LuatVietnam

blue-check Hóa đơn in lệch dòng vẫn được chấp nhận

Công văn số 54141/CT-TTHT ngày 18/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (2 trang)
Posted: 5/9/2016 8:34:13 AM | Latest updated: 7/9/2016 2:04:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4051
LuatVietnam

Văn bản trả lời vướng mắc liệu hóa đơn in lệch dòng có được chấp nhận để kê khai thuế

Theo đó, nếu hóa đơn này phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, có ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định và đáp ứng điều kiện tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 thì hóa đơn vẫn được chấp nhận là hợp lệ, bên mua vẫn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Tuy nhiên, bên bán phải có kế hoạch khắc phục các lỗi trong quá trình in hóa đơn để đảm bảo phù hợp với quy định

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4051
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hóa đơn