LuatVietnam

blue-check Có được ủy quyền cho cấp dưới tham gia tố tụng hành chính?

Công văn số 18/UBTVQH14-TP ngày 31/8/2016 của UBTV Quốc hội về việc hướng dẫn thực hiện Điều 60 Luật tố tụng hành chính (2 trang)
Posted: 8/9/2016 2:06:43 PM | Latest updated: 12/9/2016 11:36:52 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4054
LuatVietnam

Văn bản trả lời kiến nghị cho phép Chủ tịch UBND tỉnh được ủy quyền cho thành viên UBND cùng cấp hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND làm người đại diện tham gia tố tụng hành chính

Theo đó, đối với vấn đề cử người đại diện tham gia tố tụng hành chính, Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 60 Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016

Về người bào chữa, theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Tố tụng hành chính nêu trên, UBND có quyền tự bào chữa, thuê luật sư hoặc người khác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho mình. Tuy nhiên, nếu thuê luật sư bào chữa thì luật sư chỉ có tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của UBND, không phải với tư cách người đại diện

Notes
Theo quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 60 Luật Tố tụng hành chính số 93/2015/QH13, người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, được đương sự hoặc người đại diện theo pháp luật của đương sự ủy quyền bằng văn bản
Trường hợp người bị kiện là cơ quan, tổ chức hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì người bị kiện chỉ được ủy quyền cho cấp phó của mình đại diện
Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4054
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Tòa án