LuatVietnam

blue-check Luật thuế XNK 2016 English attachment

Luật số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (11 trang)
Posted: 28/4/2016 1:40:05 PM | Latest updated: 28/6/2022 12:06:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 3961 | Vietlaw: 254
LuatVietnam

Luật này quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

So với Luật cũ, Khoản 3 Điều 2 Luật này nói rõ hơn đối tượng chịu thuế XNK sẽ bao gồm cả hình thức XNK tại chỗ, XNK theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và hàng mua bán theo quyền phân phối của doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ quy định chi tiết về đối tượng chịu thuế XNK theo Luật mới

Về cách tính thuế XNK, ngoài phương pháp tính thuế theo tỷ lệ %, phương pháp tính thuế tuyệt đối, Luật mới còn bổ sung thêm phương pháp tính thuế hỗn hợp. Phương pháp tính thuế hỗn hợp là việc áp dụng đồng thời phương pháp tính thuế theo tỷ lệ % và phương pháp tính thuế tuyệt đối (Điều 6)

Thời hạn nộp thuế cũng có sửa đổi. Theo đó, hàng xuất khẩu, nhập khẩu đều phải nộp thuế trước khi thông quan, trừ trường hợp có bảo lãnh hoặc thuộc đối tượng được áp dụng chế độ ưu tiên. Theo Luật cũ, thời hạn nộp thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu là trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai, riêng nguyên liệu nhập khẩu SXXK thời hạn nộp thuế là 275 ngày, hàng TN-TX là 15 ngày (Điều 9)

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2016 và thay thế Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11status1 ngày 14/6/2005.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 1172/HQTPHCM-GSQLCác trường hợp được hoàn lại thuế XNK English attachment
blue-check 673/TCHQ-TXNKDự thảo Luật Thuế XNK và các đề xuất sửa đổi của Hải quan
blue-check 5389/TCHQ-TXNKMua đi bán lại hàng hóa theo quyền XNK có được hoàn thuế? English attachment
blue-check 5051/TCHQ-TXNKMượn máy móc phải nộp thuế khi tạm nhập và không được hoàn thuế khi tái xuất trả
blue-check 4249/TCHQ-TXNKDự án sản xuất ô tô không thuộc diện được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu 5 năm English attachment
blue-check 3191/TCHQ-TXNKHàng tái xuất sau khi chuyển tiêu thụ nội địa không được hoàn thuế NK English attachment
blue-check 879/TCHQ-TXNKTừ 1/9/2016, nguyên liệu nhập SXXK mang thuê gia công cũng được miễn thuế English attachment
blue-check 796/TCHQ-TXNK"Hệ thống giá đỡ pin mặt trời" được miễn thuế khi nhập khẩu cho dự án ưu đãi
blue-check 3507/HQHCM-TXNKMáy móc TX-TN để cho thuê không được miễn thuế English attachment
blue-check 7088/TCHQ-TXNKVật tư chế tạo máy móc tạo TSCĐ cho dự án được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check 10403/TXNK-CSTTái xuất hàng nhập theo quyền XNK vẫn được hoàn thuế
blue-check 100/2020/NĐ-CPThay mới quy định về kinh doanh hàng miễn thuế English attachment
blue-check 4870/TCHQ-TXNKMiễn thuế XK hàng tái chế phải có xác nhận của Bộ Tài nguyên & Môi trường English attachment
blue-check 4837/TCHQ-TXNKMáy móc TX-TN để cho nước ngoài thuê không được miễn thuế
blue-check 8107/TCHQ-TXNKMượn máy móc của nước ngoài để sản xuất có phải nộp thuế nhập khẩu?
blue-check 4016/GSQL-GQ1Tái xuất hàng đã sử dụng không được hoàn thuế nhập khẩu
blue-check 7576/TXNK-CSTNhập khẩu quần áo đồng phục cho nhân viên, DNCX có được miễn thuế?
blue-check 7572/TXNK-CSTTừ 1/9/2016, hàng sản xuất từ 100% nguyên liệu nhập khẩu vẫn phải chịu thuế XK
blue-check 7443/TXNK-CSTDNCX không được miễn thuế khi nhập khẩu đồng phục cho nhân viên
blue-check 4897/TCHQ-TXNKTừ 1/9/2016, hàng sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu không được miễn thuế XK
blue-check 5821/TXNK-CSTTái nhập hàng SXXK về Việt Nam phải truy nộp thuế nguyên liệu
blue-check 5766/TXNK-CSTHàng tái xuất phải nguyên trạng mới được hoàn thuế nhập khẩu
blue-check 5735/TXNK-CSTMáy móc TN-TX chỉ được hoàn thuế tương ứng với giá trị còn lại
blue-check 3761/TCHQ-TXNKSản xuất phụ tùng ô tô tại địa bàn ưu đãi được miễn thuế NK English attachment
blue-check 1555/HQHCM-TXNKTạm nhập thiết bị thực hiện dự án đầu tư không được miễn thuế English attachment
blue-check 4377/TXNK-CSTHàng tái xuất chỉ được hoàn thuế NK nếu còn nguyên trạng English attachment
blue-check 4175/TXNK-CSTTái xuất hàng nhập kinh doanh cũng được hoàn thuế NK
blue-check 3974/TXNK-CSTSản phẩm tái chế từ chất thải được miễn thuế XK
blue-check 2936/TCHQ-TXNKCho mượn lại máy móc tạm nhập có được hoàn thuế nhập khẩu?
blue-check 3738/TXNK-CSTDNCX được miễn nộp thuế khi tái nhập hàng để SXXK English attachment
blue-check 3731/TXNK-CSTVật tư trong nước đã sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu
blue-check 2751/TXNK-CSTMay đồng phục cho nhân viên của DNCX không được miễn thuế nguyên liệu
blue-check 2919/BTC-CSTDự án sản xuất thiết bị y tế được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu trong 5 năm English attachment
blue-check 593/GSQL-GQ2Đưa nguyên liệu ra ngoài KCX để tiêu hủy có cần khai hải quan?
blue-check 1067/TCHQ-TXNKSản xuất xe máy điện tại địa bàn đặc biệt khăn được miễn thuế NK nguyên liệu 5 năm English attachment
blue-check 943/TCHQ-TXNKMiễn thuế xuất khẩu cho sản phẩm tái chế phải có xác nhận của Bộ TN&MT
blue-check 350/TCHQ-TXNKTạm nhập xe buýt chạy thử nghiệm không được miễn thuế NK
blue-check 353/GSQL-GQ2Máy móc góp vốn giữa các DNCX được miễn thuế NK và thuế GTGT
blue-check 7447/TCHQ-TXNKHàng hóa mượn để phục vụ sản xuất có được miễn thuế nhập khẩu? English attachment
blue-check 7305/TCHQ-TXNKDự án sản xuất phụ tùng ô tô tại địa bàn đặc biệt khó khăn được miễn thuế NK 5 năm
blue-check 7312/TCHQ-TXNKNhà máy xử lý nước thải được ưu đãi thuế nhập khẩu thế nào?
blue-check 3798/GSQL-GQ2Hàng tái xuất chỉ được hoàn thuế khi chưa gia công, chế biến tại Việt Nam
blue-check 6528/TCHQ-TXNKMở rộng dự án ưu đãi đầu tư, phải điều chỉnh GCN mới được miễn thuế English attachment
blue-check 6719/TXNK-CSTNhập khẩu hàng để làm quà tặng có được miễn thuế?
blue-check 6690/TXNK-CSTVay mượn nguyên liệu NSXXK không được miễn thuế
blue-check 6713/TXNK-CSTDNCX được miễn thuế hàng nhập khẩu nếu đáp ứng quy định về khu PTQ English attachment
blue-check 6237/TCHQ-TXNKDự án lắp ráp ô tô và phụ tùng có được miễn thuế nhập khẩu? English attachment
blue-check 6158/TCHQ-TXNKDNCX nằm trong khu công nghiệp vẫn được miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ English attachment
blue-check 6255/TXNK-CSTVật tư xây dựng trong nước đã sản xuất không được miễn thuế NK English attachment
blue-check 5869/TCHQ-TXNKLinh kiện thay thế không được hưởng chính sách miễn thuế tạo TSCĐ
