LuatVietnamLogo

Bản tin LuatVietnam

[LVN.4725, 06-06-2019]-Quà tặng là tiền mặt được miễn trích nộp thuế TNCN
Cục Thuế TP. Hà Nội:
Quà tặng là tiền mặt được miễn trích nộp thuế TNCN

Công văn số 77547/CT-TTHT ngày 21/8/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về thuế TNCN đối với thu nhập từ quà tặng (2 trang)

Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 , có 4 loại quà tặng thuộc diện chịu thuế TNCN, bao gồm:

- Chứng khoán, bao gồm: cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ...;

- Phần vốn góp trong các công ty, hợp tác xã, hợp đồng hợp tác kinh doanh...;

- Bất động sản: nhà đất, công trình;

- Tài sản phải thuộc diện đăng ký quyền sở hữu như xe gắn máy, ô tô, tàu thuyền, máy bay, súng săn.

Ngoài 4 loại nêu trên, quà tặng nếu là tiền mặt hay hay hiện vật đều được miễn trích nộp thuế TNCN.

Trường hợp nêu tại Công văn này, khi doanh nghiệp tặng tiền hay hiện vật cho khách mời nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập chẳng hạn thì được miễn trích nộp thuế TNCN.

nexto  Tặng tiền mặt được miễn thuế TNCN (8/3/2018) 

nexto  Miễn khấu trừ thuế TNCN khi tặng quà bằng tiền (4/1/2018) 

nexto  Hàng tài trợ cũng phải xuất hóa đơn và tính thuế (29/6/2017) 

left_menu_bullet Thời điểm bắt buộc sử dụng HĐĐT sẽ lùi đến 1/7/2022?
left_menu_bullet VPĐD phải nộp thuế môn bài nếu có giao dịch với khách hàng
left_menu_bullet Đổi CMND sang căn cước phải về tại nơi thường trú
left_menu_bullet Thời gian nghỉ ốm đau từ 30 - 60 ngày/năm, tùy thời gian đóng BHXH
left_menu_bullet Mức hưởng thai sản khi mang song thai
left_menu_bullet Hồ sơ quyết toán thuế tài nguyên nộp tại đâu?
left_menu_bullet Chưa góp đủ vốn điều lệ có được hoàn thuế hàng xuất khẩu?
left_menu_bullet Đất khu công nghiệp được chuyển nhượng khi nào?
left_menu_bullet Đóng BHXH ngắt quãng vẫn được hưởng chế độ thai sản
left_menu_bullet Đang thử việc có bị cắt trợ cấp thất nghiệp?
left_menu_bullet MST đang làm thủ tục đóng có được khôi phục lại?
left_menu_bullet Điều kiện lấy lại văn phòng cho thuê khi bên thuê phá sản trước hạn
left_menu_bullet Khai thác dầu khí và khoáng sản đều phải nộp phí BVMT
left_menu_bullet Cách tính trợ cấp tai nạn lao động
left_menu_bullet Sổ BHXH được chốt trong vòng 1 tháng sau khi nghỉ việc
Mục lục:

An toàn thực phẩm:

- 05 cơ sở được quyền kiểm định thực phẩm nhập khẩu

Bảo hiểm thất nghiệp:

- Người hưởng trợ cấp thất nghiệp được dùng thẻ BHYT từ lúc nào?

Bảo hiểm xã hội:

- Dự kiến lương hưu sẽ phải nhận qua ngân hàng từ 2021

Bảo hiểm y tế:

- Khi nào được đổi nơi KCB BHYT ban đầu?

- Cách tính thời gian tham gia BHYT liên tục

- Đóng BHYT hộ gia đình ngay sau khi nghỉ việc sẽ được cộng nối thời gian tham gia

Chính sách Hải quan:

- Miễn thuế hải quan có bao gồm miễn thuế GTGT? English attachment

- Từ 1/4/2019, lệ phí hải quan bắt buộc nộp "chuyển khoản"

Công đoàn - Tranh chấp LĐ:

- Hướng dẫn lập dự toán thu - chi kinh phí công đoàn 2019 English attachment

Đấu thầu:

- "Thuê phần mềm công nghệ" thuộc loại gói thầu nào?

Dạy nghề:

- Sửa đổi 06 Thông tư về đào tạo nghề

Hoàn thuế:

- Bị thu hồi tiền hoàn thuế nguyên liệu nếu không xuất khẩu sản phẩm

Hướng dẫn sử dụng:

- Lập Thông báo hợp đồng lao động sắp hết hạn

Kế toán:

- Nguyên liệu NSXXK phải theo dõi trên sổ kế toán đến khi nào?

Kinh doanh bất động sản:

- Thu trước tiền cho thuê văn phòng phải trích nộp ngay thuế GTGT

Lao động - Việc làm:

- Mắc bệnh hiểm nghèo có được nghỉ hưu sớm?

- Chưa nghỉ hết phép năm có thể gộp vào năm sau

Lệ phí trước bạ:

- Những điểm mới về chính sách LPTB đối với ô tô, xe máy

Ô tô - xe máy:

- Có được tạm nhập ô tô để bán cho DNCX?

Tài sản cố định:

- Mua căn hộ cho giám đốc nước ngoài ở có được trích khấu hao?

Thủ tục hải quan:

- Thuê Công ty con gia công lại cũng phải thông báo với Hải quan

- Thủ tục thay đổi phương tiện vận tải hàng TN-TX như thế nào?

Thủ tục hành chính:

- Bảng mã TTHC cấp bộ, cấp tỉnh trong các lĩnh vực

Tòa án:

- Điều kiện tiếp nhận đơn đề nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm

Vận tải biển:

- Công bố mở cảng ICD Tân cảng Hà Nam

Xăng dầu:

- "Dầu trắng" được miễn thuế BVMT English attachment

Văn bản mới

1. "Dầu trắng" được miễn thuế BVMT English attachment

Công văn số 3398/TCHQ-TXNK ngày 30/5/2019 của Tổng cục Hải quan về thuế BVMT đối với mặt hàng dầu xử lý, dầu trắng (1 trang)

Liên quan đến chính sách thuế BVMT đối với "dầu trắng", Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1797/BTC-CST ngày 14/2/2019.

Theo đó, mặt hàng "dầu trắng" thuộc mã số HS 2710.19.20 (là dầu thô đã tách phần nhẹ) và mã số HS 2710.19.90 (là dầu loại khác) không có tên tại khoản 1 Điều 3 Luật thuế BVMT số 57/2010/QH12, vì vậy không bị tính thuế BVMT.

Nội dung tại Công văn này thay thế hướng dẫn về thuế BVMT tại điểm 2 Công văn số 570/TCHQ-TXNK ngày 29/1/2018.

nexto  Mua bao bì từ nội địa, DNCX có phải nộp thuế BVMT? (30/5/2019) 

nexto  Về việc miễn thuế BVMT đối với túi ni lông đóng gói hàng xuất khẩu (22/4/2019) 

nexto  Loại dầu nào phải chịu thuế BVMT? (20/5/2019) 

2. Thu trước tiền cho thuê văn phòng phải trích nộp ngay thuế GTGT

Công văn số 39727/CT-TTHT ngày 29/5/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc lập hóa đơn GTGT và kê khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản trả tiền trước (3 trang)

Trường hợp Công ty cho thuê văn phòng và thu trước tiền thuê trong một năm thì phải lập hóa đơn GTGT tại thời điểm thu tiền (điểm a khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTCstatus3 ).

Giá tính thuế GTGT trên hóa đơn là tổng số tiền cho thuê thu trước trong một năm (khoản 6 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Việc xác định doanh thu để tính thuế TNDN, thực hiện theo hướng dẫn tại điểm e khoản 3 Điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 .

nexto  Kết quả tư vấn thẩm tra dự án phải nghiệm thu trước khi trình thẩm định (21/3/2019) 

nexto  Ký hợp đồng cho thuê văn phòng theo mẫu nào? (14/9/2018) 

nexto  Cho bên góp vốn thuê văn phòng phải kê khai giao dịch liên kết (17/5/2018) 

3. Thủ tục thay đổi phương tiện vận tải hàng TN-TX như thế nào?

Công văn số 3305/TCHQ-GSQL ngày 27/5/2019 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải (1 trang)

