LuatVietnam

red-check Thứ tự ưu tiên xét hoàn thuế GTGT English attachment

Công văn số 18832/BTC-TCTstatus2 ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công văn số 10492/BTC-TCT và công văn số 13822/BTC-TCTstatus2 (6 trang)
Posted: 23/12/2015 2:17:12 PM | Latest updated: 10/11/2016 3:38:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3885 | Vietlaw: 242
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn bổ sung về các trường hợp được ưu tiên hoàn thuế GTGT và điều kiện hoàn thuế đối với các chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc

Theo đó, thứ tự ưu tiên xét hoàn thuế GTGT cụ thể như sau:

a) Doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu (doanh số hàng SXXK chiếm tỷ trọng từ 51% trở lên)

b) Dự án quan trọng quốc gia

c) Dự án đầu tư mới quan trọng tại địa phương

d) Các trường hợp được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

đ) Hoàn thuế đối với khách nước ngoài xuất cảnh

e) Hoàn thuế cho nhà thầu nước ngoài giải thể, chấm dứt hoạt động

g) Doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động đã được thanh tra thuế

h) Dự án ODA không hoàn lại, viện trợ nhân đạo không hoàn lại

i) Doanh nghiệp xuất khẩu thương mại qua các cửa khẩu quốc tế (trừ xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản; hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu)

Đối với các chi nhánh, đơn vị hạch toán phụ thuộc, phải do doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT; nếu trực tiếp hoàn thuế phải có văn bản ủy quyền của doanh nghiệp. Đồng thời, khi thực hiện hoàn thuế phải nộp thêm Bảng kê số thuế còn nợ của doanh nghiệp và các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc để bù trừ vào số thuế đề nghị hoàn

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Bãi bỏ các hướng dẫn nêu tại các điểm 1, 2, 4 và 5 Công văn này, xem hướng dẫn mới tại Điểm 5 Công văn số 3357/BTC-TCT ngày 14/3/2016 của Bộ Tài chính
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 56264/CT-TTHTChi nhánh hạch toán độc lập không cần nộp giấy ủy quyền của Công ty mẹ khi hoàn thuế
blue-check 3211/TCT-KKBỏ yêu cầu phải nộp Bảng kê nợ thuế khi làm thủ tục hoàn thuế
blue-check 3357/BTC-TCTKhông giải trình được số thuế xin hoàn, hồ sơ sẽ xếp vào diện kiểm trước - hoàn sau
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3885
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV18832_17122015BTC[ENGLISH].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: CV18832_17122015BTC[Rev.1, 3357/BTC/TCT, 14/03/2016].doc
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hoàn thuế