LuatVietnam

blue-check Dây điện bọc nhựa PVC được miễn kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu

Công văn số 1138/GSQL-GQ1 ngày 22/8/2016 của Tổng cục Hải quan về thủ tục nhập khẩu dây điện (1 trang)
Posted: 8/9/2016 8:49:12 AM | Latest updated: 13/9/2016 1:45:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4055
LuatVietnam

Theo hướng dẫn tại Mục 1 Công văn 1541/TĐC-HCHQ ngày 12/8/2015 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, dây điện bọc nhựa XLPVC có điện áp 25VAC/60VDC không thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng

Theo đó, khi nhập khẩu dây điện bọc nhựa XLPVC nêu trên, doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục tại cơ quan hải quan, miễn đăng ký kiểm tra chất lượng tại cơ quan quản lý chuyên ngành

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4055
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng