LuatVietnam

blue-check Nguyên liệu NSXXK trước ngày 1/9/2016 nếu còn tồn kho sẽ được miễn thuế English attachment

Công văn số 1739/TXNK-QLN ngày 1/9/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế 275 ngày (1 trang)
Posted: 7/9/2016 11:09:37 AM | Latest updated: 19/9/2016 4:21:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4052 | Vietlaw: 271
LuatVietnam

Theo quy định mới tại khoản 7 Điều 16 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, kể từ ngày 1/9/2016, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng được miễn thuế. Chính sách miễn thuế này áp dụng với cả nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu thuộc các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 1/9/2016 nhưng còn tồn kho hoặc đã đưa vào sản xuất nhưng chưa xuất khẩu sản phẩm

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu cho nguyên liệu SXXK được thực hiện theo hướng dẫn tại mục II và XII Công văn số 12166/BTC-TCHQ ngày 31/8/2016

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4052
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1739_01092016TCHQ[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu