LuatVietnam

blue-check Vay vốn nước ngoài không bị khống chế mức trần lãi suất English attachment

Công văn số 56266/CT-TTHT ngày 29/8/2016 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế (2 trang)
Posted: 6/9/2016 3:35:37 PM | Latest updated: 26/9/2016 3:02:51 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4053 | Vietlaw: 272
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm 2.17 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTCstatus2 ), doanh nghiệp chỉ được hạch toán chi phí lãi vay ngoài ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh nếu không vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố

Tuy nhiên, theo Cục thuế TP. Hà Nội, quy định trên đây không áp dụng đối với khoản vay ngoại tệ từ Công ty mẹ nước ngoài. Theo đó, trường hợp Công ty có các khoản vay bằng ngoại tệ từ Công ty mẹ nước ngoài để phục vụ hoạt động SXKD, khoản vay này đã đăng ký và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thì được hạch toán vào chi phí hợp lý theo hóa đơn chứng từ, không bị khống chế trong hạn mức 150% lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố

Cần lưu ý, đối với lãi vay trả cho Công ty mẹ nước ngoài, Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế nhà thầu theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 103/2014/TT-BTC

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4053
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV56266_29082016CTHN[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vay vốn