LuatVietnam

blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền English attachment

Thông tư số 31/2016/TT-BYT ngày 10/8/2016 của Bộ Y tế quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế (128 trang)
Posted: 9/9/2016 11:20:12 AM | Latest updated: 20/9/2016 3:44:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4055 | Vietlaw: 271
LuatVietnam

Ban hành kèm theo Thông tư này 02 mẫu hồ sơ mời thầu, gồm:

1. Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu 1)

2. Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền áp dụng đối với gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ (Mẫu 2)

Các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu, vị thuốc cổ truyền nêu trên áp dụng đồng thời cho bệnh viện công lập và tư nhân

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/9/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 137/YDCT-QLDSẽ thay thế quy định mời thầu cung cấp dược liệu thuốc cổ truyền
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 26-Sep-2016
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4055
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT31_10082016BYT[ENGLISH].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đấu thầu