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng ký trước 1/7/2016 có phải tuân thủ quy định mới? English attachment
blue-check 2279/QĐ-BKHCNNgưng áp dụng quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng English attachment
stop-check 20/2014/TT-BKHCNĐiều kiện nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng English attachment
stop-check 187/2013/NĐ-CPQuy chế điều hành XNK 2014 English attachment
stop-check 2527/TB-BKHCNTạm ngừng nhập khẩu một số dây chuyền, máy móc đã qua sử dụng có xuất xứ Trung Quốc English attachment
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Jul-2016
Hết hiệu lực 15-Jun-2019
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3855
ReplaceDocument

follow 18/2019/QĐ-TTg - Tiêu chí mới về nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng English attachment

Tệp đính kèm
enflag pdficon TT23_13112015BKHCN[VLO].pdf
Dòng thời gian

Xuất nhập khẩu