LuatVietnam

stop-check Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào (hết hiệu lực từ 3/10/2020) English attachment

Nghị định số 124/2016/NĐ-CPstatus1 ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (18 trang)
Posted: 9/9/2016 7:39:39 AM | Latest updated: 21/10/2021 1:12:48 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4054 | Vietlaw: 271
LuatVietnam

Nghị định này ban hành Biểu thuế và điều kiện hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt dành cho hàng nhập khẩu từ Lào, với 03 danh mục cụ thể như sau:

- Danh mục hàng hóa được giảm 50% thuế so với thuế suất ATIGA (dành cho hàng nhập khẩu từ ASEAN) (Phụ lục I)

- Danh mục hàng hóa không được hưởng ưu đãi thuế quan (Phụ lục II)

- Danh mục hàng hóa được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan hàng năm (Phụ lục III)

Theo đó, mức thuế dành cho hàng hóa nhập khẩu từ Lào được xác định theo nguyên tắc như sau: hưởng thuế suất 0% (nếu không thuộc Phụ lục I, II); thuế suất bằng 50% thuế ATIGA (nếu thuộc Phụ lục I) và thuế suất thông thường (nếu thuộc Phụ lục II)

Riêng hàng hóa thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan quy định tại Phụ lục III, được hưởng thuế suất 0% đối với lượng hàng trong hạn ngạch; 50% thuế ATIGA đối với lượng hàng ngoài hạn ngạch đáp ứng tiêu chí xuất xứ và bằng thuế ATIGA đối với lượng hàng ngoài hạn ngạch không đáp ứng tiêu chí xuất xứ

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2016 đến ngày 03/10/2020. Bãi bỏ Thông tư số 216/2015/TT-BTCstatus1 ngày 31/12/2015.

Ghi chú về hiệu lực
Xem biểu thuế mới ban hành tại Nghị định số 90/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021, áp dụng từ 4/10/2020 đến 4/10/2023
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 7415/TCHQ-TXNKBiểu thuế nhập khẩu dành riêng cho Lào đã hết hiệu lực từ 3/10/2020 English attachment
blue-check 974/TXNK-PLHàng thay đổi mã HS từ 2018 có còn được hưởng thuế FTA? English attachment
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Sep-2016
Hết hiệu lực 3-Oct-2020
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4054
ReplaceDocument

follow 90/2021/NĐ-CP - Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào, giai đoạn 2020 - 2023 English attachment

Tệp đính kèm
enflag pdficon ND124_01092016CP[EN].pdf
Dòng thời gian