LuatVietnamLogo

Bản tin LuatVietnam

[LVN.4712, 20-05-2019]-Conditions for entering Vietnam on 6 commercial flights
Covid-19:
Conditions for entering Vietnam on 6 commercial flights

Notice No. 330/TB-VPCP dated September 15th, 2020 of the Government Office regarding conclusion of Deputy Prime Minister Pham Binh Minh at the meeting on allowing regular international commercial flights between Vietnam and some partners.

According to this Notice, from September 15th, 2020, there will be commercial flights between Vietnam - China (Guangzhou), Vietnam - Japan (Tokyo), Vietnam - Korea (Seoul), Vietnam - Taiwan, China (Taipei); from September 22nd, 2020, there will be more routes Vietnam - Cambodia (Phnom Penh), Vietnam - Laos (Vientiane).

The number of flights along each route shall not exceed two per week.

In order to be eligible to enter Vietnam on commercial flights, arrivals that are experts, foreign workers, international students, etc. must meet these conditions:

a) They must hold the RT-PCR certificate showing that they tested negative for SARS-CoV-2 granted by competent health agencies of host countries within three days prior to boarding the flights (except for some locations that do not issue this document);

b) They will undergo another RT-PCR test following their arrival at quarantine camps.

c) They will be quarantined at factories, company headquarters or hotels, other accommodation establishments as prescribed.

With regard to Vietnamese passengers:

a) They must hold the RT-PCR certificate showing that they tested negative for SARS-CoV-2 granted by competent health agencies of host countries within three days prior to boarding the flights (except for some locations that do not issue this document);

b) They will undergo another RT-PCR test following their arrival at quarantine camps.

c) They will be quarantined at centralized quarantine centers managed by the military or at local hotels, other accommodation establishments according to regulations.

left_menu_bullet Regarding EIT on incomes from capital transfer of foreign organizations
left_menu_bullet It is required to make adjustments to Decision on investment policies and Investment Registration Certificate upon increase/decrease of investment capital more than 10%
left_menu_bullet Apartments are not subject to limitation on maximum floor area
left_menu_bullet Regarding procedures for obtaining the certificate of negative SARS-CoV-2 testing
left_menu_bullet Foreign investors are optional if there are various international agreements
left_menu_bullet It is required to have the certification of fulfillment of tax obligation upon making outward investment registration
left_menu_bullet Goods delivered and received at Vietnam’s ports/airports shall not be entitled to 0% VAT
left_menu_bullet Regarding PIT policy applicable to foreign experts
left_menu_bullet Conditions for entering Vietnam on 6 commercial flights
left_menu_bullet Conditions for deferring the payment of land rents due to Covid-19 pandemic’s impact
left_menu_bullet Regarding EIT policy applicable to the activity of capital transfer
left_menu_bullet Issues relating to freight collected on behalf of foreign shipping firms
left_menu_bullet Regarding withholding tax on image repository access service
left_menu_bullet Increase of family circumstance – based deductions means that PIT is reduced too
left_menu_bullet Regarding VAT on goods processed by hiring an EPE as a processor
Mục lục:

Bảo hiểm y tế:

- Khám trái tuyến có được cấp giấy nghỉ ốm?

Chính sách Hải quan:

- Được phép áp dụng thuế MFN nếu thấp hơn thuế FTA

Chứng nhận xuất xứ (C/O):

- Có thể cấp C/O giấy và C/O điện tử cho cùng một lô hàng

Đăng ký kinh doanh:

- Thay mới thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại TP. HCM

Đấu thầu:

- Có được loại nhà thầu khi nhân sự chủ chốt thiếu chứng chỉ hành nghề?

- Có được dùng tiêu chí "đạt/không đạt" để đánh giá nhà thầu về kỹ thuật?

Hóa chất:

- XNK tại chỗ tiền chất có phải xin giấy phép?

- Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cần đáp ứng điều kiện gì?

Hoàn thuế:

- Khai sai trị giá hàng xuất khẩu, phải điều chỉnh mới được hoàn thuế

- Thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu không được hoàn tại cơ quan thuế

- Xin hoàn thuế dự án đầu tư cần đảm bảo đã góp đủ vốn điều lệ

Hướng dẫn sử dụng:

- Các lựa chọn khi lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn bằng Paperless

Kê khai thuế:

- Về tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Lao động - Việc làm:

- Sửa đổi thủ tục cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm và huấn luyện ATLĐ tại TP. HCM

Lao động nước ngoài:

- Thủ tục xác nhận chuyên gia ODA tại TP. HCM

Ô tô - xe máy:

- Làm sao tránh liên đới bồi thường đối với xe chưa sang tên?

- Loại xe nào bắt buộc lắp camera hành trình?

Phân tích - Phân loại:

- Thời hạn trả kết quả phân loại hàng hóa là bao lâu?

Quản lý doanh nghiệp:

- Sửa đổi thủ tục đề nghị hỗ trợ tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quản lý dự án:

- Thủ tục nghiệm thu dự án nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư tại TP. HCM

Tiền lương:

- Những giờ của ca đêm rơi vào ngày nghỉ có được tính thêm lương ngoài giờ? English attachment

Vay vốn:

- Điều kiện tài trợ và cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment

Vi phạm hành chính:

- Phạt đến 3 triệu đồng nếu chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường

Xây dựng:

- Chủ đầu tư không bắt buộc lập nhật ký giám sát nhà thầu

Xuất nhập khẩu:

- Đổi hàng bị lỗi có được áp dụng loại hình TX-TN?

Văn bản mới

1. Thủ tục xác nhận chuyên gia ODA tại TP. HCM

Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (8 trang)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 3 thủ tục sau:

1. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản

2. Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại

3. Xác nhận chuyên gia ODA

Theo đó, tại TP. HCM, thủ tục xác nhận chuyên gia dự án ODA được thực hiện tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố, địa chỉ 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Thời hạn giải quyết trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Chuyên gia ODA không phải nộp phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục xác nhận chuyên gia.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2019.

Bãi bỏ nội dung công bố cho thủ tục A.I.4 ban hành kèm theo Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 14/02/2017.

* Hiệu lực thi hành: 15/5/2019 (dd/mm/yyyy)

nexto  Regarding dossier of PIT exemption for foreign experts implementing ODA projects (7/9/2017) 

nexto  Regarding competence to certify the PIT exemption for foreign experts (4/6/2014) 

2. Thủ tục nghiệm thu dự án nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư tại TP. HCM

Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (3 trang)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án nông nghiệp được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP, áp dụng tại TP. HCM.

Theo đó, đối với dự án nông nghiệp tại TP. HCM, thủ tục nghiệm thu hoàn thành dự án được thực hiện tại Sở Nông nghiệp và PTNT, địa chỉ 176 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1.

Thời hạn giải quyết thủ tục trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp không phải nộp phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/5/2019.

* Hiệu lực thi hành: 13/5/2019 (dd/mm/yyyy)

nexto  Criteria for determining a hi-tech agriculture project (12/4/2017) 

3. Điều kiện tài trợ và cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa English attachment

Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (43 trang)

Nghị định quy định chi tiết về cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và điều kiện để Quỹ hỗ trợ tài chính, cho vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu đáp ứng các điều kiện tại điểm a, b, c khoản 1 hoặc điểm a, b khoản 2 hoặc điểm a, b khoản 3 Điều 16 Nghị định này sẽ được Quỹ xem xét tài trợ phần vốn xây dựng nhà xưởng, mua máy móc thiết bị. Mức tài trợ tối đa 1 tỷ đồng/dự án, phương án sản xuất kinh doanh, nhưng không quá 50% số vốn đầu tư xây dựng, mua máy móc thiết bị (Điều 29).

Ngoài ra, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 16 Nghị định này, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được Quỹ xem xét cho vay với lãi suất ưu đãi bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại của 4 NHTM có vốn nhà nước. Hạn mức cho vay tối đa không quá 80% tổng mức vốn đầu tư của dự án (Điều 17, Điều 18).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019.

* Hiệu lực thi hành: 1/7/2019 (dd/mm/yyyy)

nexto  Mechanism of cooperation in provision of loans with guarantee for small and medium-sized enterprises (11/1/2019) 

nexto  Requirements for provision of loans for SMEs shall be loosen (9/10/2018) 

nexto  Regarding SMEs’ submission of financial statements (10/6/2018) 

4. Sửa đổi thủ tục cấp phép hoạt động dịch vụ việc làm và huấn luyện ATLĐ tại TP. HCMstatus2

Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 8/5/2019 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (31 trang)

Các thủ tục được ban hành mới và sửa đổi tại Quyết định này gồm:

1. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện ATVSLĐ hạng B

2. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện ATVSLĐ hạng B

3. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

4. Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

5. Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

6. Cấp giấy phép hoạt động cơ sở trợ giúp xã hội

7. Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và tư thục

8. Chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và tư thục

9. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

10. Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp

11. Giải thể trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập và tư thục

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2019.

Bãi bỏ các thủ tục A.V.5, A.V.6, A.V.7, D.I.2, D.I.3, D.I.4, D.I.5, D.I.6, D.I.8 ban hành kèm theo Quyết định số 5287/QĐ-UBND ngày 10/10/2016; Các thủ tục II.1 đến II,11, II.14, II.15 ban hành kèm theo Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 19/01/2017; Các thủ tục A1.III.1, A1.III.2, A1.III.4, A3.III.3, A3.III.4, A3.III.6 ban hành kèm theo Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 04/6/2018; Các thủ tục B.I.1, B.I.2, B.I.3, B.I.4 ban hành kèm theo Quyết định số 3831/QĐ-UBND ngày 05/9/2018.

* Hiệu lực thi hành: 8/5/2019 (dd/mm/yyyy)

Bãi bỏ thủ tục D.I.3, D.I.4 ban hành kèm theo Quyết định này kể từ ngày 02/8/2019, theo quy định tại Quyết định số 3258/QĐ-UBND ngày 2/8/2019.

nexto  Assigning authority in recruiting Vietnamese employees working for foreign organizations (11/3/2015) 

nexto  Conditions on doing business in employment service sector (10/10/2018) status2

nexto  From March 15th, 2014: Salary level must be popularized upon recruiting employees (27/10/2017) status2

5. Thay mới thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN tại TP. HCM

Quyết định số 1753/QĐ-UBND ngày 8/5/2019 của UBND TP. HCM về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (11 trang)

Quyết định thay mới các thủ tục sau:

1. Cấp mới giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

2. Cấp thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Các thủ tục này được thay mới căn cứ theo quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP và Quyết định 395/QĐ-BKHCN ngày 28/2/2019.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/5/2019.

Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục A.I.8, A.I.9 và A.I.10 ban hành kèm theo Quyết định số 5692/QĐ-UBND ngày 25/10/2017.

* Hiệu lực thi hành: 8/5/2019 (dd/mm/yyyy)

6. Những giờ của ca đêm rơi vào ngày nghỉ có được tính thêm lương ngoài giờ? English attachment

Công văn số 246/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 4/5/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tiền lương làm thêm giờ của người lao động (2 trang)

Theo Bộ Lao động, khi doanh nghiệp bố trí người lao động làm việc rơi vào thời gian nào (ban ngày, ban đêm) hoặc làm thêm giờ rơi vào ngày nào (ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương) thì phải trả lương tương ứng với thời gian đó theo quy định của pháp luật lao động.

Hướng dẫn này được hiểu là giờ làm việc của ca đêm nếu chồng lấn sang ngày hôm sau và ngày đó là ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày Lễ, Tết thì doanh nghiệp sẽ phải trả lương làm thêm giờ cho những giờ chồng lấn sang ngày hôm sau

Điều 97 Bộ luật lao động số 10/2012/QH13status3 quy định việc trả lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:
1. Tiền lương làm thêm giờ (tăng ca) ít nhất bằng 150% đơn giá tiền lương (nếu rơi vào ngày thường), 200% (nếu rơi vào ngày nghỉ hàng tuần) và 300% (nếu rơi vào ngày nghỉ lễ, nghỉ có hưởng lương).
2. Tiền lương làm việc ban đêm được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương làm việc ban ngày.
3. Tiền lương làm thêm giờ (tăng ca) vào ban đêm, ngoài trả lương theo khoản 1, khoản 2 nêu trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương ban ngày.
"Giờ làm việc ban đêm" được tính từ 22 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau (Điều 105 Bộ luật lao động).

nexto  Regarding expenses paid to foreign worker without work permit (25/2/2019) 

nexto  Regarding PIT on incomes from overtime working outside Vietnam (15/2/2019) 

nexto  Issues relating to overtime working hours (28/1/2019) 

7. Thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu không được hoàn tại cơ quan thuế

Công văn số 1744/TCT-KK ngày 3/5/2019 của Tổng cục Thuế về việc kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa (2 trang)

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp có số thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa thì số tiền thuế nộp thừa được thực hiện theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế.

Tuy nhiên, số thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp thừa không thuộc trường hợp được khấu trừ, hoàn thuế (tại cơ quan thuế) theo quy định tại Luật thuế GTGT.

Nếu doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ thì phải khai điều chỉnh hồ sơ thuế tại cơ quan Thuế theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTCstatus2 ; nếu đã xin hoàn thì phải nộp lại số tiền hoàn thuế sai và tiền chậm nộp kể từ ngày nhận được tiền hoàn thuế sai đến ngày hồi hoàn.

nexto  Regarding VAT on machinery temporarily imported for re-export (20/3/2017) 

8. Sửa đổi thủ tục đề nghị hỗ trợ tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (8 trang)

Các thủ tục được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định này gồm:

1. Thủ tục đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên

2. Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa (cấp trung ương)

3. Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn của doanh nghiệp nhỏ và vừa (cấp tỉnh).

Các thủ tục này được sửa đổi, bổ sung căn cứ theo quy định tại Thông tư 06/2019/TT-BKHĐTstatus2 .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

* Hiệu lực thi hành: 22/4/2019 (dd/mm/yyyy)

nexto  Mechanism of cooperation in provision of loans with guarantee for small and medium-sized enterprises (11/1/2019) 

nexto  Requirements for provision of loans for SMEs shall be loosen (9/10/2018) 

nexto  Regarding SMEs’ submission of financial statements (10/6/2018) 

9. Khai sai trị giá hàng xuất khẩu, phải điều chỉnh mới được hoàn thuế

Công văn số 1533/TCT-CS ngày 19/4/2019 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (3 trang)

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp Công ty khi kê khai trị giá hàng xuất khẩu đã giảm trừ phần trị giá được bên mua thanh toán theo phương thức bù trừ là chưa chính xác. Công ty phải điều chỉnh tờ khai hải quan và truy nộp tiền thuế còn thiếu.

Sau khi Công ty điều chỉnh tờ khai và truy nộp tiền thuế còn thiếu cho cơ quan Hải quan, cơ quan Thuế mới xem xét giải quyết việc hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Theo khoản 8 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CPstatus2 , trị giá hải quan hàng xuất khẩu là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất, không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế.
Giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất bao gồm giá bán ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hóa đơn thương mại và các khoản chi phí liên quan đến hàng hóa xuất khẩu phù hợp với chứng từ có liên quan nếu các khoản chi phí này chưa bao gồm trong giá bán.

10. Có thể cấp C/O giấy và C/O điện tử cho cùng một lô hàng

Công văn số 2174/TCHQ-GSQL ngày 12/4/2019 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc C/O điện tử (1 trang)

Theo Tổng cục Hải quan, từ ngày 1/4/2019, Brunei Darussalam đã kết nối hệ thống truyền nhận dữ liệu C/O điện tử thông qua hệ thống một cửa ASEAN. Theo đó, kể từ 1/4/2019, cơ quan Hải quan sẽ tiếp nhận C/O Form D điện tử do Brunei cấp truyền qua hệ thống một cửa quốc gia.

Hiện nay, các quy định và cam kết trong ASEAN không hạn chế việc cấp C/O Form D bản giấy và bản điện tử cho cùng một lô hàng. Theo đó, trường hợp một lô hàng có cả C/O điện tử và C/O giấy, cơ quan Hải quan sẽ căn cứ C/O điện tử để áp dụng thuế ưu đãi đặc biệt.

Trường hợp có sự khác biệt thông tin giữa C/O giấy và C/O điện tử, Cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh theo quy định.

Việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa được thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2018/TT-BTCstatus2 và Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015.

nexto  It is required to clearly specify goods quantity and weight on printed C/O (6/6/2018) 

nexto  Some new points relating to electronic C/O form D (3/5/2018) 

nexto  Some guidelines relating to electronic C/O form D (22/3/2018) 

11. XNK tại chỗ tiền chất có phải xin giấy phép?

Công văn số 296/HC-QLHC ngày 4/4/2019 của Cục Hóa chất về giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ (2 trang)

Tùy từng trường hợp XNK tại chỗ tiền chất công nghiệp, doanh nghiệp sẽ được miễn hoặc phải xin giấy phép của Cục Hóa chất.

Theo đó, nếu là tiền chất do tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê gia công và sau đó bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam thì được miễn xin giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vì thực tế tiền chất không được đưa ra khỏi Việt Nam hoặc đưa vào khu vực hải quan riêng.

Trường hợp là tiền chất công nghiệp mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được chỉ định giao nhận với doanh nghiệp khác tại Việt Nam thì cũng được miễn xin giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu.

Riêng với tiền chất công nghiệp mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với DNCX, doanh nghiệp trong khu PTQ, nếu là doanh nghiệp nội địa MUA tiền chất của DNCX, doanh nghiệp trong khu PTQ thì phải xin giấy phép nhập khẩu (căn cứ theo khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại và khoản 1 Điều 57 Luật Quản lý ngoại thương).

Ngược lại, nếu doanh nghiệp nội địa BÁN tiền chất cho DNCX, doanh nghiệp trong khu PTQ thì được miễn xin giấy phép xuất khẩu căn cứ theo khoản 2 Điều 56 Luật Quản lý ngoại thương.

12. Xin hoàn thuế dự án đầu tư cần đảm bảo đã góp đủ vốn điều lệ

Công văn số 1196/TCT-CS ngày 3/4/2019 của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư (3 trang)

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư, nếu đã góp đủ vốn điều lệ theo quy định tại Giấy chứng nhận ĐKKD, Giấy chứng nhận đầu tư và đáp ứng các quy định về hoàn thuế GTGT thì được giải quyết hoàn thuế đối với dự án đầu tư theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13status2 và Nghị định 100/2016/NĐ-CPstatus2 .

Về việc kê khai các hóa đơn GTGT sau kiểm tra, thanh tra, được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 82/TCT-CS ngày 07/01/2019.

nexto  Regarding VAT refund with regard to investment projects (17/5/2018) 

13. Về tỷ lệ phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Công văn số 1040/TCT-CS ngày 27/3/2019 của Tổng cục Thuế về việc phân bổ thuế GTGT đầu vào (2 trang)

Theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTCstatus2 , trường hợp Công ty đồng thời kinh doanh hàng hóa chịu thuế và không chịu thuế GTGT nhưng không thể hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì số thuế GTGT được khấu trừ được tính theo tỷ lệ giữa doanh thu chịu thuế, doanh thu không phải nộp thuế trên tổng doanh thu bán ra.

Hàng tháng/quý, Công ty được tạm phân bổ số thuế GTGT được khấu trừ trong tháng/quý đó. Cuối năm sẽ tính lại số thuế GTGT được khấu trừ trong năm để kê khai điều chỉnh số thuế GTGT tạm phân bổ hàng tháng/quý.


luuy Xin lưu ý:
* Phần tóm tắt nội dung chính của mỗi văn bản chỉ có giá trị tham khảo. Trước khi áp dụng, quý vị cần đọc lại toàn văn văn bản.
* Quý vị có thể nhấp chuột vào các dòng chữ đánh dấu màu đỏ (nếu có) để xem nhanh Văn bản liên quan.
* Khi cần download, nên nhấp chuột phải vào đường link Download, sau đó chọn Save Target As...

Bài viết mới
+ Hướng dẫn sử dụng

1. Các lựa chọn khi lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn bằng Paperless (17/5/2019)

Do một hóa đơn sai sót có đến 3 mẫu biên bản khác nhau và để người dùng không nhầm lẫn giữa các mẫu, chúng tôi thu gọn chức năng lập Biên bản xử lý hóa đơn sai sót vào một thực đơn duy nhất thay vì trước đó có đến 2 thực đơn đơn: Điều chỉnh hóa đơn và Thu hồi hóa đơn. Theo đó, bạn sẽ phải nhấp lựa chọn tình trạng sai sót của hóa đơn và PAPERLESS sẽ cung cấp cho bạn biểu mẫu phù hợp

Tư vấn - Giải đáp
+ Bảo hiểm y tế

1. Khám trái tuyến có được cấp giấy nghỉ ốm? (9/5/2019)

Tôi đăng ký khám BHYT ở Bệnh viện 175. Vừa qua, tôi bị thủy đậu và có xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại Bệnh viện quận 12, TPHCM nhưng không được chấp thuận vì lý do tôi khám bệnh không đúng tuyến.

Bệnh viện quận 12 có được cấp giấy giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho tôi không?

+ Chính sách Hải quan

2. Được phép áp dụng thuế MFN nếu thấp hơn thuế FTA (9/11/2018)

Công ty chúng tôi dự kiến sẽ nhập mặt hàng gạch men có xuất xứ từ Trung Quốc, HS Code: 69072121 và 69072211. Với mặt này thuế nhập khẩu ưu đãi thông thường (MFN) là 45%, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (C/O Form E-ACFTA) là 50%.

Theo quy định tại Điểm c.2.4, Khoản 1 Điều 37 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 quy định: Trường hợp mức thuế suất MFN của một mặt hàng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thấp hơn so với mức thuế suất ưu đãi đặc biệt quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA để thực hiện Hiệp định thương mại tự do thì mức thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng cho mặt hàng này sẽ là mức thuế suất MFN. Nhưng Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ngày 20/04/2018 đã bãi bỏ Điểm c.2.4, Khoản 1 Điều 37 của quy định này.

Vậy nếu doanh nghiệp chúng tôi đính kèm C/O form E tại thời điểm đăng kí mở tờ khai nhập khẩu thì chúng tôi phải đóng thuế nhập khẩu với mức thuế suất là 45% hay vẫn đóng thuế 50%?

Ngoài ra nếu không có C/O form E, chúng tôi sẽ phải đóng thuế nhập khẩu theo mức thuế suất nào?

dot1  Goods imported from Puerto Rico shall be entitled to apply MFN tariff 

+ Đấu thầu

3. Có được dùng tiêu chí "đạt/không đạt" để đánh giá nhà thầu về kỹ thuật? (14/5/2019)

Tôi tham khảo Mục 3 Chương II Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT (Mẫu số 03) thì đối với tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật chỉ quy định "Nhà thầu phải nộp bản cam kết về việc xây dựng công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công nêu trong hồ sơ yêu cầu này, đồng thời huy động nhân sự, thiết bị thi công phù hợp với quy định về luật xây dựng và pháp luật có liên quan".

Tuy nhiên quá trình lập hồ sơ mời thầu, bên mời thầu sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật trong đó có nêu các yêu cầu về: Biện pháp tổ chức thi công; tiến độ thi công; biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động...

Hồ sơ yêu cầu lập như vậy có phù hợp hay không?

4. Có được loại nhà thầu khi nhân sự chủ chốt thiếu chứng chỉ hành nghề? (18/1/2019)

Đơn vị của tôi có mời thầu gói thầu thi công xây lắp (mở thầu ngày 25/6/2018). Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà thầu có vấn đề như sau:

Hồ sơ mời thầu yêu cầu nhân sự chủ chốt gồm:

- Một chỉ huy trưởng: Yêu cầu có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng (hoặc an toàn lao động) hạng I trở lên (lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện), loại công trình thủy lợi, đê điều; kinh nghiệm tối thiểu trong các vị trí công việc tương tự 1 công trình cấp I, loại công trình thủy lợi, đê điều;

- Hai cán bộ kỹ thuật: Yêu cầu là kỹ sư chuyên ngành xây dựng công trình (thủy lợi, xây dựng, giao thông); kinh nghiệm tối thiểu trong các vị trí công việc tương tự 1 công trình cấp 1; loại công trình thủy lợi, đê điều;

- Một cán bộ giám sát hiện trường: Yêu cầu có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng (hoặc an toàn lao động) hạng I trở lên (lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện), loại công trình thủy lợi, đê điều.

Tuy nhiên, hồ sơ dự thầu của nhà thầu có:

- Chỉ huy trưởng là kỹ sư thủy lợi, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường xây dựng, có chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động (do chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn phát triển và Đào tạo về quản lý cấp).

- Một cán bộ giám sát hiện trường có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát thi công xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp (do Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang cấp 28/11/2015).

Vậy đơn vị dự thầu này có được đánh giá là đạt yêu cầu về chỉ huy trưởng và cán bộ giám sát hiện trường không (vì chỉ huy trưởng không có chứng chỉ hành nghề giám sát hoặc an toàn lao động theo yêu cầu hồ sơ mời thầu)?

Cán bộ giám sát cũng không có chứng chỉ hành nghề giám sát phù hợp theo yêu cầu hồ sơ mời thầu? Nếu đánh giá là không đạt thì có phù hợp đúng theo pháp luật về đấu thầu hay không?

+ Hóa chất

5. Tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất cần đáp ứng điều kiện gì? (9/5/2019)

Đơn vị tôi muốn tìm nhà thầu cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CPstatus2 . Các điều kiện bắt buộc phải có đối với đơn vị tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất là gì?

+ Ô tô - xe máy

6. Làm sao tránh liên đới bồi thường đối với xe chưa sang tên? (16/5/2019)

Nhiều năm trước, một người đồng hương không có hộ khẩu Hà Nội nên nhờ tôi đứng tên đăng ký một chiếc xe máy. Sau này, họ bán cho một người khác mà không sang tên. Tôi đề nghị người đồng hương yêu cầu khách mua xe của anh ấy sang tên nhưng họ luôn lẩn tránh.

Tôi phải làm gì để tránh được những rủi ro do người sử dụng mang lại? Những rủi ro mà tôi có thể phải đối mặt khi đứng tên một chiếc xe máy mà mình không sử dụng là gì?

7. Loại xe nào bắt buộc lắp camera hành trình? (16/5/2019)

Tôi muốn hỏi những loại phương tiện vận tải nào bắt buộc phải lắp camera hành trình?

dot1  Change of means of transport for goods in transit must be accepted by customs authorities 

+ Phân tích - Phân loại

8. Thời hạn trả kết quả phân loại hàng hóa là bao lâu? (2/1/2019)

Chúng tôi có nhập khẩu 1 lô hàng sắt thép inox. Chúng tôi đã lên tờ khai hải quan và bị phân luồng đỏ. Bên hải quan yêu cầu mặt hàng này đi phân tích phân loại và nói là thời gian trả kết quả từ 2 đến 6 tháng.

Vậy có thể cho chúng tôi biết quy định trả kết quả này được nằm trong thông tư nào hay không? Vì tôi có tìm hiểu nhưng không thấy quy định rõ ràng thời gian trả kết quả như vậy.

+ Vi phạm hành chính

9. Phạt đến 3 triệu đồng nếu chở vật liệu gây ô nhiễm môi trường (1/11/2018)

Hàng ngày, tại trục đường nơi tôi sinh sống có nhiều xe ô tô chở vật liệu xây dựng đi qua không che chắn cẩn thận, khiến đất cát rơi vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân xung quanh.

Hành vi chở vật liệu không che chắn gây ô nhiễm môi trường như trên có bị xử lý hay không?

dot1  Policies on support for enterprises causing environmental pollution to move to new locations status1

+ Xây dựng

10. Chủ đầu tư không bắt buộc lập nhật ký giám sát nhà thầu (30/10/2018)

Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì không quy định việc chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) phải ghi chép nhật ký giám sát chủ đầu tư.

Vậy kính đề nghị quý Bộ giải đáp cho tôi quy định về việc ghi chép nhật ký giám sát của chủ đầu tư?

+ Xuất nhập khẩu

11. Đổi hàng bị lỗi có được áp dụng loại hình TX-TN? (19/12/2018)

Công ty tôi có nhập về 1 lô hàng là máy sốc tim tự động là hàng thiết bị y tế nhưng có một máy bị lỗi và bên phía nhà cung cấp báo là sẽ trả lại cho chúng tôi một máy mới hoàn toàn (khác số serial).

Trong trường hợp này, công ty chúng tôi có thể dùng loại hình tạm xuất tái nhập được không? Và nếu không thì sẽ sử dụng loại hình A11 (nhập kinh doanh tiêu dùng)? Và sẽ vẫn phải chịu thuế NK và thuế GTGT phải không?