LuatVietnam

blue-check Hải quan kiến nghị mỗi lô hàng khoáng sản đều phải lấy mẫu kiểm tra tại cửa khẩu xuất

Công văn số 8367/TCHQ-GSQL ngày 29/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu khoáng sản (2 trang)
Posted: 5/9/2016 10:40:33 AM | Latest updated: 6/9/2016 1:10:28 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4050
LuatVietnam

Liên quan đến việc kiểm tra khoáng sản xuất khẩu, Văn bản này kiến nghị Bộ Công thương đồng ý cho ngành Hải quan được tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 7971/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2013. Theo đó, trước khi làm thủ tục xuất khẩu, cơ quan Hải quan sẽ tiến hành lấy mẫu để kiểm tra lại chất lượng của từng lô hàng khoáng sản, trừ khi việc lấy mẫu trước đó đã có sự chứng kiến của Hải quan

Hiện nay, theo sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 12/2016/TT-BCTstatus1 , doanh nghiệp được lấy mẫu khoáng sản xuất khẩu để kiểm tra chất lượng tại nhiều địa điểm khác nhau, tại kho, bãi, địa điểm lưu giữ hàng của doanh nghiệp hoặc tại cửa khẩu xuất. Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, nếu thực hiện việc lấy mẫu tại kho, bãi, địa điểm lưu giữ hàng của doanh nghiệp thì cơ quan Hải quan sẽ gặp khó khăn trong việc đến lấy mẫu cũng như kiểm tra, giám sát hàng hóa vận chuyển đến cửa khẩu xuất có đúng là lô hàng đã được lấy mẫu hay không

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4050
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Khoáng sản