LuatVietnam

blue-check Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu English attachment

Thông tư Liên tịch số 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu (9 trang)
Posted: 5/9/2016 8:53:01 AM | Latest updated: 3/10/2016 12:57:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4051 | Vietlaw: 273
LuatVietnam

Thông tư này quy định về việc phối hợp giữa cơ quan kiểm tra chất lượng, tổ chức đánh giá sự phù hợp với cơ quan hải quan trong việc lấy mẫu, kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa nhập khẩu và phối hợp cung cấp thông tin, phối hợp xử lý đối với hàng nhập khẩu vi phạm chất lượng

Theo Điều 8 Thông tư này, trường hợp hàng hóa nhập khẩu có kết quả kiểm tra không đáp ứng yêu cầu chất lượng thì doanh nghiệp có quyền đề nghị với cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng (bằng văn bản) trong việc lựa chọn biện pháp khắc phục: tái chế, tiêu hủy, tái xuất, chuyển mục đích sử dụng để cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết

Trường hợp doanh nghiệp lựa chọn biện pháp tái chế hàng hóa, tại văn bản đề nghị cần nêu rõ phương án tái chế hàng hóa, địa chỉ tái chế, người chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện tái chế hàng hóa.

Thông tư liên tịch có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016 và bãi bỏ Thông tư liên tịch số 37/2001/TTLT-BKHCNMT-TCHQstatus1 ngày 28/6/2001.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 1342/GSQL-GQ1Nguyên liệu nhập gia công, SXXK được miễn kiểm tra chất lượng
blue-check 1342/GSQL-GQ2Hàng nhập khẩu để gia công hoặc SXXK được miễn kiểm tra chất lượng
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Sep-2016
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4051
Tệp đính kèm
enflag pdficon TTLT110_30062016BTC-B[ENGLISH].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quản lý chất lượng