LuatVietnam

blue-check Biểu thuế XNK 2016 sẽ được áp dụng ngay từ 0h ngày 1/9/2016 English attachment

Công văn số 12167/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (3 trang)
Posted: 5/9/2016 8:22:11 AM | Latest updated: 16/9/2016 11:55:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4050 | Vietlaw: 269
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu Hải quan các tỉnh triển khai áp dụng ngay kể từ 0h ngày 1/9/2016 các quy định mới tại Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó lưu ý một số nội dung quan trọng dưới đây:

- Từ 1/9/2016, các Biểu thuế XNK ưu đãi (kể cả quy định về mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan), Biểu thuế nhập khẩu thông thường sẽ áp dụng theo Biểu thuế mới ban hành tại Nghị định 122/2016/NĐ-CPstatus2 và Quyết định 36/2016/QĐ-TTgstatus2

- Đối với các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt vẫn tiếp tục áp dụng các Biểu thuế hiện hành ban hành kèm theo các Nghị định hướng dẫn thực hiện các Hiệp định thương mại tự do song phương, khu vực và đa phương

- Về bảo lãnh thuế, các trường hợp cho phép bảo lãnh thực hiện theo quy định tại Điều 9 và điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK 107/2016/QH13; thủ tục bảo lãnh thực hiện theo Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2

- Thời hạn nộp thuế đối với doanh nghiệp ưu tiên thực hiện theo quy định mới tại Điều 9 và điểm đ khoản 9 Điều 16 Luật thuế XNK 107/2016/QH13

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 8600/TCHQ-TXNKNguyên tắc xác định mức thuế nhập khẩu theo Luật thuế XNK 2016 English attachment
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4050
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV12167_31082016BTC[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan