LuatVietnam

blue-check Chi nhánh hạch toán độc lập không cần nộp giấy ủy quyền của Công ty mẹ khi hoàn thuế

Công văn số 56264/CT-TTHT ngày 29/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về đối tượng áp dụng của Công văn số 18832/BTC-TCTstatus2 (2 trang)
Posted: 6/9/2016 7:45:23 AM | Latest updated: 7/9/2016 2:06:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4051
LuatVietnam

Theo hướng dẫn tại Mục 3 Công văn số 18832/BTC-TCTstatus2 ngày 17/12/2015, các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc khi lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT phải có giấy ủy quyền của doanh nghiệp trụ sở chính, đồng thời phải nộp kèm theo bảng kê số thuế còn nợ của doanh nghiệp trụ sở chính và các chi nhánh khác để thực hiện bù trừ với số thuế đề nghị hoàn

Như vậy, quy định nêu trên chỉ áp dụng với các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc, không áp dụng với các đơn vị hạch toán độc lập. Theo đó, nếu Công ty là đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì khi làm thủ tục hoàn thuế không cần có giấy ủy quyền của Công ty mẹ và không phải nộp bảng kê số thuế còn nợ của Công ty mẹ và các đơn vị phụ thuộc khác để bù trừ vào số thuế đề nghị hoàn

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4051
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hoàn thuế