LuatVietnam

red-check Biểu thuế nhập khẩu thông thường (Non-MFN), áp dụng từ 1/9/2016 English attachment

Quyết định số 36/2016/QĐ-TTgstatus2 ngày 1/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu (170 trang)
Posted: 5/9/2016 8:48:42 AM | Latest updated: 24/11/2017 11:58:33 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4051 | Vietlaw: 272
LuatVietnam

Quyết định này ban hành Biểu thuế nhập khẩu thông thường áp dụng với các mặt hàng nhập khẩu không thuộc diện được hưởng thuế suất ưu đãi hoặc ưu đãi đặc biệt

Theo đó, Biểu thuế nhập khẩu thông thường cũng bao gồm 02 phần, (i) danh mục hàng hóa kèm mã HS 08 chữ số và (ii) mức thuế suất thông thường

Đối với những hàng hóa không có tên trong Biểu thuế này đồng thời cũng không có tên trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hoặc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì được thực hiện theo nguyên tắc quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Luật thuế XNK số 107/2015/QH13, tức tính theo mức 150% so với mức thuế suất MFN của mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định 122/2016/NĐ-CPstatus2

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016.

Theo điểm c Khoản 3 Điều 5 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, thuế suất nhập khẩu thông thường áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc (MFN) trong quan hệ thương mại với Việt Nam hoặc không có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam (FTA).
Về nguyên tắc, thuế suất thông thường vẫn bị tính cao hơn 1,5 lần (150%) so với mức thuế suất tương ứng của cùng dòng thuế MFN. Tuy nhiên, khác với trước, một số dòng thuế MFN có mức thuế suất 0% sẽ được "tính lại" mức thuế (5%) theo quyết định này
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 45/2017/QĐ-TTgstatus2 ngày 16/11/2017.
Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Biểu thuế Non-MFN ban hành tại Phụ lục đính kèm Quyết định này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018. Xem Biểu thuế Non-MFN mới tại Quyết định số 45/2017/QĐ-TTgstatus2 ngày 16/11/2017
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
red-check 45/2017/QĐ-TTgBiểu thuế nhập khẩu thông thường (Non-MFN), áp dụng từ 1/1/2018 English attachment
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Sep-2016
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4051
Tệp đính kèm
enflag pdficon QD36_01092016TTg[ENGLISH].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu