LuatVietnam

blue-check Hủy hợp đồng thuê nhà trước hạn phải lập hóa đơn trả hàng

Công văn số 56265/CT-TTHT ngày 29/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (2 trang)
Posted: 6/9/2016 3:34:31 PM | Latest updated: 9/9/2016 1:16:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4053
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus3 , khi trả lại hàng hóa cho bên bán, bên mua phải xuất hóa đơn trả hàng

Theo đó, trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê nhà của hộ kinh doanh, bên cho thuê đã xuất hóa đơn bán hàng nhưng nay Công ty thỏa thuận kết thúc hợp đồng thuê nhà trước hạn thì Công ty phải xuất hóa đơn trả hàng. Trên hóa đơn ghi rõ số tháng, số tiền thuê trả lại, lý do trả lại nhà trước hạn; dòng tiền thuế, thuế suất không ghi và gạch bỏ

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4053
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Kế toán