LuatVietnam

blue-check Khai nộp thuế cho hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh như thế nào?

Công văn số 56262/CT-TTHT ngày 29/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (4 trang)
Posted: 6/9/2016 7:43:44 AM | Latest updated: 6/9/2016 1:11:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4050
LuatVietnam

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc kê khai nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh

Theo đó, trường hợp Công ty phát sinh hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh thì phải tạm nộp 2% thuế GTGT vãng lai tại nơi có BĐS chuyển nhượng, đồng thời khi lập hồ sơ khai thuế GTGT tại trụ sở chính phải kê khai nộp thuế cho doanh thu này theo thuế suất 10%, số thuế vãng lai đã nộp trước đó được bù trừ khi tính nộp thuế tại trụ sở chính

Ngoài ra, Công ty còn phải kê khai nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng BĐS theo tờ khai mẫu 02/TNDN ban hành kèm Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2 . Cuối năm, khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, Công ty phải quyết toán riêng số thuế từ chuyển nhượng BĐS theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTCstatus2

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4050
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kinh doanh bất động sản