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh TN-TX được thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Trường hợp hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải, việc giám sát hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4633/TCHQ-GSQL ngày 7/8/2018.

nexto  Hàng TN-TX để bảo hành được miễn thuế (5/11/2018) 

nexto  Doanh nghiệp FDI có được dán nhãn lên hàng tạm nhập để tái xuất? (11/10/2018) 

nexto  Hàng kinh doanh TN-TX được phép sang tải ở những địa điểm nào? (16/8/2018) 

4. Công bố mở cảng ICD Tân cảng Hà Nam

Quyết định số 1007/QĐ-BGTVT ngày 24/5/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố mở cảng cạn Tân cảng Hà Nam (2 trang)

Quyết định công bố việc mở cảng cạn (ICD) Tân cảng Hà Nam, thuộc Khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Mục tiêu của cảng này là khai thác, kinh doanh dịch vụ và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa phù hợp với quy định tại Nghị định 38/2017/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

* Hiệu lực thi hành: 24/5/2019 (dd/mm/yyyy)

5. Dự kiến lương hưu sẽ phải nhận qua ngân hàng từ 2021

Kế hoạch số 1764/KH-BHXH ngày 23/5/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (10 trang)

Kế hoạch này nhằm đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua ngân hàng theo lộ trình như sau: đến năm 2020 phấn đấu đạt 20% số tiền chi trả tại địa bàn thành phố, quận, thị xã và đến năm 2021 phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp tại đô thị nhận tiền qua tài khoản ngân hàng.

Để đạt mục tiêu nêu trên, BHXH Việt Nam cho biết sẽ đề xuất Bộ Lao động TB&XH trình Chính phủ ban hành quy định bắt buộc những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tăng mới tại khu vực đô thị sẽ phải nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Riêng những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH tại khu vực đô thị bằng hình thức nhận tiền mặt thì đến năm 2021 sẽ phải nhận qua tài khoản cá nhân phù hợp.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam sẽ đề xuất các ngân hàng có cơ chế ưu đãi cho những người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH nhận tiền qua ngân hàng.

nexto  Ủy nhiệm chi được thừa nhận là chứng từ thanh toán qua ngân hàng (18/4/2019) 

nexto  [Hợp nhất] - Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước (19/2/2019) 

nexto  Chuyển hộ khẩu phải thông báo thay đổi nơi nhận lương hưu (22/11/2018) 

6. Điều kiện tiếp nhận đơn đề nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm

Quyết định số 201/QĐ-VKSTC ngày 20/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, phân loại, thụ lý, xử lý và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm (12 trang)

Văn bản quy định về quy trình tiếp nhận và giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Theo Điều 6 Quyết định này, Viện kiểm sát chỉ tiếp nhận đơn đề nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Đối với cá nhân, phải ký tên hoặc điểm chỉ, đối với cơ quan, doanh nghiệp thì người đại diện hợp pháp phải ký tên và đóng dấu vào phần cuối đơn.

- Đối với đơn đề nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm bản án dân sự, hành chính phải gửi kèm theo bản án đã có hiệu lực, các tài liệu, chứng cứ (nếu có).

- Đối với đơn đề nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm bản án hình sự, phải có nội dung chính quy định tại Điều 374 và Điều 399 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các quy định trước đây trái với Quy định này bị bãi bỏ.

* Hiệu lực thi hành: 20/5/2019 (dd/mm/yyyy)

nexto  Hướng dẫn về kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án hành chính (5/11/2013) 

nexto  Hướng dẫn về giám đốc thẩm và tái thẩm theo Bộ Luật tố tụng dân sự English attachment (2/9/2013) 

nexto  Hướng dẫn về thời hạn kháng nghị các vụ kiện hành chính English attachment (23/10/2011) 

7. Miễn thuế hải quan có bao gồm miễn thuế GTGT? English attachment

Công văn số 3006/TCHQ-TXNK ngày 16/5/2019 của Tổng cục Hải quan về việc hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế (2 trang)

Theo Tổng cục Hải quan, thuật ngữ "thuế hải quan" của hàng hóa nhập khẩu chỉ bao gồm thuế nhập khẩu, không bao gồm thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Theo đó, trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc diện được miễn thuế hải quan theo Điều ước quốc tế thì chỉ được miễn tiền thuế nhập khẩu, tiền thuế GTGT vẫn phải nộp.

nexto  Quy trình miễn thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế (30/8/2018) 

nexto  Hồ sơ thông báo miễn thuế theo Điều ước: nếu nộp thiếu tài liệu phải giải trình rõ (16/8/2016) 

nexto  Về việc miễn thuế theo điều ước quốc tế đối với lãi vay (10/8/2016) 

8. Bảng mã TTHC cấp bộ, cấp tỉnh trong các lĩnh vực

Quyết định số 362/QĐ-VPCP ngày 27/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Danh mục mã ngành, lĩnh vực thủ tục hành chính trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh (11 trang)

Quyết định công bố mã thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trong tất cả các lĩnh vực. Chi tiết tham khảo Danh mục đính kèm.

Bảng mã thủ tục hành chính này được sử dụng thống nhất trên hệ thống Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

9. Mua căn hộ cho giám đốc nước ngoài ở có được trích khấu hao?

Công văn số 26993/CT-TTHT ngày 26/4/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với trường hợp cá nhân sử dụng nhà của công ty (3 trang)

Trường hợp Công ty mua căn hộ để Giám đốc, chuyên gia người nước ngoài ở, nếu tại HĐLĐ thỏa thuận tiền lương không bao gồm tiền nhà và Công ty chịu trách nhiệm bố trí chỗ ở cho Giám đốc, chuyên gia người nước ngoài trong thời gian công tác tại Việt Nam thì Công ty được trích khấu hao, tính vào chi phí hợp lý đối với căn hộ này (khoản 1 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTCstatus2 ).

Tuy nhiên, Giám đốc, chuyên gia người nước ngoài phải chịu thuế TNCN đối với khoản tiền nhà ở này, căn cứ vào chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác kèm theo (nếu có) tương ứng với thời gian Giám đốc, chuyên gia nước ngoài sử dụng nhà ở (khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTCstatus2 ).

nexto  Mua căn hộ cho giám đốc nước ngoài ở có được trích khấu hao? (31/5/2019) 

nexto  Một người có thể đồng thời làm Giám đốc của hai Công ty (8/5/2019) 

nexto  Giám đốc điều hành kinh doanh vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải (24/4/2019) 

10. Những điểm mới về chính sách LPTB đối với ô tô, xe máy

Công văn số 17274/CT-CNTK ngày 9/4/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách lệ phí trước bạ (4 trang)

Văn bản lưu ý một số điểm mới về chính sách lệ phí trước bạ (LPTB) đối với ô tô, xe máy được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 20/2019/NĐ-CP, hiệu lực từ 10/4/2019.

Theo đó, đối với loại ô tô, xe máy mới chưa có trong Bảng giá tính LPTB tại thời điểm nộp tờ khai, cơ quan thuế sẽ quyết định giá tính LPTB của từng loại xe căn cứ vào cơ sở dữ liệu giá quy định tại khoản 2 Điều 6.

Đối với ô tô, xe máy đã qua sử dụng mà chưa có trong Bảng giá tính LPTB thì giá tính LPTB là giá trị sử dụng còn lại của kiểu loại xe tương đương đã có trong Bảng giá tính LPTB.

Ô tô vừa chở người, vừa chở hàng (ô tô pick-up chở hàng) có từ 5 chỗ ngồi trở xuống, ô tô tải VAN có tải trọng dưới 1.500 kg, mức thu LPTB lần đầu bằng 60% mức thu lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Tổ chức, cá nhân thuộc diện được miễn LPTB ô tô, xe máy nếu chuyển nhượng xe cho đối tượng khác hoặc chuyển mục đích sử dụng sang diện không được miễn LPTB thì khi đăng ký lại quyền sở hữu xe phải nộp LPTB với mức thu lần đầu trên giá trị sử dụng còn lại.

Tờ khai LPTB phải ghi rõ số giấy chứng nhận do cơ quan đăng kiểm cấp (đối với hồ sơ khai điện tử); kiểu loại xe (số loại hoặc tên thương mại, tên thương mại hoặc mã kiểu loại (nếu có) đối với xe ô tô).

nexto  Về thủ tục chuyển nhượng xe ô tô ngoại giao khi chuyển vùng công tác (29/5/2019) 

nexto  Áp mã HS cho xe ô tô không căn cứ theo mục đích có hay không tham gia giao thông (29/5/2019) 

nexto  Yêu cầu về hồ sơ miễn thuế TTĐB xe ô tô chạy trong khu vui chơi (15/5/2019) 

11. Thuê Công ty con gia công lại cũng phải thông báo với Hải quan

Công văn số 1071/GSQL-GQ2 ngày 4/4/2019 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa sản xuất xuất khẩu, gia công (1 trang)

Trường hợp Công ty mẹ nhập khẩu nguyên vật liệu, chuyển cho Công ty con sản xuất theo hợp đồng gia công lại, thủ tục hải quan được thực hiện theo các quy định đối với loại hình gia công cho thương nhân nước ngoài, nhập khẩu để SXXK tại Chương III Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Theo đó, Công ty mẹ phải thực hiện thông báo hợp đồng gia công lại cho Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất trước khi giao nguyên liệu, vật tư cho Công ty con.

Về chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để SXXK nhưng thuê gia công lại, được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1 Công văn số 79/TCHQ-TXNK ngày 3/1/2019.

nexto  Công ty mẹ vẫn phải khai thuế GTGT cho Chi nhánh phụ thuộc cho dù không phát sinh doanh thu (28/2/2019) 

nexto  Liên doanh với công ty có vốn góp nước ngoài sẽ được coi là doanh nghiệp FDI (17/12/2018) 

nexto  Tạm nhập máy móc mượn của công ty mẹ có phải nộp thuế? (9/4/2019) 

12. Nguyên liệu NSXXK phải theo dõi trên sổ kế toán đến khi nào?

Công văn số 1072/GSQL-GQ2 ngày 4/4/2019 của Tổng cục Hải quan về định mức thực tế của DNCX (1 trang)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ), doanh nghiệp thực hiện hoạt động gia công, SXXK có trách nhiệm quản lý, theo dõi trên hệ thống sổ kế toán đối với nguyên liệu, vật tư kể từ khi nhập khẩu, đưa vào sản xuất đến khi xuất khẩu sản phẩm hoặc thanh lý, thay đổi mục đích sử dụng.

Việc quản lý, theo dõi theo quy định nêu trên nhằm đảm bảo doanh nghiệp sử dụng hàng hóa đúng mục đích khai báo.

Đối với việc phân loại vật tư tiêu hao để sử dụng mã loại hình A12 - nhập kinh doanh sản xuất hoặc mã loại hình E11 - nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài, E15 - nhập nguyên liệu của DNCX từ nội địa, doanh nghiệp căn cứ các quy định pháp luật về hải quan, pháp luật về kế toán đối chiếu với mục đích sử dụng và quy trình sản xuất thực tế để lựa chọn.

Về xây dựng định mức sản xuất thực tế, được thực hiện theo quy định tại Điều 55 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 35 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

nexto  Khuôn dùng cho SXXK có được hưởng thuế GTGT 0%? (27/5/2019) 

nexto  SXXK hàng mẫu vẫn phải quyết toán (8/5/2019) 

nexto  Giao nguyên liệu cho chi nhánh SXXK có được miễn thuế? English attachment (9/5/2019) 

13. Từ 1/4/2019, lệ phí hải quan bắt buộc nộp "chuyển khoản"

Công văn số 2655/TXNK-DTQLT ngày 3/4/2019 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thực hiện công tác hạn chế thu phí, lệ phí bằng tiền mặt (1 trang)

Liên quan đến việc hạn chế thu lệ phí hải quan bằng tiền mặt, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1209/TCHQ-TXNK ngày 1/3/2019.

Theo đó, kể từ ngày 1/4/2019, các doanh nghiệp đã mở tài khoản tại NHTM nếu có hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh tiền thuế, phí, lệ phí, tiền phạt thì bắt buộc phải nộp bằng "chuyển khoản" hoặc nộp tiền vào tài khoản của cơ quan hải quan, không được nộp tiền mặt.

nexto  Từ 1/4/2019, lệ phí hải quan bắt buộc nộp "chuyển khoản" (31/5/2019) 

nexto  Chi phúc lợi bằng tiền mặt cũng được chấp nhận (11/3/2019) 

nexto  Từ 1/4/2019, thuế và phí hải quan bắt buộc "chuyển khoản" (7/3/2019) 

14. Bị thu hồi tiền hoàn thuế nguyên liệu nếu không xuất khẩu sản phẩm

Công văn số 2545/TXNK-CST ngày 29/3/2019 của Tổng cục Hải quan về việc thu hồi tiền hoàn thuế (1 trang)

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, nguyên liệu NKD (nhập kinh doanh) dùng cho sản xuất sản phẩm xuất khẩu chỉ được hoàn thuế nhập khẩu khi "đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan".

Theo đó, trường hợp Công ty đã được hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu dùng cho sản xuất sản phẩm xuất khẩu nhưng thực tế không xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc xuất vào khu phi thuế quan sẽ bị thu hồi số tiền hoàn thuế.

nexto  Bị thu hồi tiền hoàn thuế nguyên liệu nếu không xuất khẩu sản phẩm (31/5/2019) 

nexto  Xây dựng định mức sau khi xuất khẩu sản phẩm liệu có bị phạt? (12/5/2019) 

nexto  Xuất khẩu sản phẩm có gắn thiết bị tạm nhập, khai báo như thế nào? (3/1/2019) 

15. 05 cơ sở được quyền kiểm định thực phẩm nhập khẩu

Quyết định số 773/QĐ-BCT ngày 29/3/2019 của Bộ Công thương về việc chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (3 trang)

Quyết định công bố Danh sách 05 đơn vị được Bộ Công thương chỉ định thực hiện quyền kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CPstatus2 .

Các đơn vị này gồm:

1. Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

2. Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

3. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

4. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

5. Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

Quyết định có hiệu lực 03 năm, kể từ ngày ký.

* Hiệu lực thi hành: 29/3/2019 (dd/mm/yyyy)

nexto  05 cơ sở được quyền kiểm định thực phẩm nhập khẩu (4/6/2019) 

nexto  Về kiểm dịch, kiểm tra ATTP thủy sản nhập khẩu (9/4/2019) 

nexto  Về việc kiểm dịch và kiểm tra ATTP thủy sản nhập khẩu (25/3/2019) 

16. Sửa đổi 06 Thông tư về đào tạo nghề

Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 20/10/2015, Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 20/10/2015, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 10/3/2017, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 10/3/2017, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 13/3/2017 và Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXHstatus2 ngày 28/12/2017 (18 trang)

Thông tư sửa đổi, bổ sung 06 Thông tư gồm:

1. Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXHstatus2 về đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo trình độ sơ cấp

2. Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXHstatus2 về đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo thường xuyên

3. Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXHstatus2 về chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề

4. Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXHstatus2 về tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ đối với giáo viên dạy nghề

5. Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXHstatus2 về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

6. Thông tư số 31/2017/TT-BLĐTBXHstatus2 về tuyển sinh và đào tạo cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức vừa làm vừa học

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/02/2019.

Đối với các khóa tuyển sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực, cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện việc tổ chức đào tạo theo các quy định hiện hành tại thời điểm bắt đầu khóa học cho đến khi kết thúc khóa học.

Mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp trung cấp cơ sở đào tạo nghề nghiệp đã in hoặc mua trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục sử dụng để cấp cho người học theo quy định hiện hành.

Xem Văn bản hợp nhất số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019.
Xem Văn bản hợp nhất số 5829/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019.
Xem Văn bản hợp nhất số 5830/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019.

* Hiệu lực thi hành: 8/2/2019 (dd/mm/yyyy)

nexto  Thủ tục đăng ký hoạt động dạy nghề (sửa đổi) (26/3/2019) 

nexto  [Hợp nhất] - Điều kiện thành lập trường dạy nghề (20/3/2019) 

nexto  Đào tạo nghề trước khi tuyển dụng có cần xin phép? (27/2/2019) 

17. Hướng dẫn lập dự toán thu - chi kinh phí công đoàn 2019 English attachmentstatus2

Hướng dẫn số 2212/HD-TLĐstatus2 ngày 6/11/2018 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2019 (6 trang)

Văn bản hướng dẫn công đoàn các cấp xây dựng dự toán tài chính (thu - chi) công đoàn năm 2019.

Theo đó, Quỹ tiền lương làm căn cứ thu kinh phí công đoàn năm 2019 được xác định là tiền lương đóng BHXH cho người lao động bình quân 6 tháng đầu năm 2018 có xác định yếu tố tăng trưởng nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn .

Mức thu đoàn phí công đoàn năm 2019 vẫn thực hiện theo quy định tại Chương IV Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016.

Năm 2019, công đoàn cơ sở sẽ được sử dụng 69% tổng số thu kinh phí công đoàn và 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn.

Xem thêm phần đính chính tại Công văn số 2483b/TLĐ ngày 18/12/2018.

nexto  Hướng dẫn lập dự toán thu - chi kinh phí công đoàn 2019 English attachment (19/8/2019) status2

nexto  Hướng dẫn nghiệp vụ hạch toán kinh phí công đoàn thu qua chuyển khoản (26/3/2019) 

nexto  Kinh phí công đoàn có thể nộp qua số tài khoản 117001366668 English attachment (25/9/2019) 


luuy Xin lưu ý:
* Phần tóm tắt nội dung chính của mỗi văn bản chỉ có giá trị tham khảo. Trước khi áp dụng, quý vị cần đọc lại toàn văn văn bản.
* Quý vị có thể nhấp chuột vào các dòng chữ đánh dấu màu đỏ (nếu có) để xem nhanh Văn bản liên quan.
* Khi cần download, nên nhấp chuột phải vào đường link Download, sau đó chọn Save Target As...

Bài viết mới
+ Hướng dẫn sử dụng

1. Lập Thông báo hợp đồng lao động sắp hết hạn (5/6/2019)

Thông báo hợp đồng lao động sắp hết hạn là quy định bắt buộc tại Điều 47 Bộ Luật Lao động. Thông báo này phải được lập thành văn bản và gởi cho người lao động trước ít nhất 15 ngày so với ngày hợp đồng hết hạn. Một số hợp đồng lao động của doanh nghiệp bạn có thể chưa hết hạn, nhưng để không bỏ sót, hãy tạo thông báo ngay từ hôm nay trên PAPERLESS, ngày thông báo sẽ tự động tính lùi 15 ngày so với ngày hết hạn hợp đồng mà bạn khai báo. Hệ thống sẽ gởi mail nhắc bạn nếu hệ thống nhận thấy thông báo của bạn chưa được đánh dấu "Đã gởi cho người nhận" kể từ ngày thứ 18 so với ngày hết hạn hợp đồng
Để bảo mật, PAPERLESS chỉ sẽ cấp quyền xem, chia sẻ hoặc xóa cho chính người tạo ra thông báo

dot1  Thu hồi hóa đơn bằng Paperless 

dot1  Lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn bằng Paperless 

dot1  Lập Cam kết thu nhập thấp bằng Paperless 

Tư vấn - Giải đáp
+ Bảo hiểm thất nghiệp

1. Người hưởng trợ cấp thất nghiệp được dùng thẻ BHYT từ lúc nào? (3/6/2019)

Tôi vừa nghỉ việc ở công ty, đang làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày nào?

dot1  Làm sao biết thẻ BHYT hết hạn khi nào? 

dot1  Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề gồm những gì? 

dot1  Con của thương binh được cấp miễn phí thẻ BHYT đến khi nào? 

+ Bảo hiểm y tế

2. Khi nào được đổi nơi KCB BHYT ban đầu? (3/6/2019)

Tôi muốn đổi nơi đăng ký KCB ban đầu thì khi nào tôi được đổi?

dot1  Về cung cấp Danh sách bệnh viện tại Hà Nội chưa ký hợp đồng KCB BHYT 

dot1  Về nâng cao trách nhiệm kiểm soát chi phí KCB BHYT năm 2019 

dot1  Về thẩm định và ký kết hợp đồng KCB BHYT 

3. Cách tính thời gian tham gia BHYT liên tục (3/6/2019)

Cách tính thời gian tham gia BHYT liên tục như thế nào?

dot1  Xác định thời điểm tham gia BHYT 5 năm liên tục thế nào? 

4. Đóng BHYT hộ gia đình ngay sau khi nghỉ việc sẽ được cộng nối thời gian tham gia (3/6/2019)

Tôi đã tham gia BHYT ở công ty. Nay tôi không còn đi làm do gia đình tôi có việc, vậy khi tôi tham gia BHYT hộ gia đình có được cộng vào thời gian tôi tham gia ở trên hay không? Tôi có được hưởng quyền lợi tham gia BHYT 5 năm liên tục không?

dot1  Thâm niên công tác trong quân đội có được cộng vào thời gian đóng BHXH? 

dot1  Xin thôi việc có được cộng nối thời gian đóng BHXH gián đoạn? 

dot1  Có thẻ BHYT ở công ty sẽ được hoàn trả tiền BHYT theo hộ gia đình 

+ Đấu thầu

5. "Thuê phần mềm công nghệ" thuộc loại gói thầu nào? (4/6/2019)

Đơn vị tôi chuẩn bị lập hồ sơ mời thầu gói thầu cho thuê phần mềm công nghệ thông tin cho các sở ban ngành. Vậy hồ sơ mời thầu sẽ lập theo gói thầu tư vấn, phi tư vấn hay cung cấp hàng hóa?

dot1  Tư vấn cho dự án công nghệ thông tin có được miễn thuế GTGT? English attachment 

dot1  Về kế hoạch kiểm tra hệ thống trích chuyển dữ liệu giám định BHYT tại các bệnh viện 

dot1  Danh mục các mã HS của sản phẩm CNTT thuộc diện phải chứng nhận hợp quy 

+ Lao động - Việc làm

6. Mắc bệnh hiểm nghèo có được nghỉ hưu sớm? (4/6/2019)

Đơn vị có lao động nam sinh tháng 12/1969, thời gian tham gia BHXH tính đến 31/5/2019 là 24 năm. Lao động này mắc bệnh ung thư giai đoạn trung gian và có nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi.

Vậy lao động nam này có thuộc đối tượng được nghỉ hưu trước tuổi không? Người lao động và người sử dụng lao động cần làm những thủ tục gì?

dot1  Làm nghề độc hại, nguy hiểm được nghỉ hưu sớm 

dot1  Nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu 

dot1  Nghỉ hưu sớm do tinh giản biên chế không bị trừ lương hưu 

7. Chưa nghỉ hết phép năm có thể gộp vào năm sau (4/6/2019)

Tôi làm việc tại công ty được 3 năm. Xin hỏi, trong một năm làm việc tôi có phải nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm hay không? Nếu không nghỉ hết, tôi có được thanh toán tiền những ngày chưa nghỉ không?

dot1  Bị sa thải vẫn được hưởng tiền lương ngày phép chưa nghỉ 

dot1  Trường hợp nào được tính thêm ngày đi đường khi về phép? 

dot1  Bị tai nạn giao thông trong thời gian nghỉ phép được hưởng chế độ gì? 

+ Ô tô - xe máy

8. Có được tạm nhập ô tô để bán cho DNCX? (3/6/2019)

Công ty nhập ô tô từ Toyota Thái Lan, sau đó phân phối cho các đại lý Toyota, trong đó có Toyota Long Biên. Toyota Long Biên bán ô tô cho DNCX tại KCN Bắc Thăng Long, Hà Nội, 01 xe 4 chỗ, hàng mới 100%, lưu hành trong nước, mục đích đưa đón cán bộ cấp cao.

Vậy, chúng tôi có được phép mở tờ khai xuất cho DN chế xuất không? DN chế xuất có được phép nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bắc Thăng Long không?

dot1  Nhập khẩu ô tô để nghiên cứu sản xuất có phải xin giấy phép? 

dot1  Nhập khẩu ô tô điều chuyển từ công ty mẹ cũng phải đảm bảo chưa sử dụng quá 5 năm 

dot1  Nhập khẩu ô tô mới không cần lấy mẫu kiểm định từng xe