LuatVietnam

blue-check Có C/O, hàng mẫu và hàng biếu tặng vẫn được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt

Công văn số 1144/GSQL-GQ3 ngày 24/8/2016 của Tổng cục Hải quan về thuế suất ưu đãi của hàng mẫu, cho tặng được cấp C/O (1 trang)
Posted: 8/9/2016 9:00:57 AM | Latest updated: 8/9/2016 1:14:12 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4052
LuatVietnam

Theo quy định Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , hàng hóa nhập khẩu nếu có C/O bản chính được cấp theo đúng quy định tại các Hiệp định thương mại thì được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt, bất kể loại hình nhập khẩu là gì

Theo đó, hàng mẫu, hàng biếu tặng nhập khẩu nếu có C/O hợp lệ thì vẫn được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4052
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu