LuatVietnam

blue-check VNACCS chưa hỗ trợ điều chỉnh tiêu chí “Phương thức thanh toán” sau thông quan

Công văn số 1175/GSQL-GQ1 ngày 30/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc khai bổ sung tờ khai hải quan sau thông quan (1 trang)
Posted: 9/9/2016 9:27:59 AM | Latest updated: 12/9/2016 11:36:56 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4054
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm 3 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 , tiêu chí “Phương thức thanh toán” không thuộc các tiêu chí không được khai bổ sung sau thông quan. Điều này có nghĩa tờ khai đã thông quan vẫn được kê khai bổ sung tiêu chí “Phương thức thanh toán”

Tuy nhiên, căn cứ điểm 5 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 thì hệ thống hải quan điện tử (VNACCS) chưa hỗ trợ khai bổ sung đối với tiêu chí “Phương thức thanh toán”. Do đó, khi cần kê khai bổ sung "Phương thức thanh toán" trên tờ khai hải quan điện tử, doanh nghiệp bắt buộc phải nộp hồ sơ giấy, gồm văn bản đề nghị khai bổ sung mẫu số 03/KBS/GSQL ban hành kèm Phụ lục V Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 và 01 bản chụp các chứng từ liên quan đến việc khai bổ sung

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4054
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Hải quan điện tử - VNACCS