LuatVietnam
Nguyên tắc và điều kiện hưởng hỗ trợ do bị mất hoặc giảm việc làm

Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/1/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng (33 trang)


Các giải đáp của TCHQ về chính sách thuế và thủ tục xuất nhập khẩu

Công văn số 151/TCHQ-PC ngày 11/1/2023 của Tổng cục Hải quan về việc trả lời vướng mắc, kiến nghị vượt thẩm quyền tại Hội nghị đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp của Cục Hải quan tỉnh, thành phố năm 2022 (16 trang)


Xin cấp lại Giấy phép lao động bị mất phải có xác nhận của công an phường

Quyết định số 4539/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (4 trang)


Danh mục các phương tiện bảo hộ phải cấp phát cho người lao động (mới)

Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về chế độ trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động (310 trang)


Kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2023

Công văn số 1831/TTCP-KHTH ngày 13/10/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2023 (29 trang)


Sẽ có hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng

Công văn số 235/VPCP-KGVX ngày 12/1/2023 của Văn phòng Chính phủ báo cáo về tình hình lao động, việc làm, tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp (1 trang)


Bảo vệ doanh nghiệp không còn được trang bị vũ khí thô sơ

Thông tư số 67/2022/TT-BCA ngày 30/12/2022 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp (4 trang)


Danh mục hàng hóa được phép ghi nhãn điện tử English attachment

Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN ngày 30/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử (7 trang)


Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho lao động nặng nhọc, độc hại English attachment

Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại (6 trang)


Các trường hợp và hạn mức được chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài kể từ 15/1/2023

Thông tư số 20/2022/TT-NHNN ngày 30/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân (10 trang)


Tặng quà cho nhân viên phải xuất hóa đơn và tính thuế TNCN

Công văn số 63653/CTHN-TTHT ngày 22/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng, trả thay lương (5 trang)


Những lưu ý về thuế đầu năm 2023

Công văn của Cục Thuế TP. HCM về 5 điều lưu ý về thuế đầu năm 2023 (1 trang)


Sửa đổi hàng loạt quy định về hồ sơ hưởng BHXH

Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (24 trang)


Sửa đổi quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc English attachment

Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành (7 trang)


Các quy định về thương mại dự kiến sẽ sửa đổi

Công văn số 8224/BCT-PC ngày 20/12/2022 của Bộ Công thương về việc nghiên cứu, rà soát Luật Thương mại (4 trang)


Từ 1/1/2023 sẽ không chấp nhận các hóa đơn GTGT có thuế suất 8%

Thông báo số 620/TB-TCT ngày 22/12/2022 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng quy định về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (1 trang)


Trả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?

Công văn số 62788/CTHN-TTHT ngày 19/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai và nộp thuế cho chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh (3 trang)


Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022

Công văn của Cục Thuế TP. HCM về một số lưu ý chính sách thuế năm 2022 (97 trang)


HĐĐT hằng năm sẽ đánh số lại từ đầu

Công văn của Cục Thuế TP. Hà Nội về lưu ý thay đổi ký hiệu, số hóa đơn điện tử năm 2023 (1 trang)


Các quy định cần biết khi tư vấn du học English attachment

Công văn số 4409/SGDĐT-GDNCL ngày 15/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM hướng dẫn các tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học hoạt động sau khi được cấp Giấy chứng nhận (3 trang)


Lược đồ Cập nhật đến

Phân bổ thuế 4-Jan-2023
Tiêm vắc xin 3-Jan-2023
Thuế ACFTA 30-Dec-2022
Thuế RCEP 30-Dec-2022
XNK tại chỗ 19-Dec-2022
Quyền XNK 28-Oct-2022
Hành nghề y 18-Oct-2022
Chiết khấu 11-Oct-2022
Mua bán nợ 15-Aug-2022
Nghỉ Lễ 2/9 10-Aug-2022
Bao bì nhựa 19-May-2022
BHXH một lần 14-Apr-2022
Tiền ăn ca 29-Jul-2020

Bản dịch mới en

6-Feb-2023
blue-check
03/VBHN-BTC - [Hợp nhất] - Hướng dẫn khai nộp và kiểm tra C/O English attachment
blue-check
05/VBHN-BGTVT - [Hợp nhất] - Quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải English attachment
blue-check
57/2022/QH15 - Phê duyệt Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh English attachment
blue-check
56/2022/QH15 - Phê duyệt Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội English attachment
blue-check
06/NQ-ĐCT - Mỗi lao động bị giảm hoặc mất việc do giảm đơn hàng sẽ được công đoàn hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng English attachment
light-check
37/2022/TT-BGTVT - Khung giá thu phí qua phà Kênh Sáu (Quốc lộ 53B) và phà Tân Phú (Quốc lộ 57B) English attachment
blue-check
06:2022/BXD - Quy chuẩn mới về an toàn cháy cho nhà và công trình English attachment
blue-check
06/2022/TT-BXD - Công bố Quy chuẩn mới về An toàn cháy cho nhà và công trình English attachment
5-Feb-2023
blue-check
31/VBHN-BTC - [Hợp nhất] - Quy định về thuế GTGT English attachment
3-Feb-2023
blue-check
207/TCHQ-GSQL - Sai sót về cách tính thời hạn cấp sau của C/O mẫu E vẫn được chấp nhận English attachment
blue-check
1660/QĐ-TTg - Chiến lược phát triển bảo hiểm tiền gửi đến năm 2025 English attachment
light-check
25/2022/TT-BTTTT - Điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất phần mềm English attachment
light-check
04/2023/TT-BTC - Hướng dẫn quản lý tài chính đối với tiền công đức và chi phí lễ hội English attachment
blue-check
374/SLĐTBXH-VLATLĐ - Việc nới lỏng thủ tục cấp giấy phép lao động do ảnh hưởng dịch đã hết hiệu lực từ 1/1/2023 English attachment
2-Feb-2023
light-check
18/2022/TT-BKHCN - Danh mục hàng hóa được phép ghi nhãn điện tử English attachment
light-check
31/2022/TT-BNNPTNT - Sửa đổi quy định về ghi nhãn và công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi English attachment
blue-check
5482/TCHQ-GSQL - Về thủ tục hải quan đối với hoạt động XNK tại chỗ English attachment
light-check
37/2022/TT-BCT - Quy chế cấp C/O Form AJ từ 1/3/2023 English attachment
1-Feb-2023
light-check
48/2022/TT-BGTVT - Từ 1/7/2023, xe điện phải dán nhãn năng lượng English attachment
light-check
24/2022/TT-BLĐTBXH - Tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật cho lao động nặng nhọc, độc hại English attachment
blue-check
49/QĐ-BYT - Thay mới thủ tục đánh giá đạt chuẩn GMP đối với cơ sở sản xuất thuốc English attachment
light-check
39/2022/TT-BCT - Sửa đổi quy định về nhà máy điện English attachment
blue-check
127/2022/NĐ-CP - Biểu thuế hàng nhập khẩu từ Lào giai đoạn 2022 - 2023 English attachment
light-check
109/2022/NĐ-CP - Các trường đại học được phép thành lập doanh nghiệp KH&CN English attachment
light-check
13/2022/QH15 - Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 English attachment
blue-check
113/2022/NĐ-CP - Biểu thuế VN-EAEU FTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check
03/2022/UBTVQH15 - Pháp lệnh mới về trình tự xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa English attachment
blue-check
117/2022/NĐ-CP - Biểu thuế UKVFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
blue-check
115/2022/NĐ-CP - Biểu thuế CPTPP giai đoạn 2022 - 2027 English attachment
31-Jan-2023
blue-check
112/2022/NĐ-CP - Biểu thuế VCFTA giai đoạn 2022 - 2027 English attachment

Thông tin người dùng

35.172.230.154
vn     en
Biểu tượng
Đang có hiệu lực
Sắp có hiệu lực
Có sửa đổi, bổ sung
Sắp hết hiệu lực
Hết hiệu lực
Có bản dịch tiếng Anh
Hỗ trợ
(84-28) 3831.5726
(+84) 094 671 6767 (Viber/Zalo)
thuong@luatvietnam.net
Tài liệu hướng dẫn
Tài liệu hướng dẫn