LuatVietnam

blue-check Giới thiệu các điểm mới của quy trình hoàn thuế từ tháng 8/2016

Công văn số 3593/TCT-KK ngày 11/8/2016 của Tổng cục Thuế về việc triển khai và giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 99/2016/TT-BTCstatus1 hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT (15 trang)
Posted: 8/9/2016 8:43:51 AM | Latest updated: 9/9/2016 3:02:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4053
LuatVietnam

Theo Công văn này, quy trình hoàn thuế GTGT ban hành tại Thông tư số 99/2016/TT-BTCstatus1 (hiệu lực từ ngày 13/8/2016) có một số điểm mới đáng lưu ý như:

- Làm rõ nguyên tắc quản lý rủi ro trong giải quyết hoàn thuế GTGT

- Bổ sung quy định nếu bên bán có hành vi trốn thuế, gian lân thuế thì bên mua chỉ được hoàn thuế sau khi cơ quan thuế tổ chức thanh tra, kiểm tra bên bán

- Thay đổi thẩm quyền giải quyết hoàn thuế GTGT, nếu như quy định cũ cho phép cấp Chi cục Thuế được quyết định việc hoàn thuế thì nay toàn bộ đều phải do cấp Cục thuế quyết định, bao gồm cả các đối tượng do Chi cục quản lý

- Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp nếu hạch toán phụ thuộc thì khi hoàn thuế phải có giấy ủy quyền của doanh nghiệp

- Hướng dẫn cụ thể hơn quy trình tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử

- Làm rõ các căn cứ xác định số thuế GTGT được hoàn

- Nợ thuế phải thực hiện bù trừ trước khi hoàn thuế, ngoài nợ thuế tại cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan thì khoản nợ thuế tại các cơ quan khác cũng phải bù trừ. Đồng thời, ngoài nợ thuế của chính doanh nghiệp thì còn phải bù trừ cả khoản nợ thuế quá hạn 90 ngày của các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc và ngược lại

- Doanh nghiệp được miễn lập bảng kê nợ thuế kèm theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế, thông tin này sẽ do cơ quan Thuế tự tra cứu trên hệ thống quản lý thuế tập trung

- Thẩm định hồ sơ hoàn thuế, toàn bộ đều phải do cấp Cục thuế thực hiện, bao gồm cả hồ sơ hoàn thuế của các doanh nghiệp do Chi cục thuế quản lý

- Khống chế thời hạn Kho bạc Nhà nước phải chi tiền hoàn thuế cho doanh nghiệp, cụ thể chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Lệnh hoàn trả do cơ quan Thuế chuyển đến

- Cho phép doanh nghiệp được tra cứu trực tuyến thông tin hoàn thuế trên website Tổng cục Thuế

- ....

Về lộ trình triển khai hoàn thuế điện tử, Tổng cục Thuế dự kiến như sau: thí điểm tại 5 tỉnh, thành từ tháng 11/2016, tiếp tục mở rộng ra 8 tỉnh, thành khác từ tháng 12/2016 và mở rộng trên phạm vi toàn quốc vào đầu năm 2017

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4053
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hoàn thuế