LuatVietnam

blue-check Phí nhãn hiệu trả theo doanh thu phải truy nộp thuế trong vòng 5 ngày

Công văn số 8384/TCHQ-TXNK ngày 29/8/2016 của Tổng cục Hải quan về phí bản quyền (2 trang)
Posted: 5/9/2016 8:14:30 AM | Latest updated: 6/9/2016 1:11:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4050
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTCstatus2 , phí cấp phép nhãn hiệu được xem là khoản phí bản quyền, phí giấy phép phải cộng vào trị giá hải quan nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện quy định tại khoản 3 Điều này

Trường hợp phí cấp phép được tính dựa vào doanh thu bán hàng thực tế nên chưa thể xác định mức phí cụ thể tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì phải kê khai bổ sung và truy nộp thuế (thuế nhập khẩu, thuế GTGT) trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thực trả

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4050
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Sở hữu trí tuệ