LuatVietnam

blue-check Chế định Thừa phát lại chính thức được áp dụng kể từ 2016

Nghị quyết số 107/2015/QH13 ngày 26/11/2015 của Quốc hội về thực hiện chế định thừa phát lại (1 trang)
Posted: 18/1/2016 10:03:59 AM | Latest updated: 26/1/2016 11:07:35 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3903

Theo Nghị quyết này, kể từ ngày 1/1/2016, chế định Thừa phát lại sẽ chính thức được áp dụng trong phạm vi cả nước

Đối với các tổ chức Thừa phát lại được thành lập trong thời gian thí điểm theo Nghị quyết số 24/2008/QH12status2 và Nghị quyết số 36/2012/QH13 được tiếp tục hoạt động cho đến khi Quốc hội ban hành Luật Thừa phát lại

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 1786/BTP-BTTPHướng dẫn triển khai chế định Thừa phát lại
blue-check 101/QĐ-TTgKế hoạch triển khai Nghị quyết về chế định Thừa phát lại
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3903
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Tòa án