LuatVietnam

blue-check Chi phí phục vụ sản xuất phân bón: nếu phát sinh trước 2015 vẫn được khấu trừ

Công văn số 3913/TCT-KK ngày 29/8/2016 của Tổng cục Thuế về việc khiếu nại hoàn thuế GTGT mặt hàng phân bón (1 trang)
Posted: 6/9/2016 10:34:05 AM | Latest updated: 12/9/2016 11:08:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4053
LuatVietnam

Văn bản chuyển đơn khiếu nại của Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Tân Thành để Cục thuế tỉnh An Giang xem xét giải quyết hoàn thuế GTGT đầu vào phục vụ sản xuất phân bón phát sinh trước ngày 1/1/2015

Theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , thuế GTGT đầu vào phục vụ sản xuất phân bón phát sinh trước ngày 1/1/2015 nếu đáp ứng điều kiện hoàn thuế thì vẫn được xét hoàn

Notes
Theo quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , kể từ ngày 1/1/2015, phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó, thuế GTGT đầu vào phục vụ sản xuất phân bón phát sinh kể từ thời điểm năm 2015 không được khấu trừ
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4053
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Phân bón