LuatVietnam

stop-check Quy trình hoàn thuế GTGT English attachment

Thông tư số 99/2016/TT-BTCstatus1 ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng (16 trang)
Posted: 18/7/2016 4:09:55 PM | Latest updated: 11/10/2021 9:49:31 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4017 | Vietlaw: 268
LuatVietnam

Thông tư này hướng dẫn quy trình hoàn thuế GTGT tại cơ quan Thuế, bao gồm việc phân loại hồ sơ, xác định số thuế được hoàn và ban hành quyết định hoàn thuế

Theo đó, có đến 07 trường hợp bị phân loại vào diện kiểm tra trước - hoàn thuế sau, cụ thể gồm:

1. Hoàn thuế theo điều ước quốc tế, trừ hồ sơ hoàn thuế của các hãng vận tải nước ngoài

2. Đề nghị hoàn thuế lần đầu

3. Đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 năm, kể từ thời điểm bị xử phạt trốn thuế

4. Đề nghị hoàn thuế hàng xuất khẩu trong thời hạn 02 năm, kể từ thời điểm bị xử phạt buôn lậu, gian lận thương mại

5. Đối tượng đề nghị hoàn thuế là doanh nghiệp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi hình thức sở hữu, chấm dứt hoạt động; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước

6. Đối tượng đề nghị hoàn thuế thuộc diện rủi ro cao

7. Hồ sơ hoàn thuế trước - kiểm tra sau nhưng không giải trình, bổ sung tài liệu đúng thời hạn (trong vòng 10 ngày kể từ ngày có yêu cầu)

Đối với nợ thuế phải thực hiện bù trừ vào tiền thuế đề nghị hoàn, ngoài nợ thuế của chính doanh nghiệp thì còn phải bù trừ cả khoản nợ thuế quá hạn 90 ngày của các Chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/8/2016. Thay thế Thông tư số 94/2010/TT-BTCstatus1 ngày 30/6/2010; Quyết định số 2404/QĐ-BTCstatus1 ngày 27/9/2012 và Thông tư số 150/2013/TT-BTCstatus1 ngày 29/10/2013.

Ghi chú về hiệu lực
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 31/2017/TT-BTCstatus1 ngày 18/4/2017.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022, thay thế bằng Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 13-Aug-2016
Hết hiệu lực 1-Jan-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4017
ReplaceDocument

follow 80/2021/TT-BTC - Biểu mẫu, thủ tục khai nộp thuế từ 1/1/2022 English attachment

Tệp đính kèm
enflag pdficon TT99_29062016BTC[EN].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: TT99_29062016BTC[Rev.1, 31/2017/TT/BTC, 02/06/2017].doc
Dòng thời gian

Hoàn thuế