blue-check 5836/TXNK-CSTDự án ưu đãi đầu tư có được miễn thuế NK thiết bị bảo hành, bảo dưỡng? English attachment
blue-check 5147/TCHQ-TXNKDự án ưu đãi được miễn thuế nhập khẩu những loại hàng nào? English attachment
blue-check 2550/GSQL-GQ2Máy móc của DNCX điều chuyển cho Chi nhánh có được miễn thuế XNK? English attachment
blue-check 4443/TXNK-CSTTái xuất hàng đã sử dụng không được hoàn thuế English attachment
blue-check 3732/TXNK-CSTDự án đầu tư mở rộng cũng được miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ English attachment
blue-check 3501/TXNK-CSTTSCĐ của dự án đầu tư mở rộng được miễn thuế nhập khẩu English attachment
blue-check 3502/TXNK-CSTTừ 1/9/2016, sản phẩm tái chế từ chất thải được miễn thuế xuất khẩu
blue-check 2606/TCHQ-GSQLÔ tô cho mượn không được miễn thuế khi TX-TN
blue-check 2175/TXNK-CSTHàng được "bảo lãnh thuế" phải chịu tiền chậm nộp English attachment
blue-check 1299/TCHQ-TXNKDự án sản xuất "tấm thạch cao trọng lượng nhẹ" có được miễn thuế NK? English attachment
blue-check 1056/TXNK-CSTHàng tái xuất nếu đã qua sử dụng không được hoàn thuế
blue-check 920/TCHQ-TXNKMáy móc thiết bị phục vụ dầu khí cho dù trong nước đã sản xuất được vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check 816/TCHQ-TXNKCho thuê máy móc thi công công trình không được miễn thuế XNK
blue-check 845/TXNK-CSTChi nhánh DNCX có được miễn thuế NK khi thanh toán qua Công ty mẹ? English attachment
blue-check 300/TXNK-CSTChính sáh miễn thuế NK đối với máy móc tạo không phụ thuộc vào việc trong nước đã sản xuất được hay chưa
blue-check 05/TXNK-PL10 Biểu thuế FTA mới áp dụng cho giai đoạn 2018 - 2022 English attachment
blue-check 153/2017/NĐ-CPBiểu thuế ACFTA (Asean - China) 2018 - 2022
red-check 154/2017/NĐ-CPBiểu thuế VCFTA (Việt Nam - Chile) 2018 - 2022
red-check 155/2017/NĐ-CPBiểu thuế VJEPA (Việt - Nhật) 2018 - 2022 English attachment
blue-check 157/2017/NĐ-CPBiểu thuế AKFTA (Asean - Korea) 2018 - 2022 English attachment
red-check 158/2017/NĐ-CPBiểu thuế AANZFTA (Việt nam - Australia & NewZealand) 2018 - 2022
blue-check 159/2017/NĐ-CPBiểu thuế AIFTA (Asean - India) 2018 - 2022 English attachment
blue-check 160/2017/NĐ-CPBiểu thuế AJCEP (Asean - Japan) 2018 - 2022 English attachment
blue-check 149/2017/NĐ-CPBiểu thuế VKFTA 2018 - 2022
red-check 150/2017/NĐ-CPBiểu thuế VN-EAEU FTA (Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu) 2018 - 2022 English attachment
blue-check 5080/TXNK-CSTHàng tái xuất chỉ được hoàn thuế NK khi chưa sử dụng
blue-check 4891/TXNK-CSTVật tư dùng cho hoạt động dầu khí chỉ được miễn thuế NK nếu trong nước chưa sản xuất
blue-check 7407/TCHQ-TXNKChuyển nguyên liệu gia công thành SXXK được miễn truy nộp thuế NK
blue-check 4046/TXNK-CSTTừ 1/9/2016, không hoàn thuế XK cho hàng sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu English attachment
blue-check 4047/TXNK-CSTHàng hóa dùng cho SXXK sẽ được miễn hoặc hoàn thuế NK
blue-check 3843/TXNK-CSTTái xuất hàng đã gia công, chế biến không được hoàn thuế
blue-check 3828/TXNK-CSTHàng tái xuất, chỉ được hoàn thuế khi chưa sử dụng
blue-check 13222/BTC-CSTNguyên liệu trong nước đã sản xuất được sẽ miễn thuế nhập khẩu theo dự án đầu tư English attachment
blue-check 3702/TXNK-CSTHàng quá cảnh được miễn các loại thuế XNK và thuế GTGT English attachment
blue-check 6337/TCHQ-TXNKVề chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện đồng bộ
blue-check 5826/TCHQ-TXNKTừ 1/9/2016, nguyên liệu NSXXK bán cho doanh nghiệp khác không được hoàn thuế
blue-check 5676/TCHQ-TXNKVề điều kiện miễn thuế hàng tái nhập của doanh nghiệp ưu tiên
blue-check 1769/GSQL-GQ2Linh kiện nhập khẩu vào DNCX để sửa chữa có được miễn thuế? English attachment
blue-check 4964/TCHQ-TXNKKhông miễn thuế NK vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được
blue-check 4731/TCHQ-TXNKHàng nhập khẩu tại chỗ vẫn được hưởng thuế MFN English attachment
blue-check 7778/BTC-TCHQGiải đáp 06 vướng mắc quan trọng liên quan đến hàng XNK
blue-check 3541/TCHQ-TXNKNguyên liệu chuyển mục đích sử dụng, nếu đưa vào SXXK trở lại vẫn được hoàn thuế
blue-check 1656/TXNK-CSTHàng kinh doanh TN-TX chỉ được miễn thuế XNK nếu có bảo lãnh hoặc đặt cọc
blue-check 3192/TCHQ-TXNKHàng sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu không được miễn thuế xuất khẩu English attachment
blue-check 995/TXNK-CSTTừ 1/9/2016, hàng có nguồn gốc nhập khẩu không được miễn thuế xuất khẩu English attachment
blue-check 559/TXNK-CSTHàng TN-TX để tổ chức sự kiện được miễn thuế
stop-check 292/TCHQ-TXNKĐiều kiện miễn thuế và cách khai báo hàng kinh doanh TN-TX
blue-check 177/TXNK-CSTSản phẩm tái chế từ chất thải được miễn thuế xuất khẩu English attachment
blue-check 404/TXNK-CSTHàng chế biến từ nguyên liệu nhập khẩu không còn được miễn thuế XK
blue-check 57/TXNK-CSTHàng sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu không được miễn hay hoàn thuế XK English attachment
Xem thêm trong lược đồ
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 1-Sep-2016
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3961
Tệp đính kèm
enflag pdficon LL107_06042016QH[ENGLISH].pdf
Dòng thời gian

Thuế XNK