LuatVietnam

blue-check Hướng dẫn thụ lý các vụ việc phá sản theo Luật mới 2015 English attachment

Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐTP ngày 26/8/2016 của Hội đồng Thẩm phán về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản số 51/2014/QH13 (6 trang)
Posted: 7/9/2016 4:20:13 PM | Latest updated: 26/9/2016 3:02:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4054 | Vietlaw: 272
LuatVietnam

Nghị quyết này hướng dẫn thực hiện một số quy định về phá sản, gồm: xác định tài sản, người tham gia thủ tục phá sản ở nước ngoài; xác định vụ việc phá sản có tính chất phức tạp; áp dụng án lệ trong vụ việc phá sản; áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với doanh nghiệp phá sản và thủ tục tuyên bố tổ chức tín dụng phá sản

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp bị yêu cầu mở thủ tục phá sản là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có trên 300 lao động hoặc có vốn điều lệ trên 100 tỷ đồng thì được coi là vụ việc phá sản có tính chất phức tạp và sẽ do TAND cấp tỉnh giải quyết

Trong quá trình giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản, để bảo toàn tài sản của doanh nghiệp bị phá sản cũng như quyền lợi của người lao động, TAND có thể ra quyết định áp dụng một số biện pháp khẩn cấp tạm thời sau đây:

a) Quyết định cho bán hàng hóa dễ bị hư hỏng, sắp hết thời hạn sử dụng, hàng hóa không bán đúng thời điểm sẽ khó có khả năng tiêu thụ như thực phẩm tươi sống, dễ bị phân hủy, khó bảo quản; hàng hóa dễ cháy, nổ; hàng điện tử cao cấp ...;

b) Quyết định cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hóa khác khi hoa màu ở thời kỳ thu hoạch; sản phẩm, hàng hóa khác không thể bảo quản được lâu dài;

c) Kê biên tài sản của doanh nghiệp khi có căn cứ cho thấy có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc tài sản có khả năng bị mất mát hoặc mất giá trị;

d) Quyết định phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp;

đ) Quyết định phong tỏa tài sản ở nơi gửi giữ;

e) Quyết định niêm phong kho, quỹ, thu giữ và quản lý sổ kế toán, tài liệu liên quan của doanh nghiệp khi cần thiết phải giữ nguyên trạng;

g) Quyết định cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán khi có căn cứ cho thấy có hành vi chuyển dịch quyền về tài sản;

h) Quyết định cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản của doanh nghiệp khi có căn cứ cho thấy có hành vi tháo gỡ, lắp ghép hoặc có hành vi khác làm thay đổi hiện trạng tài sản dẫn đến giảm sút hoặc mất giá trị tài sản;

i) Quyết định buộc tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động;

...

Nghị quyết đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 01/8/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/9/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 16-Sep-2016
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4054
Tệp đính kèm
enflag pdficon NQ03_26082016HDTP[ENGLISH].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quản lý doanh nghiệp