LuatVietnam

stop-check Thay mới Danh mục và tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu English attachment

Thông tư số 12/2016/TT-BCTstatus1 ngày 5/7/2016 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCTstatus1 ngày 21/12/2012 quy định về xuất khẩu khoáng sản (8 trang)
Posted: 12/7/2016 9:10:20 AM | Latest updated: 9/1/2022 11:06:02 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4011 | Vietlaw: 262
LuatVietnam

Thông tư này ban hành Danh mục và tiêu chuẩn chất lượng khoáng sản xuất khẩu để thay thế Danh mục cũ ban hành tại Thông tư số 41/2012/TT-BCTstatus1

Ngoài ra, theo quy định bổ sung tại Thông tư này, đối với khoáng sản xuất khẩu mà trong thành phần chứa thori, urani bằng hoặc lớn hơn 0,05% tính theo trọng lượng thì ngoài việc đảm bảo các điều kiện chung còn phải xin giấy phép xuất khẩu vật liệu phóng xạ của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/8/2016.

Xem Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCT ngày 17/1/2018.
Xem Văn bản hợp nhất số 59/VBHN-BCT ngày 21/8/2020.
Ghi chú về hiệu lực
  • Xem thêm phần sửa đổi khoản 2 Điều 1, khoản 3 Điều 1 Thông tư này tại Thông tư số 28/2017/TT-BCTstatus2 ngày 8/12/2017.
  • Xem thêm phần bổ sung tại Thông tư số 41/2019/TT-BCTstatus2 ngày 16/12/2019.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bãi bỏ tại Thông tư số 13/2020/TT-BCTstatus2 ngày 18/6/2020.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/02/2022, thay thế bằng Thông tư số 23/2021/TT-BCT ngày 23/12/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 03/VBHN-BCT[Hợp nhất] - Mức phạt trong kinh doanh xăng dầu, khí đốt
blue-check 2198/TCHQ-GSQLBán quặng graphic vào KCX không cần đáp ứng điều kiện xuất khẩu khoáng sản
blue-check 273/XNK-THCSBán quặng vào khu chế xuất được miễn áp dụng quy định về xuất khẩu khoáng sản English attachment
blue-check 59/VBHN-BCT[Hợp nhất] - Danh mục khoáng sản được phép xuất khẩu
red-check 13/2020/TT-BCTSửa đổi một số quy định về ATTP, hóa chất, khoáng sản English attachment
blue-check 03/VBHN-BCT[Hợp nhất] - Quy trình thực hiện Chương trình điều chỉnh phụ tải điện
blue-check 03/VBHN-BCT[Hợp nhất] - Quy định về xuất khẩu khoáng sản
red-check 28/2017/TT-BCTBãi bỏ một số quy định về xăng dầu, ô tô, khoáng sản, thiết bị điện English attachment
blue-check 3708/TCHQ-GSQLKhoáng sản sẽ được lấy mẫu tại nơi thực xuất
blue-check 85/GSQL-GQ1Một số lưu ý về thủ tục xuất khẩu khoáng sản
blue-check 03/VBHN-BCT[Hợp nhất] - Hướng dẫn cấp giấy phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp
blue-check 12232/BCT-CNNgBộ Công thương đồng ý giảm một số yêu cầu trong hồ sơ xuất khẩu khoáng sản English attachment
blue-check 10813/TCHQ-GSQLKhoáng sản xuất khẩu sẽ phải lấy mẫu từng lô hàng để kiểm tra chất lượng
blue-check 1459/GSQL-GQ2Về điều kiện và chính sách thuế đối với khoáng sản đặt gia công ở nước ngoài English attachment
blue-check 10030/BCT-CNNgKhoáng sản xuất khẩu phải lấy mẫu từng lô hàng trước khi thông quan
blue-check 9639/BCT-PCVề việc chứng thực bản sao các giấy tờ trong hồ sơ xuất khẩu khoáng sản
blue-check 8367/TCHQ-GSQLHải quan kiến nghị mỗi lô hàng khoáng sản đều phải lấy mẫu kiểm tra tại cửa khẩu xuất
blue-check 03/VBHN-BCT[Hợp nhất] - Thủ tục cấp giấy phép sản xuất, phân phối rượu
blue-check 03/VBHN-BCT[Hợp nhất] - Quy định đo đếm điện năng trong Thị trường phát điện cạnh tranh
blue-check 03/VBHN-BCT[Hợp nhất] - Quy chế nhập khẩu thuốc lá kinh doanh bán hàng miễn thuế
blue-check 03/VBHN-BCT[Hợp nhất] - Quy trình ban hành VBPL của Bộ Công thương
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 20-Aug-2016
Hết hiệu lực 1-Feb-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4011
ReplaceDocument

follow 23/2021/TT-BCT - Thay mới Danh mục chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng của khoáng sản xuất khẩu

Tệp đính kèm
enflag pdficon TT12_05072016BCT[VLO].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: TT12_05072016BCT[Rev.1, 28/2017/TT/BCT, 01/01/2018].doc
Thay đổi lần 2: TT12_05072016BCT[Rev.2, 41/2019/TT/BCT, 29/01/2020].doc
Thay đổi lần 3: TT12_05072016BCT[Rev.3, 13/2020/TT/BCT, 03/08/2020].doc
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Khoáng sản