LuatVietnam

blue-check Về việc miễn giấy phép nhập khẩu nguyên liệu thuốc English attachment

Công văn số 1184/GSQL-GQ1 ngày 5/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc (1 trang)
Posted: 7/9/2016 11:08:40 AM | Latest updated: 19/9/2016 4:21:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4052 | Vietlaw: 271
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm c tiết 2 khoản 2 Điều 1 Thông tư 38/2013/TT-BYTstatus1 , trường hợp doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc thì khi nhập khẩu nguyên liệu thuốc thuộc danh mục được phép nhập khẩu do Cục Quản lý dược công bố không cần phải làm thủ tục xin giấy phép

Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại điểm d tiết 2 khoản 2 Điều 1 Thông tư 38/2013/TT-BYTstatus1

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4052
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1184_05092016TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Dược phẩm - Hóa mỹ phẩm