LuatVietnam

blue-check Về việc xác định khu vực cần bảo đảm ANQP để hạn chế người nước ngoài sở hữu nhà ở

Công văn số 1942/BXD-QLN ngày 6/9/2016 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện quy định của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13status2 (1 trang)
Posted: 12/9/2016 9:03:58 AM | Latest updated: 12/9/2016 11:36:34 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4054

Văn bản kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sớm ban hành văn bản xác định các khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các địa phương để Sở Xây dựng làm căn cứ công khai danh mục các dự án nhà ở không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu

Theo quy định tại Luật Nhà ở số 65/2014/QH13status2 (hiệu lực từ 1/7/2015) thì Luật này không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở nằm trong khu vực cần bảo đảm quốc phòng an ninh. Đồng thời, tại khoản 2 Điều 75 Nghị định số 99/2015/NĐ-CPstatus2 , Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm an ninh quốc phòng để làm căn cứ hạn chế tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở

Tuy nhiên, đến nay Bộ Quốc phòng và Bộ Công an vẫn chưa ban hành văn bản xác định cụ thể các khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh nên các địa phương còn gặp vướng mắc và thiếu cơ sở pháp lý trong việc công khai danh mục các dự án nhà ở không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực Unknown
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4054
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Nhà đất