LuatVietnam

blue-check TCHQ kiến nghị miễn giám định chất lượng máy móc cũ nhập khẩu tại chỗ

Công văn số 7471/TCHQ-GSQL ngày 4/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCNstatus1 (2 trang)
Posted: 10/8/2016 2:50:42 PM | Latest updated: 17/8/2016 1:05:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4037
LuatVietnam

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan kiến nghị Bộ Công thương xem xét thu hẹp phạm vi điều chỉnh của Thông tư 23/2015/TT-BKHCNstatus1 quy định về giám định chất lượng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Cụ thể, chỉ bắt buộc giám định chất lượng đối với máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu lần đầu từ nước ngoài vào Việt Nam; đối với các các hình thức xuất nhập khẩu khác, doanh nghiệp có thực hiện việc mở tờ khai nhập khẩu, tạm nhập khẩu nhưng bản thân máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng chỉ di chuyển giữa các đối tượng trong lãnh thổ Việt Nam (như trường hợp chuyển giao từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác hoặc việc nhận từ phía đối tác nước ngoài theo hình thức cho, biếu, tặng, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các DNCX hoặc doanh nghiệp trong khu PTQ mua từ các doanh nghiệp bán hàng tại nội địa) hoặc hàng hóa từ nước ngoài đưa vào kho ngoại quan chờ làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài thì miễn giám định chất lượng

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4037
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quản lý chất lượng