LuatVietnam

red-check Điều kiện sản xuất mỹ phẩm English attachment

Nghị định số 93/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm (13 trang)
Posted: 21/7/2016 8:30:03 AM | Latest updated: 16/11/2018 2:00:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4018 | Vietlaw: 264
LuatVietnam

Nghị định này quy định về điều kiện, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, đóng gói mỹ phẩm

Theo đó, cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất và hệ thống quản lý chất lượng như sau:

- Về nhân sự, người phụ trách sản xuất mỹ phẩm phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành: hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Về cơ sở vật chất, có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép

- Về hệ thống quản lý chất lượng, có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm, có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 155/2018/NĐ-CPBãi bỏ nhiều điều kiện kinh doanh thực phẩm, dược phẩm và hóa mỹ phẩm English attachment
blue-check 4708/QĐ-BYTThủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Jul-2016
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4018
Tệp đính kèm
enflag pdficon ND93_01072016CP[ENGLISH].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Dược phẩm - Hóa mỹ phẩm