LuatVietnam

blue-check Miễn giám định chất lượng máy móc nhập gia công chuyển giao tại Việt Nam English attachment

Công văn số 3404/BKHCN-ĐTG ngày 10/8/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCNstatus1 (1 trang)
Posted: 9/9/2016 7:49:24 AM | Latest updated: 6/12/2016 2:39:41 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4055 | Vietlaw: 282
LuatVietnam

Văn bản phúc đáp Công văn số 7471/TCHQ-GSQL ngày 4/8/2016 của Tổng cục Hải quan liên quan đến việc miễn giám định chất lượng máy móc gia công chuyển giao sang hợp đồng khác hoặc biếu, tặng tại Việt Nam

Theo đó, đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền đã nhập khẩu theo loại hình gia công lần đầu trước ngày 1/7/2016 (thời điểm Thông tư 23/2015/TT-BKHCNstatus1 có hiệu lực) nay có nhu cầu chuyển giao sang hợp đồng khác hoặc cho, biếu, tặng,... tại Việt Nam, Bộ Khoa học & Công nghệ chấp thuận miễn giám định chất lượng theo trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều 1 Thông tư 23/2015/TT-BKHCNstatus1

Notes
Căn cứ khoản 2 Điều 1 Thông tư 23/2015/TT-BKHCNstatus1 , có đến 08 trường hợp miễn giám định chất lượng máy móc, thiết bị, dây chuyền nhập khẩu đã qua sử dụng.
Trong đó, điểm d là trường hợp"Nhận chuyển giao trong nước từ doanh nghiệp trong các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất (không thuộc khu chế xuất); giữa các doanh nghiệp trong các khu chế xuất với nhau"
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4055
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV3404_10082016BKHCN[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xuất nhập khẩu