LuatVietnam

blue-check Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Quyết định số 4708/QĐ-BYT ngày 31/8/2016 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành tại Nghị định số 93/2016/NĐ-CPstatus2 ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm (7 trang)
Posted: 12/9/2016 9:46:56 AM | Latest updated: 12/9/2016 2:04:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4054
LuatVietnam

Quyết định này công bố và hướng dẫn về thủ tục cấp mới, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo quy định tại Nghị định số 93/2016/NĐ-CPstatus2

Theo đó, các cơ sở sản xuất mỹ phẩm phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế trước khi tiến hành sản xuất

Thành phần hồ sơ (1 bộ):

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục của Nghị định số 93/2016/NĐ-CPstatus2 ;

+ Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;

+ Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất;

+ Danh mục các mặt hàng đang sản xuất hoặc dự kiến sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng của từng mặt hàng.

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Unknown
Thông tin
Hiệu lực 1-Jul-2016
Hết hiệu lực Unknown
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4054
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Dược phẩm - Hóa mỹ phẩm